"Problémás" az oroszul kitöltött keresztlevél?

Már megint mi fizethetünk

2009. július 17., 10:00 , 444. szám
A régi ...

Olvasóink jelezték: amikor gyermekeik felvételre jelentkeznek a felsőoktatási intézményekbe vagy éppen identifikációs kódért folyamodnak az illetékes hatóságokhoz, az ügyintézők "jóakaratúlag" figyelmeztetik őket, hogy a kilencvenes években oroszul kitöltött keresztlevelüket cseréljék be ukrán nyelvűre, mert a dokumentum ugyan érvényes, a továbbiakban azonban problémáik származhatnak az orosz nyelvű szövegből. Az új keresztlevél kiváltása viszont 34 hrivnyájába és nem kevés hivataljárással töltött idejébe kerül a kárpátaljai magyar szülőknek.

Natalija Kemenyastól, a Kárpátaljai Megyei Igazságügyi Főosztály beregszászi járási anyakönyvi osztályának vezetőjétől azt kérdeztük, milyen "problémák" származhatnak az orosz nyelvű ukrán keresztlevélből, hiszen mégiscsak egy hivatalos okmányról van szó.

"Az átmenet évei után a független Ukrajnában végül sikerült elérni, hogy a hivatalos okmányokat államnyelven állítsák ki, ettől függetlenül azonban minden korábban kiadott keresztlevél is érvényes maradt – magyarázza a hivatalnok. – Ma már minden hivatalos dokumentumot kizárólag ukrán nyelven állítanak ki, így egy orosz nyelvű keresztlevél esetében előfordulhat, hogy egy adott intézményben helytelenül fordítják le ukránra az abban szereplő adatokat, mindenekelőtt a tulajdonosa nevét, miután a fordításnak különböző szabályai léteznek. Ugyancsak sok probléma adódhat a magyar nevek egyébként is nehéz fordításából. Később azután rengeteg gondot okozhat az ügyintézés során, ha a különböző személyi okmányokban különféleképpen leírva szerepel ugyanaz a név."

Jól emlékezhetünk arra, hogy még a közelmúltban is mennyi problémát és bosszúságot okozott, hogy a hivatalnokok nemigen törődtek a magyar nevek ukránra fordításával kapcsolatos észrevételeinkre, leginkább a jogszabályi előírásokra való hivatkozással. Az osztályvezető azonban most legalább e tekintetben megnyugtat, mondván, a jelenlegi törvények igen rugalmasan kezelik a keresztnevek helyesírását. "Az embereknek jogában áll hallás utáni átiratban, azaz transzkripcióban rögzíteni a nevüket. A jelenlegi jogszabályok ugyanis lehetővé teszik a névadás szabadságát. Az űrlap utolsó rovatában szerepel egy olyan megjegyzés is, amely rögzíti, hogy a gyermek neve a szülők követelésére adatott.

A helyzet tehát világos: aki meg akarja kímélni gyermekét a későbbi komplikációktól, az felkeresi az illetékes hivatalt és kiváltja az új, ékes ukránsággal kitöltött okmányt. Ezért a kétes értékű megtiszteltetésért azonban esetenként 34 hrivnyát követelnek tőlünk, holott egyértelmű, hogy az állampolgárt semmiféle mulasztás nem terheli ebben az esetben, hiszen "csak" annyi történt, hogy Kijevben már megint változtattak egy jogszabályon.

Natalija Kemenyas egyetért azzal, hogy az állampolgárokat ez esetben semmiféle felelősség nem terheli, ám mint mondja, az érintetteket végső soron senki sem kényszeríti az okmánycserére, saját érdekükben, önként vállalkoznak arra, így hivatalának nem áll módjában eltekinteni a második okmánypéldány kiadásáért megállapított illeték beszedésétől. Az osztályvezető mindazonáltal – nyilvánvalóan érzékelve az eljárás méltánytalanságát – felhívja a figyelmet arra, hogy az átírási gondok kiküszöböléséhez nem feltétlenül szükséges új keresztlevelet igényelni. A jogszabályok értelmében elfogadható megoldás az is, ha a polgár közjegyző által hitelesített ukrán fordítást készít a keresztlevélről.

Első hallásra igen abszurdnak tűnt, hogy egy ukrán állami okmányról fordítást kelljen készíteni, ha gond nélkül akarjuk használni, mégis megörültünk annak, hogy esetleg egy egyszerűbb és talán költségkímélőbb megoldást tudunk ajánlani olvasóinknak a probléma megoldására. Miután azonban tájékozódtunk a beregszászi okmányfordító irodáknál és közjegyzőknél, be kellett látnunk, hogy a fordításos megoldás sajnos se nem egyszerűbb, se nem olcsóbb az új keresztlevél igénylésénél. Végeredményben tehát ismét a mezei állampolgárnak kell megfizetnie az átgondolatlan államépítés, az előretörő ukránosítás árát.

szcs