Az alacsony művelésű tőkeformák metszéséről (II.)

2005. április 8., 10:00 , 221. szám

A szőlő metszésének két fő célja van: a célszerű tőkeforma, valamint a tőkék gazdaságos termőegyensúlyának kialakítása. A következőkben az alacsony művelésű tőkeformák - fejművelés, bakművelés, legyezőművelés - metszéséről lesz szó.

Fejművelés. A tőke jellemzője a kopasz vagy a rövidcsapos metszéssel kialakított bunkószerű tőkefej, melyen a termőveszőket sárszemre vagy egy világos rügyre vágjuk vissza évente. A szőlőfajta növekedési erélyétől, terhelhetőségétől függően évente 6-8 veszőt neveltünk ki. A rendszeres hosszúcsapos vagy szálvesszős váltómetszés 4-5 éves tőkén kezdhető meg. Ha a fejművelésű tőkét hosszirányban kettéfűrészeljük, láthatóvá válik, hogy a fatest középső részét elhalt száraz és korhadó részek alkotják.

A fejművelésű tőkék viszonylag rövid életűek, terhelési lehetőségük és termőképességük közepes. A fejművelés alkalmazható a meleg homoktalajú szőlőkertekben, ahol a gyakori rügykipállás és tőkepusztulás miatt nem lehet szabályos elágazásokat nevelni a tőkén. Fejművelést folytathatunk minden olyan sík területen, ahol téli fedés nélkül a rügyek kipusztulnának. Ez a művelésmód ugyanis könnyen lehetővé teszi a fagytól veszélyeztetett vesszők betakarását.

Bakművelés. Ennél a művelési módnál a tőkén hosszúcsapos metszéssel, kehelyszerűen alakítjuk ki a termőalapokat 3-5 bak, illetve szarv formájában. Az így kialakított termőalapokon váltócsapos metszést folytathatunk, meghagyva 3-5 világos rügyes hosszúcsapot, 2 világos rügyes ugarcsapot és 1 világos rügyes biztosítócsapot. A fajta termőképességétől függően az 1-2 hosszú csap helyett meghagyható 1-2 fél vagy teljes szálvesző. A bakművelésű tőkén rövid-, hosszú- és vegyescsapos, illetve szálvesszős metszés alkalmazható.

Legyezőművelésnél a tőkefejen 2-3 bakot (szarvat) alakítunk ki egy síkban (a sorok irányának megfelelően), metszése azonos a bakművelésű tőke metszésével. A legyezőművelés azokon a helyeken alkalmazható sikerrel, ahol elterjedt a bakművelés. A bakműveléssel szembeni előnye a tőkefej egysíkú kiképzése, az ültetvény művelésének jó gépesíthetősége.

A fentiekben bemutatott alacsony művelésű tőkeformák karós támrendszert igényelnek.

M.B.