Hálaadó istentisztelet Huszton

2007. május 11., 10:00 , 330. szám

Május 20-án a huszti református egyházközség ünnepi istentisztelet keretében készül köszönetet mondani Istennek azért, hogy a Teleki László Alapítvány által nyújtott támogatás eredményeképpen 5 év munkája nyomán elkészült a templom külső és belső felújítása, rekonstrukciója.

Józan Lajos huszti lelkipásztor öt évvel ezelőtt kereste fel a Teleki László Alapítványt azzal a kéréssel, hogy a szervezet nyújtson segítséget a huszti református templom tetőszerkezetének kijavításához. A helyszínre érkező szakértők alapos kárfelmérés alapján megállapították, hogy a tető- és toronyszerkezetet nem kijavítani kell, hanem teljesen lecserélni. A munkálatok folyamán a karzat alatt egy régi freskórészletet is feltártak és konzerváltak. Józan tiszteletes az Országos Széchényi Könyvtár Levéltárában végzett kutatásai során rábukkant egy 1859-ben készült rajzra, mely a huszti templomot akkori állapotában ábrázolja. Eszerint akkoriban még megvolt a templom 1699-ben épült 4 fiatornyos toronyszerkezete. Ennek mintájára készítették el a restauráló mérnökök a tervrajzot, melynek alapján építették újjá a zsindelytetős toronyszerkezetet. A templomot kívül-belül kimeszelték, az épületet körülvevő kőfalat is új tetővel látták el. Az ünnepi istentiszteletig hátramaradt rövid idő alatt még elvégzik a világítási rendszer teljes felújítását.

A hálaadó istentiszteletre és ünnepségre május 20-án du. 14.00 órai kezdettel kerül sor a felújított református templomban, melyre a huszti egyházközség minden érdeklődőt szeretettel vár.

F. Zs.