2008. október 17.

2008. október 17., 10:00 , 405. szám

"Az Egyháznak első és lényegi feladata hirdetni az evangéliumot minden embernek." (VI. Pál, Evangelii nuntiandi, 14)

A mai napon a Katolikus Egyház missziós világnapot ünnepel. Ez a nap felhívja a figyelmet az evangélium terjesztésének fontosságára a világ minden táján. Az emberek többsége, ha azt hallja, hogy misszió vagy missziós, azon nyomban egy szikár, aszketikus külsejű szerzetest képzel maga elé, aki az őserdőn átverekedve magát, primitív népeket hajt keresztvíz alá. Pedig ahhoz, hogy valaki missziós tevékenységet végezzen, nem szükséges távoli tájak, veszélyes dzsungelek mélyére hatolnia. Az örömhír terjesztése minden Krisztus-hívő feladata. A keresztségben Krisztus testének tagjaivá lettünk, vagyis az Egyháznak tagjaivá. (1Kor 12.) "Isten népét alkotják, és minthogy így a maguk módján részeseivé váltak Krisztus papi, prófétai és királyi feladatának, állapotuknak megfelelően annak a küldetésnek a gyakorlására kaptak hivatást, amelynek a világban való teljesítését Isten az egyházra bízta." (CIC 204k 1§) A megkeresztelt ember elsősorban saját életével tesz tanúságot. Nem a megkeresztelkedettségünk az, ami mindenekelőtt látható környezetünk számára, hanem annak hatása, Jézus Krisztus szeretetének elfogadása és továbbadása embertársaink felé. Ebben a missziós tevékenységben nem vagyunk magunkra hagyatva, mint a magányos harcosok. Jézus Krisztus, ígérete alapján, segít és támogat bennünket Isten felé való hűségünk tanúságtételében. "És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!" (Mt 28,20)

Őszentsége XVI. Benedek pápa éppen erre a felelősségre hívja fel a figyelmet a 2008-as missziós világnap alkalmából. "Ti, kedves világi hívek, akik a társadalom legkülönbözőbb területein dolgoztok, mindannyian egyre hangsúlyosabban arra vagytok hivatva, hogy részesei legyetek az evangélium terjesztésének. Emberek összetett, sokszínű sokasága tárul fel előttetek, amely evangelizálásra vár: maga a világ."

Az Egyháznak és annak minden egyes tagjának missziós küldetése az első Pünkösd óta egyértelmű: tanúságtétel egészen a föld határáig. (Csel1,8)

"Ez a küldetés még kezdeteinél tart, és minden erőnkkel el kell köteleznünk magunkat ennek szolgálatában." (II. János Pál, Redemptoris missio, 1)

Németh Sándor