Fókuszban az óvodáskorúak

Nemzetközi tudományos szimpózium

2008. április 4., 10:00 , 377. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (KMF) Az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének lehetőségei multikulturális közegben az EU tapasztalatainak tükrében címmel nemzetközi tudományos szimpóziumra került sor március 27-29. között, melyet a KMF Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéke, a Hmelnickiji Humánpedagógiai Akadémia és az Ivano-Frankivszki Nemzeti Egyetem szervezett.

A konferenciára négy ország – Ukrajna, Magyarország, Lengyelország és Románia – felsőoktatási intézményeiből érkeztek a szakemberek, akik plenáris és szekcióüléseken vitatták meg a témával kapcsolatos eredményeket, tapasztalatokat.

A szimpóziumot a főiskola Esztergom termében Nelli Liszenko professzor, az Ivano-frankivszki V. Sztefanik Kárpát-melléki Nemzeti Egyetem igazgatója nyitotta meg. Dr. Soós Kálmán, a KMF rektora szólt arról, milyen mélyreható változások történtek az utóbbi évben. Többek között a közelmúltban Ukrajna teljes jogú tagja lett az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszternek (EQAR), mely a bolognai folyamatban érdekelt 18 országot fogja egybe. Beszélt arról, hogy előreláthatóan az ukrán felsőoktatás reformja érinteni fogja a nyelvoktatás-politikát is. Mint mondta, a térség az elmúlt száz év során több területi és rendszerváltozáson, s ezzel együtt nyelvváltozásokon esett át, melyek következtében régiónkban a többnyelvűségnek hagyományai vannak. A konferencia sikerének nevezte a tudományos élet képviselőinek magas számát (4 ország több mint 30 városából érkeztek résztvevők).

Az ezt követő plenáris ülésen többek között előadást tartott Viktor Bereka, a Hmelnickiji Humán-pedagógiai Akadémia rektora, dr. Lentvorszki Anna főiskolai tanár, a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar Nemzetiségi és Kisebbségi Intézetének igazgatója és dr. Sipos Lászlóné főiskolai tanár. Az előadások olyan témákat érintettek, mint a nevelés-oktatás-képzés fejlesztési lehetőségei térségünk multikulturális közegében, vagy az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás szempontjai. A plenáris ülést követő szekcióülések négy témában zajlottak: 1. A multikulturális közeg, a többnyelvűség hatása a személyiség fejlődésére, 2. Új módszertani eljárások az óvodáskorú gyermek toleranciájának fejlesztésére multikulturális közegben, 3. Elméleti és módszertani aspektusok a jövő nemzedék óvodapedagógusainak nevelésében többnyelvű közegben, 4. A multikulturális nevelés nemzetközi tapasztalatainak pszichológiai-pedagógiai aspektusa.

Fischer Zsolt

A nemzetközi tudományos szimpózium témájáról és jelentőségéről a három rendező intézmény vezetőit kérdeztük.

Dr. Nelli Liszenko professzor, a V. Sztefanik Kárpát-melléki Nemzeti Egyetem (KNE) és az Ukrán Pedagógiatudományok Akadémiája "Ukrán Etnopedagógia és Népismeret" Tudományos-módszertani Központjának igazgatója, a KNE tanszékvezető tanára: – A szimpózium témája nem spontán módon született, hanem egy abszolút logikus és következetes munka eredménye, melyet együtt végez az "Ukrán Etnopedagógia és Népismeret" Tudományos-módszertani Központ, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Ezt a munkát hosszú évekre tervezzük, s reményeink szerint a multikulturalizmusnak mint a modern ember jellemvonásának formálódását eredményezi majd az iskola előtti neveléstől kezdve egészen az oktatási folyamat lezárulásáig. Hogy miért került a középpontba a multikulturalizmus? Azért, mert ez napjaink objektív valósága. Ukrajnában a különböző felmérések szerint több mint 130 etnosz van jelen. Mindegyikük megismételhetetlen értéket képvisel a maga nyelvével, szellemi és anyagi kultúrájával. Nagy bűn és igazságtalanság volna, ha figyelmen kívül hagynánk bármelyiküket. A beregszászi szimpóziumon négy jelentős európai oktatási rendszer, az ukrán, a magyar, román és a lengyel képviselői vettek részt, ami a multikulturalizmus problémakörének átfogó, globális voltára utal, s ami egyaránt foglalkoztatja a különböző országok szakembereit. Remélem, hogy a beregszászi főiskolával való együttműködésünk is túllépi idővel az országhatárokat, s eléri célját: a szó szoros értelmében vett, nagybetűs Embereket nevelni az apró emberkékből.

Dr. Viktor Bereka akadémikus, a Hmelnickiji Humánpedagógiai Akadémia rektora: – Csak megerősíthetem, hogy rendkívül aktuális témát érint a beregszászi szimpózium, hiszen olyan Ukrajnát szeretnénk felépíteni, ahol mindenki, az ukránok és a nemzetiségi kisebbségek is otthonosan érezhetik magukat. Ukrajna ma joggal lehet büszke arra, hogy kielégítheti az etnopedagógiával szemben támasztott igényeket. Ez a mostani konferencia, s az iránta megnyilvánuló hatalmas érdeklődés is azt bizonyítja, hogy a kérdés folyamatosan napirenden van, dolgozunk a felmerülő kérdések megoldásán.

Dr. Orosz Ildik ó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke: – Azt gondolom, hogy a főiskola szempontjából is nagyon fontos, hogy egy ilyen nagysikerű konferenciát sikerült megszerveznünk az ivano-frankivszki és a hmelnyickiji egyetemekkel, valamint az "Ukrán Etnopedagógia és Népismeret" Tudományos-módszertani Központtal közösen, amelyen lengyelországi, romániai, magyarországi felsőoktatási intézmények is részt vettek. Ez a nagy érdeklődés és a tekintélyes számú résztvevő egyrészt a téma aktualitásából fakad, másrészt abból, hogy intézményünk általában véve is törekszik a minél szélesebb körű kapcsolatok kialakítására országon belül és a határokon túl egyaránt. Úgy érzem, az a körülmény, hogy sikerült megszerveznünk ezt a rendezvényt, elősegíti intézményünk minél szervesebb beágyazódását a hazai és a nemzetközi tudományos életbe.

hk