Megemlékezés és emlékjelavatás Huszton

2009. november 27., 09:00 , 463. szám

November 22-én a református templomkertben emlékeztek az elhurcoltakra és a lágerekből vissza nem tért 29 huszti magyarra. Az emlékműnél előbb Puka Éva, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke szólt a megjelentekhez, majd ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke tartott megemlékező beszédet, a magyar iskola tanulói pedig verseket mondtak.

Ezt követően Szulincsák Sándor helyi római katolikus plébános és Józan Lajos református lelkipásztor igei szolgálata után, ugyancsak a templomkertben folytatódott a megemlékezés a 125 évvel ezelőtt Huszton született jeles író és költő, Szép Ernő tiszteletére állított emlékoszlop mellett. Itt Józan Lajos lelkész szólt néhány szóban Szép Ernő magyarságszeretetéről, majd Bacskai József, a Magyar Köztársaság beregszászi főkonzulja tartott ünnepi beszédet. A gyermekek előadásában elhangzott Szép Ernő néhány költeménye.

A harmadik megemlékezés a nagy reformátor, Kálvin János születésének 500. évfordulója tiszteletére állíttatott díszes emlékoszlop mellett folytatódott. Józan Lajos lelkész beszélt Kálvin hitéről és reformátori életművéről, majd Muraközi Gyula Kálvin című versét mondta el, Tihor Attila hittanos pedig Baja Mihály Ki volt Kálvin János? című versét szavalta el. A koszorúzás után a megemlékezők a templomba vonultak vasárnapi istentiszteletre.

Józan Lajos