"Aki az ő népének napszámosa lesz ..."

Tanévnyitó a Nagydobronyi Református Líceumban

2007. szeptember 28., 10:00 , 350. szám

A hagyományokhoz híven ünnepi istentisztelettel kezdődött a Nagydobronyi Református Líceum tizenharmadik tanévnyitója a nagyközség református templomában.

Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője igehirdetését követően az oktatási intézménnyel kapcsolatban elmondta: "Ez az iskola kifejezi a gyökereinket, kifejezi a mi ősi ragaszkodásunkat Istenünkhöz, népünkhöz, nyelvünkhöz. Kifejezi azt a hűséget, amit meg kell, hogy tartsunk ebben a világban, amikor megpróbálnak eltörölni bennünket, amikor megpróbálják elvenni anyanyelvünket, identitásunkat, elvenni azt a lehetőséget, hogy valóban szolgálni tudjuk népünket, és szeretnék, hogyha itt, Kárpátalján a társadalomnak az utcaseprői lennénk. Nagyon fontos, hogyan indulunk el, honnan merítjük az erőt, mert itt kétszeresen kell megfelelni... Jó lenne, ha annak hallatán, hogy református gimnazista, az társulna az emberek tudatában, hogy az hűséges, okos, kedves ember, aki hazafi, aki az ő népének napszámosa lesz, mert hordozza magában mindazt a tulajdonságot, ami emberré teszi az embert az Isten színe előtt ebben a világban."

Katona Béla igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket, majd az általa vezetett, 1995-ben alapított líceumról elmondta: "Első végzős osztályunk 1998-ban volt, amikor 24 diák érettségizett le, egy tanuló közülük aranyéremmel. Eddig 301 diák hagyta el tanintézményünket. Volt végzőseink túlnyomó része az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és az anyaország különböző egyetemein és főiskoláin tanult és tanul tovább. Egy volt diákunk Németországban szerzett diplomát. A mai ünnepélyes tanévnyitón 119 diák jelent meg Isten és az egybegyűltek előtt." Ezt követően Kolozsi András református tiszteletes, a líceum lelkészigazgatója fogadta az elsősök fogadalomtételét az Úr asztalánál. A vendégek közül Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, dr. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke, Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese, Orosz Ildikó, a KMPSZ és a megyei tanács oktatási és tudományos bizottságának elnöke, Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, megyei képviselő, Gazda Erzsébet, az Ungvári Járási Oktatási Osztály főtanfelügyelője, valamint Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka köszöntötte a diákokat és tanáraikat. Orosz Ildikó arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy most az előttünk álló fő feladat: "Megőrizni anyanyelvi oktatási rendszerünket, hogy továbbvihessük azt a hitet és nemzetiséget, amibe beleszülettünk. Ez is Isten adománya, ezt fel kell vállalnunk." Kovács Miklós KMKSZ-elnök arra kérte a diákokat, hogy legyenek különbek, mint az előző nemzedék. Hisz mint mondta: "Az elmúlt időszak legsúlyosabb hagyatéka az, hogy az emberek nem vagy csak kevésbé törődnek a közösség javaival és érdekeivel. A kolhozrendszer ellenkezőjére változtatta az évszázadok alatt kialakult egészséges gondolkodást: az lett a különb ember, aki gátlástalanabbul markolt és gátlástalanabbul lökte félre a másikat. Ha most azt gondolják, hogy valamiféle különleges szerencsétlenség miatt élünk úgy, ahogy élünk, az nagy tévedés. Azért élünk így, mert azoknak az embereknek a száma, akik csak markolnak, és nincs se istenük, se hazájuk, s nem számít nekik semmiféle közös ügy, azoknak a száma túl magas azokéhoz képest, akik a közösségért becsületből tenni is szoktak... A jövőnk azon múlik, hogy a következő generációban milyen lesz a közügyeket komolyan vevő, a közösségért tenni képes embereknek az aránya."

A tanévnyitó ünnepség végén a Szopó Tibor által vezényelt líceumi kórus énekelt, majd nemzeti imádságunkkal zárult a rendezvény.

Badó Zsolt