Tájékoztató a 2005/2006-os tanévben a magyarországi érettségi és felsőoktatási felvételi rendszerben

2005. január 14., 09:00 , 209. szám

1. A 2005/2006-os tanévtől kezdve megváltozik Magyarországon az érettségi és felvételi rendszer. A változás lényege, hogy a jövő tanévtől megszűnik az önálló felvételi vizsga és helyette a két szinten (közép- és emelt szinten) teljesíthető érettségi vizsga eredménye alapján lehet felvételt nyerni a felsőfokú tanulmányokra.

A különböző szintű érettségi vizsgák közötti lényeges különbség, hogy egyes szakok esetében felvételi követelményként jelenik meg az emelt szintű érettségi vizsga (a Bölcsész-2 szakcsoportba tartozó szakokra jelentkezőknek az adott nyelvből emelt szintű érettségit kell tenniük), így ezekre a szakokra középszintű érettségivel nem lehet felvételt nyerni. Minden más esetben, ha nem felvételi feltétel az emelt szint, akkor közepes vagy annál jobb eredmény esetén többletpont jár az adott szakcsoportban előírt érettségi vizsgatárgy emelt szintű érettségi vizsgájáért.

A felsőoktatási intézmények 2005-ben is az eddig megszokott módon, többletpontok nélkül számítva 120 pontos rendszerben (60 hozott pont + 60 szerzett pont) értékelik a jelentkezők teljesítményét. A hozott pontokat meghatározott középiskolai teljesítmény alapján, míg a szerzett pontokat az előírt tárgyak érettségi vizsgájának százalékos eredménye alapján fogják kiszámolni.

A 2005. évi felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a jelentkező a hagyományos jelentkezési lapok használata helyett elektronikus úton nyújtsa be jelentkezését. Az elektronikus jelentkezés lehetőségét az OFI biztosítja majd a honlapján (www.felvi.hu) keresztül.

2. A jelenlegi jogi szabályozás szerint a szomszédos államokban kiállított középfokú végzettséget tanúsító külföldi bizonyítványokat automatikusan egyenértékűnek kell tekinteni a magyar érettségi bizonyítvánnyal.

A külföldi bizonyítvány eredményeit a felvételi szempontjából az a magyar felsőoktatási intézmény minősíti, amelybe a pályázó jelentkezési lapját benyújtja. Az eljárás során a felsőoktatási intézmény a felvételi tantárgyakból megállapítja az egyes tantárgyak vizsgaszintjét és százalékos eredményét.

A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok során szerzett osztályzatokat, továbbá az érettségi vizsgán elért eredményeket akkor lehet hozott pontként figyelembe venni, ha a felsőoktatási intézmény ezt lehetővé teszi. A külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgával rendelkezőknek érdemes és szükséges már a jelentkezési lapok beadása előtt tájékozódni azoknál a felsőoktatási intézményeknél, ahová jelentkezni kívánnak.

A külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgák eredménye alapján a felsőoktatási intézmények döntenek arról, hogy az abban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetők-e az előírt tárgyaknak. Ugyancsak az egyetemek és főiskolák határozzák meg azt, hogy az adott vizsgatantárgy milyen szintű (közép- vagy emelt szintű), érdemjegyű, illetve százalékos teljesítményű a magyar felsőoktatási felvételi eljárás során.

Amennyiben a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatantárgyait a felsőoktatási intézmény nem fogadja el, vagy a jelentkező által vártnál alacsonyabb osztályzattal, százalékkal értékeli, a pályázónak jelentkeznie kell a szükséges egy vagy két vizsgatantárgyból érettségi vizsgára.

Az érettségi jelentkezési határideje 2005. február 15.

Az érettségi vizsgával és a felvételivel kapcsolatos részletes információkról a magyarországi könyvesboltokban kapható Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy a www.felvi.hu internetes oldalon kaphatnak további tájékoztatást.

3. Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az oktatás nyelve szempontjából államilag elismert egynyelvű C típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg, ezért az ilyen bizonyítvánnyal rendelkező személyt a jogszabály erejénél fogva úgy kell tekinteni, mint aki nyelvvizsgával rendelkezik.

4. Az Ukrajnában élő határon túli magyaroknak az eddigiekhez hasonlóan pályázniuk kell a magyar állami ösztöndíjra az államilag finanszírozott képzésben való részvételhez, ugyanis ösztöndíj nélkül továbbra is csak költségtérítéses képzésre nyerhetnek felvételt.

A pályázatok az eddigiekhez hasonló módon a kerülnek majd meghirdetésre, igazodva az új érettségi jelentkezési határidőhöz. Az ösztöndíj-pályázati felhívásokról és a magyarországi felsőfokú tanulmányokról az Agora Irodahálózat (www.agorairoda.net) regionális irodái nyújtanak részletes felvilágosítást az érdeklődők számára.

Agora Iroda, 90200 Beregszász, Sztefanika u. 12., Tel/fax: 8241/ 24078, E-mail: info@agora.uz.ua.

Összeállította: A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíjtanács megbízásából a Beregszászi Agora Iroda