KMKSZ-közgyűlések

2010. március 5., 09:00 , 477. szám

Az elmúlt héten a Felső-Tisza-vidéken, valamint az Ungvári és a Beregszászi járás több településén tartották meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűléseit, melyen részt vett Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) elnöke, valamint Horkay Sámuel, a KMKSZ BKSZ alelnöke.

Aknaszlatinán Kovács Vilmos Verecke c. versének elhangzása után a jelenlévőket Kocserha János alpolgármester üdvözölte. Szedlák Gyula alapszervezeti elnök beszámolójában ismertette a taglétszám múlt évi alakulását. Hangsúlyozta a helyi, középszintű és területi rendezvények közösségformáló hatását. Fontosnak tartotta kiemelni a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház técsői vendégszerepléseit, amelyek mindig telt házat vonzottak. Kovács Miklós a jelenlegi belpolitikai helyzetet elemezte, kiemelve: "Bár a helyhatósági választásokat bizonytalan időre elhalasztották, mi azonban ne üljünk ölbe tett kézzel, hanem készüljünk a választásra, és ha eljön az idő, egységesen magyar pártokra szavazzunk." Ifj. Sari József a legközelebbi teendőket ismertette.

Asztélyban Nagy Anikó alapszervezeti elnök beszámolójában a KMKSZ helyi alapszervezete és a Beregszászi Középszintű Szervezet között fennálló kapcsolatokról, a közös munka révén elért eredményekről szólt: tavaly a falutábla-program keretében két falutáblát kapott Asztély, valamint a járási szervezet támogatásával rendezhették meg a falunapot. A közgyűlésen Kovács Miklós és Horkay Sámuel a legaktuálisabb kérdésekről tájékoztatták a jelenlévőket.

Macsolán elsőként Kocsis Lívia alapszervezeti elnök köszöntötte a közgyűlésre érkezett Kovács Miklóst, Sin Józsefet és Horkay Sámuelt, majd elnöki beszámolójában kiemelte, hogy a tavalyi év folyamán az alapszervezet két legnagyobb jelentőségű rendezvénye a március 15-i és a sztálini munkatáborokba elhurcolt magyar férfiak emlékének szentelt megemlékezés volt. Kovács Miklós az aktuális politikai helyzetről tartott tájékoztatást. Ehhez kapcsolódóan fejtette ki gondolatait Sin József és Horkay Sámuel is.

Haláboron Kádár Szilvia alapszervezeti elnök a múlt év legemlékezetesebb rendezvényeként az immár harmadik alkalommal megrendezésre került gyermeknapot említette. Ajándékokkal támogatták a helyi iskolában lebonyolított farsangi mulatságot, képviseltették magukat minden megyei és járási KMKSZ-rendezvényen. A közgyűlésen részt vett Sin József, akitől a jelenlévők támogatást kértek a helyi falusi turizmus beindításának ügyében.

Kovászón Szviscsu László alapszervezeti elnök beszámolójában az egyik legfontosabb eseményként a tagság létszámának növekedését említette. Terveik között szerepel, hogy idén szeretnének pályázat útján támogatást nyerni a helyi falunap megszervezéséhez. Szó volt a Cséke Ilona oroszi KMKSZ-alapszervezeti elnök vezette, magyar gyerekeket foglalkoztató vasárnapi iskola kérdéséről, melynek még eredményesebb munkájához Sin József támogatását kérték.

Benében Molnár László elnök tartott beszámolót. A legemlékezetesebb történések között említette meg, hogy tavaly júniusban kirándulás keretében emlékeztek a trianoni békediktátum aláírására. Augusztusban pedig a KMKSZ BKSZ támogatásával szerveztek jól sikerült Szent István-napot. A közgyűlésen jelen lévő Kovács Miklós az elkövetkező helyhatósági választások fontosságára hívta fel a figyelmet. Sin József beszédében arról szólt, a KMKSZ járási szervezete, illetve a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal milyen támogatásokban részesítette a magyarlakta falvakat, köztük Benét.

Kígyóson a faluházban Kész Elemér alapszervezeti elnök, a település polgármestere tartott beszámolót. Kiemelte, hogy tavaly a faluban kopjafaavatásra került sor, amely emlékjel környékén a jövőben szeretnének egy parkot kialakítani. A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós és Sin József, akik elemezték a kialakult politikai helyzetet, illetve válaszoltak a tagság kérdéseire.

