Ungváron bezárták az iskolákat

2008. november 21., 09:00 , 410. szám

Ungváron a lakosság jelentős része továbbra is fűtetlen lakásokban fagyoskodik, az oktatási intézmények zömében tanítási szünetet rendeltek el és egyes kivételekkel az óvodákba sem járnak a gyerekek, mert a megyeszékhelyen máig nem indult be a távfűtés.

Ennek oka, hogy a fogyasztók több mint 8 millió hrivnyás adósságot halmoztak fel az elfogyasztott földgázért a távhőszolgáltató Uzsteplo Rt.-vel szemben, mely tárgyalásokat folytat az országos gázszolgáltatóval, a Naftogazzal az adósság törlesztésének átütemezéséről. A városi oktatási osztály rendelete értelmében a megyeszékhely tanintézményeiben a munka átmenetileg szünetel. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen sincsenek foglalkozások, mivel a hideg előadótermekben lehetetlenné vált az oktatás kellő színvonalának biztosítása. Jelenleg csak azokban az oktatási intézményekben és óvodákban van fűtés, amelyekben független fűtési rendszer van, ezek száma viszont elenyésző.

Árpa Pétertől, a 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola igazgatójától megtudtuk, hogy a magyar középiskola Petőfi téren működő elemi iskolájában, illetve az Ungvári Drugeth Gimnáziumban - alternatív fűtési rendszerük miatt - meleg van, így ott zavartalanul folyik a tanítás. Viszont a középiskola felsőbb osztályaiba járó gyerekek már egy hete nem járnak iskolába. A magyar iskolát fűtő, eddig városi tulajdonban levő kazánházat, a kialakult helyzetre való tekintettel a város most átadja az iskola tulajdonába, s mivel az iskolának nincs tartozása, így van remény arra, hogy beindul a fűtés, és hétfőtől újra indulhat a tanulás.

Ivan Krajnikivszkij, az Ungvári Polgármesteri Hivatal lakás-kommunális és lakásgazdasági főosztályának vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a város vezetése is tárgyalásokat folytat a Naftogazzal. Ha a tárgyalások sikeresen zárulnak, egy-két napon belül beindulhat a távfűtés.

Bátyú: Két szék között a földön

Az utóbbi időben több bátyúi olvasónk is arra panaszkodott, hogy a tömblakásokban nincs fűtés, holott már több mint egy hónapja kezdetét vette a fűtési szezon. A problémára a bátyúi nagyközségi polgármesteri hivatalban kerestük a választ. Mivel Beregszászi Ferenc polgármester szabadságon van, a polgármesteri teendőket ellátó Márkus Ljubov titkárhoz fordultunk tájékoztatásért:

- Egy-két napon belül beindul a fűtés. A gondot eddig az jelentette, hogy a vasút az üzemen kívül helyezett régi kazánházat és a hozzá tartozó műhelyt és garázst a tömbházak fűtését biztosító ((?) - már tavaly is nagyon gyengén fűtöttek - a szerk.) új kazánházzal együtt a nagyközségi tanács kommunális tulajdonába kívánta átadni és folyamatosan halogatta a fűtési szezon beindítását, a tanács viszont nem hajlandó ezeket átvenni, mert fenntartásuk nagy megterhelést jelentene a költségvetésre. A lakosság 91 681 hrivnyával tartozik a vasúthoz tartozó villanyáram- és távhőszolgáltatónak, mely 83 730 hrivnya összegre nyújtott be kereseti igényt a bírósághoz az adósokkal szemben. Egyelőre beindul a fűtés, azonban az ügy korántsem zárul le ezzel, mert a szolgáltató egy bizottság felállítását indítványozza a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal bevonásával, mely kivizsgálná a vasút tulajdonát képező kazánházaknak, a műhelynek és a garázsnak a bátyúi nagyközségi tanács kommunális tulajdonába való átadásának kérdését

.

bj