Téli tárlat a Rákóczi-főiskolán

2006. december 29., 09:00 , 311. szám

A Kisebbségekért Díjjal kitüntetett Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tagjainak munkáiból nyílt kiállítás múlt csütörtökön Beregszászban.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nagytermében látható tárlat válogatás a RIT hagyományos év végi összegző kiállításának anyagából, mely eddig az ungvári megyei néprajzi múzeumban volt látható. A válogatás mintegy félszáz művet – olajképeket, akvarelleket és grafikákat – vonultat fel tucatnyi alkotótól, többek között Kolozsvári Lászlótól, Magyar Lászlótól, Kopriva Attilától, Benkő Györgytől, Veres Ágotától, Őry Mihálytól, Riskó Györgytől, Erfán Ferenctől, Kulin Ágnestől, Veres Pétertől.

Megnyitójában dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke gratulált a Révész Imre Társaságnak ahhoz a jelentős elismeréshez, amit a régióban meghatározó identitásmegőrző tevékenységükért nekik adományozott Kisebbségekért Díj jelent, egyben örömének adva hangot, hogy rendszeres beregszászi kiállításaik megszervezésével a főiskola is hozzájárulhatott a társaság munkájának népszerűsítéséhez. Az elnök asszony a továbbiakban a Rákócziak kék-piros színeiben pompázó, s ballagáskor a főiskola diákjai által viselt sálat, egy emléktálat s a főiskola emlékkönyvét nyújtotta át Magyar László elnök személyében a Révész Imre Társaságnak, mintegy a tanintézmény jelképes diákjaivá avatva tagjait, elismerésül az évek óta tartó gyümölcsöző együttműködésért.

Magyar László, a RIT elnöke köszönetét fejezte ki, hogy a társaság tagjai ismét – immár sokadszor – bemutathatják munkáikat a főiskola impozáns nagytermében. Mint mondta, társaival igyekeznek tenni a dolgukat, s a díj, amit minap átvehettek, arra vall, hogy nem hiábavaló ez a munka.

"Egyik szemünk sír, a másik nevet" – kezdte évértékelő beszédét Riskó György. A RIT alelnöke megemlékezett arról, hogy az elismerés mellett, amely a napokban érte a társaságot, újabb súlyos veszteséget kellett elkönyvelniük: távozott az élők sorából Tóth Lajos, a RIT alapító tagja, első elnöke. A végéhez közeledő esztendőről szólva Riskó György elmondta többek között, hogy tekintettel a Bartók-évre, idei tárlataikat a zene és a képzőművészet egysége jellemezte. Véleménye szerint a Budapesten Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől átvett Kisebbségekért Díj a szervezet eddigi tizenöt éves tevékenységének elismerését jelenti, amire a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Határon Túli Magyarok Hivatala ajánlásának alapján találtattak méltónak.

A tárlatnyitó ünnepélyességét a főiskola Ladányi Katalin vezette leánykórusának előadása is emelte.

hk