Nagykoalíció: füstbe ment terv

2009. június 12., 10:00 , 439. szám

Amikor már úgy tűnt, csupán órák, legfeljebb napok választanak el bennünket a BJUT és a Régiók Pártja (PR) közötti úgynevezett nagykoalíció létrehozásának kihirdetésétől, Viktor Janukovics, a PR elnöke a hét végén bejelentette, hogy nem lesz koalíció, az államfőt közvetlen választások útján kell megválasztani.

A koalíció célja végső soron éppen a közvetlen választási küzdelem, a megmérettetés elkerülése lett volna. A két nagy párt elképzelései szerint a nagykoalíció, amelyhez reményeik szerint csatlakozott volna Litvin Blokkja és a Mi Ukrajnánk - Népi Önvédelem választási koalíció egy tekintélyes része is, lehetővé tette volna Julija Timosenko számára, hogy csökkenő népszerűsége ellenére, a jelenlegi parlament megbízatásának meghosszabbítása révén megőrizze a kormányfői posztot, míg az Alkotmány tervezett módosítása, s az államfőnek a parlament általi megválasztása révén Viktor Janukovicsnak nem kellett volna vállalnia a nyílt megmérettetést ahhoz, hogy végre Ukrajna elnökévé válasszák.

Viktor Janukovics vasárnap közzétett nyilatkozata nem utasítja el a politikai rendszer és a gazdaság reformját, ugyanakkor kimondja, hogy az ezzel kapcsolatos döntések nem születhetnek meg a közvélemény kizárásával, azaz a két nagy párt megegyezése révén. Az ellenzék vezére úgy ítélte meg, hogy bár a tárgyalások valamennyi résztvevője kész a kompromisszumokra, a nagykoalíciónak egy sor problémával kellene megküzdenie, miközben az elnökválasztás időpontjának közeledése miatt értelmét veszíti a koalíció és egy esetleges új kormány létrehozása. Az ellenzék vezére szerint az idő sürgetése miatt arra sem lett volna lehetőség, hogy a tervezett alkotmányreformot széles körben megvitassák a néppel, ami viszont visszalépést jelentett volna az eddigi demokratikus hagyományokhoz képest. Janukovicsnak kétségei támadtak azzal kapcsolatban is, hogy az államfőnek a parlamentben történő megválasztása nem jelent-e majd visszalépést a demokratikus rendszer átláthatóságának tekintetében. Némileg teátrálisan úgy fogalmazott, hogy mindig is meg volt győződve arról: a vezetőknek a népre kell bízniuk sorsukat.

Julija Timosenkónak szemmel láthatóan rosszul esett Janukovicsék kihátrálása a koalícióból, hiszen nem kis energiát fektetett a PR vezetőinek és saját pártja "makacs" embereinek meggyőzésébe. Arról nem is szólva, mekkora presztízsveszteséget jelentett számára választói és párthívei körében, hogy a "Majdan", a narancsos forradalom hőseként, korábbi fogadkozásai ellenére mégis egyezkedésbe bonyolódott a Régiók Pártjával.

A kormányfő az őt érő érzékeny csapás ellenére még aznap reagált a történtekre. Az ország népéhez intézett tévébeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a koalíciós tárgyalások felrúgásával tovább késik a válságellenes intézkedéscsomag elfogadása, melynek megvalósítását eddig Viktor Janukovics és Viktor Juscsenko államfő is hátráltatta. Mindkettő a hatalomért küzd, miközben az ország a válságtól fuldoklik - rebegte a BJUT vezére, demonstrálva, hogy a teátrális szólamok tekintetében nem marad el Janukovicstól. A kormányfő szerint a gazdasági válság megfékezéséhez előbb a politikai válságot kellene legyűrni, melynek fő oka viszont a 2004-ben elfogadott alkotmánymódosítás, amely lerombolta az ország hatalmi rendszerét, irányíthatatlanná tette Ukrajnát.

Julija Timosenko jelezte: továbbra is kitart az Alkotmány módosítása, az államfői, a miniszterelnöki és a parlamenti jogkörök pontos kijelölése és elhatárolása mellett, amint a gazdasági válsággal való küzdelemről sem mond le; annak ellenére sem, hogy szavai szerint magára maradt ebben a küzdelemben.

Végül a BJUT vezére bejelentette, hogy indulni szándékozik a téli elnökválasztásokon. A bejelentés azért fontos és jelentős, mert bár az utóbbi egy-két évben egészen nyilvánvaló volt, hogy a narancsos erők legfajsúlyosabb politikusa az elnökválasztási küzdelem egyik kulcsfigurájává válik, Timosenko mindmostanáig óvakodott attól, hogy nyíltan bejelentse államfői ambícióit.

Most már azonban nagyjából minden világos és egyértelmű: a két hadvezér háborút hirdetett, s gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy 2010. január 17-én, az elnökválasztás napján összecsapjanak. A többi már csak stratégia és taktika kérdése.

hk