XX. Aranyősz Kórustalálkozó Técsőn

2009. október 30., 09:00 , 459. szám

Kárpátalja magyarlakta vidékeiről és az anyaországból számos kórus, fellépő csoport és egyéni előadó érkezett az idei jubileumi, XX. Aranyősz Kórustalálkozóra múlt hét vasárnapján. A técsői járási művelődési házban tartott rendezvényt ezúttal is a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Szervezete, a KMKSZ Técsői Tiszavirág Nyugdíjas Egylete és a KMKSZ Técsői Alapszervezete szervezte, s oroszlánrészt vállalt a munkából a fáradhatatlan Bányász Erzsike néni, a helyi KMKSZ-alapszervezet korábbi elnöke.

Elsőként Bányász Erzsébet főszervező köszöntötte a kórustagokat és a nézőközönséget, majd vázolta a mára a Felső-Tisza-vidék egyik legrangosabb kulturális eseményévé vált találkozó történetét a kezdetektől napjainkig. Mint fogalmazott: "Azt szeretném, hogy húsz év múlva is legyen Técsőn Aranyősz, amihez sok sikert és jó egészséget kívánok az ebben a munkában engem követőknek."

Nemzeti himnuszunk eléneklése után ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke nyitotta meg a találkozót, hangsúlyozva: "Húsz év nagy idő. A kórustalálkozó egyidős a rendszerváltó időszak kezdetével, folyamatával. Técső magyarsága indította útjára ezt a mozgalmat. Mozgalmat, hisz azóta minden évben kórusok készülnek, és jönnek ide Técsőre, hogy megmutassák magukat és hogy életben tartsák Kárpátalján a kórusoknak ezt a komoly seregszemléjét. Legyenek erre büszkék a técsőiek" – mondta ifj. Sari József.

Brenzovics László, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke üdvözölte a fellépő kórusokat, elismerően szólt a szervezők kitartásáról. A kórustalálkozó jelentőségéről szólva kijelentette: "Fontosak az ilyen rendezvények, hiszen minden nép addig marad fenn, amíg ápolni tudja és tovább tudja adni saját kultúráját, szokásait, dalait és táncait. Bízom benne, hogy az Aranyősz Kórustalálkozó továbbra is fenn fog maradni újabb húsz és húsz évekre."

László Károly técsői református lelkész is hangsúlyozta a kórustalálkozó fontosságát a Felső-Tisza-vidék magyarságának életében. Majd külön megköszönte Bányász Erzsébet két évtizedes önzetlen szervezőmunkáját. "Minden nehézség és nyomorúság ellenére Erzsike néni szívén viselte a kórustalálkozók szervezését és lebonyolítását. Húsz éve nagyobbrészt az ő vállán voltak ezek a terhek. Kívánom, hogy jövőre és még évek múltán is viselje szívén a magyarság és kultúránk ügyét, sorsát. Mindezekhez adjon Isten sok-sok erőt és egészséget az eljövendő években. Köszönjük, Erzsike néni, a magyarságért végzett fáradozásait."

A fellépő együttesek előtt a Técsőről elszármazott Katrin Ilona előadta Mikó Berta Az élet titka című versét, majd a Técsői Hollósy Simos Középiskola Kristofóri Gyöngyi által felkészített Nereszen tánc- és dalegyüttese lépett színpadra. Kuzma Erika szülővárosáról, Técsőről énekelt nagy sikert aratva. Dalának szerzője nagymamája, Kuzma Ilona. Idén is nagy tapsot kapott a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola Tudósi Tímea vezette kórusa. Majd a viski középiskola Ambrus Éva által felkészített Ördögborda tánccsoportja következett. Csodálatosan egységes volt a Ladányi Katalin vezényelte főiskolai vokálegyüttes, előadásukat Pál Emese főiskolai hallgató kísérte zongorán. Idén is élmény volt meghallgatni az Aknaszlatinai Művészeti Iskola Bel Canto női kórusát, melyet Fehér Mónika vezényelt. A bányásztelepülés Stercli Edina által felkészített citeraegyüttese felcsíki dallamokat játszott, míg a Bolyai János Középiskola Nefelejcs tánckara gyimesi népdalokat énekelt, majd szatmári táncot adott elő. Mitru Barbara, a Vajnági Adrienn által felkészített Nefelejcs együttes tehetséges tagja szólóban adott elő egy felvidéki népdalt. Ugyancsak emlékezetes marad a beregszászi Petőfi Sándor Nyugdíjasklub kórusának szavalatokkal gazdagított előadása. Végül együtt énekelt a közönség is a Magyarországról érkezett, Popovics Mária vezette szakolyi Hajnalcsillag aszszonykórussal. Óriási sikert aratott a Szikora Csilla vezette 17 tagú, 1986-ban alakult és 1988-ban Ukrajna népművésze címmel kitüntetett téglási Rózsa népdalegyüttes. Idén is fellépett a máramarosszigeti Jóna Bálint gitáros előadóművész, aki hazafias dalokat énekelt. Nagy tapsot kapott a Bihari Béla vezette munkácsi II. Rákóczi Ferenc Irodalmi Kör kisegyüttese, akik egy, a XX. Aranyősz Kórustalálkozó tiszteletére írt ódával kezdték műsorukat. Már hagyományosan a Fazekas Sándor vezette munkácsi Életet az Éveknek Nyugdíjas Kör kórusának nagy sikerű előadásával zárult az idei jubileumi seregszemle.

Összegzésként elmondhatjuk, a színvonalas rendezvény maradandó zenei élményt nyújtott a járási kultúrház közönségének. Ezúton is gratulálunk minden egyes fellépőnek.

Badó Zsolt