Terebesfehérpatakon Varga Júlia elnök beszámolójában elhangzott, hogy az alapszervezet taglétszáma 84 személy. Szólt a szórványsors nehézségeiről, kiemelve, hogy véleménye szerint több figyelmet érdemelnének ezek a kicsi és egyre inkább fogyó közösségek. Ifj. Sari József az előző és az idén esedékes helyhatósági választásokról szólva hangsúlyozta: "Súlyunk annál nagyobb, annál inkább tudunk beleszólni dolgaink alakításába, annál inkább vesznek komolyan bennünket, minél egységesebben szavazunk saját jelöltjeinkre."

Botfalva és Sislóc KMKSZ-alapszervezetei közösen tartották meg közgyűlésüket a Sislóci Középiskolában. A közgyűlésen jelen lévő Kovács Miklós elnök a négy évvel ezelőtti választásokról szólva hangoztatta, hogy az akkor elmulasztottakat az idén későbbre halasztott helyhatósági választások során a magyarság kiküszöbölheti. Medve Andrea, a Sislóci Alapszervezet elnöke ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon fontos a tagságnak a KMKSZ Ukrajnai Magyar Pártot támogatnia. Addig is azonban, amíg a választások elkövetkeznek, végzik megszokott feladataikat, köztük a vízumigényléshez szükséges támogató nyilatkozatok kitöltését.

Őrdarmán Mackó István alapszervezeti elnök - aki egyben az Ungvári Járási Tanács elnökhelyettese, a KMKSZ-frakció tagja - köszöntője után tisztségéből kifolyólag a magyar frakció munkáját foglalta össze. Szólt arról, hogy a magyar képviselők tevékenyen és sikerrel dolgoznak a magyarság ügyeiért, főként az oktatás területén. Kovács Miklós beszédében a jelenlegi politikai helyzetet elemezte, Soós Kálmán pedig az oktatáspolitika kapcsán feltett kérdésekre válaszolt.

Ungtarnócon Kiss Klára alapszervezeti elnök számolt be az elvégzett munkáról, majd Kovács Miklós annak kapcsán fejtette ki gondolatait, milyen érdeke fűződik a magyarságnak az elhalasztott helyhatósági választásokhoz. A közgyűlésen jelen volt Soós Kálmán, aki a kárpátaljai magyar oktatatásban tapasztalható fejlemények kapcsán kifejtette: nem feltétlenül az a megoldás, hogy a magyar szülők az agitáció hatására ukrán iskolába adják gyermekeiket, mert ez még önmagában nem garantálja a gyerek későbbi érvényesülését. A megoldás az, hogy a gyerekek magyar iskolában, magyar osztályban sajátítják el megfelelő szinten az államnyelvet.

Tiszacsomán Rácz János alapszervezeti elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket, majd beszámolt az elvégzett munkáról. A legsikerültebb rendezvények az asztalitenisz-verseny, az anyák napi, gyereknapi és Mikulás-napi ünnepségek voltak, valamint a honfoglalási emlékparkban tartott hagyományos emlékünnepség. A csomai fiatalok sikerrel képviselték és öregbítették Tiszacsoma hírnevét a Debrecenben 15. alkalommal megrendezett betlehemes találkozón. Kovács Miklós a politikai eseményekről tartott tájékoztatást, majd Sin József egy, a település és az alapszervezet kulturális életét bemutató fotósorozatot adott át a tagságnak, melyet a művelődési házban szándékoznak kiállítani.

Badalóban Balogh Zoltán alapszervezeti elnök számolt be az elvégzett munkáról, szólva arról, hogy a település több, az évek során immár hagyományosan megrendezésre kerülő nívós rendezvénnyel büszkélkedhet. Január 1-jén Petőfi Sándor születésnapjáról emlékeznek meg, március 15-ét szintén rendszeresen méltatják a badalói egyházközség által még 1938-ban állított emléktáblánál. Az elnök megköszönte a Magyar Köztársaság Beregszászi Főkonzulátusának segítségét, akiknek anyagi támogatásával tavaly helyreállították az emléktáblát és tereprendezést végeztek annak környékén. Kovács Miklós az anyaországi és ukrajnai politikai eseményeket elemezte. Sin József arról szólt, milyen alternatívák, lehetőségek valósíthatók meg a helyhatósági választásokon történő eredményes szavazással.

fzs