Tudományos konferencia Bécsben

2010. április 30., 10:00 , 485. szám

A Kárpát-medence és Ausztria jeles személyiségei, szakértői részvételével tartottak április 23-án, Bécsben a közép-európai, anyanyelvi szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos konferenciát.

A Kaláka-Club, vagyis az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, valamint a Kecskeméti Regionális Képző Központ Európa vendégül lát - Közép-európai szak- és felnőttképzés együttműködési lehetőségei a gazdaság igényeit figyelembe véve címmel szervezett konferenciát Bécsben pénteken, a Haus der Wiener Kaufmannschaft Festsaal - a Bécsi Kereskedelmi Kamara dísztermében.

A konferenciát Wurst Erzsébet, a Kaláka-Club elnöke és a társszervező Palotás József, a Kecskeméti Regionális Képző Központ igazgatója nyitották meg, majd elsőként a vendéglátó ausztriai képviselők szóltak a közel száz Kárpát-medencei résztvevőhöz. Üdvözölte a konferencia résztvevőit dr. Thorm Rudolf, a Bécsi Kereskedelmi Kamara igazgatója, majd felszólalt Ing. Strommer Rudolf burgenlandi tartományi képviselő, aki a határon túli kapcsolatok fejlesztésében szerzett tapasztalatokról tartott előadást.

Ezután Szili Katalin, a magyar Országgyűlés korábbi elnöke, a KMKF Állandó Bizottságának elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit. Bauer Edit, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja európai parlamenti képviselője az EU munkaerőpiacának jelenlegi helyzetét és a 2020-ig kitűzött célokat mutatta be.

A szakmai előadók közt volt Becsey Zsolt volt EP-képviselő, a Héthatár Önkormányzati Szövetség elnöke, aki Új utak a határokon átnyúló együttműködésben témakörben fejtette ki véleményét. Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere bejelentette, bécsi székhellyel bejegyezték a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséget, amelynek elnökeként az önkormányzatok felelősségéről szólt a Kárpát-medencei térség társadalmi és gazdasági fejlődése terén. Dr. Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnöke Nógrád megye, az Ipoly-hidak sorsán keresztül érzékeltette, milyen károkat okozott és okoz ma is a Kárpát-medencei gazdasági térség szétforgácsolódása.

A szakelőadók, Magyarország és valamennyi szomszédos ország magyar közösségének képviselői bemutatták, milyen helyzetben van a szakképzés és felnőttképzés, mindannyian az összefogást, a lépések összehangolását sürgették.

A dabasi Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskolát bemutató Kosztolányi Gyula nyugalmazott igazgató előadását dr. Madarász Sándor felnőttképzési szakértő szélesítette ki magyarországi helyzetelemzéssé.

Palotás József igazgató, a konferencia magyarországi társszervezője a keresletvezérelt felnőttképzés modelljét, valamint annak határon túli kiterjeszthetőségét mutatta be előadásában. Molnár György, a Békéscsabai Regionális Képző Központ igazgatója ezután átfogó képet adott sokéves törekvéseikről, eredményeikről.

Felvidékről Cservenka János, a Hidaskürti Középfokú Magán Szakintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia igazgatója, valamint Gabri Rudolf nagykaposi igazgató tartott előadást.

Kárpátalját dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola, és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke képviselte, s színvonalas előadásában a kárpátaljai diákok iskolarendszerű szakképzési lehetőségeiről szólt. Őt dr. Váradi Natália, a beregszászi főiskola felnőttképzési vezetője követte Kárpátalja felnőttképzési helyzetelemzésével. Előadásaikból kiderült, hogy Kárpátalján súlyos hiányosságok jellemzik a szak- és felnőttképzést a feltételek és a források tekintetében is, ezért szükség van a magyarországi támogatásra és a Kárpát-medencei szintű szakmai együttműködésre.

Keresztély Irma székelyföldi főtanfelügyelő a romániai magyar szakképzés és felnőttképzés helyzetéről és kihívásairól tartott előadást. Vajdaságról Soós Edit, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke és Sarnyai Károly, a Magyarkanizsai "CNESA" Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatója tartott tájékoztatót. A felszólalások sorát Pisnják Mária zárta Szlovéniából.

A konferencia résztvevői a döntéshozók számára javaslataikat zárónyilatkozatba foglalták, melyben indokolják a magyar nyelvű szak- és felnőttképzés stratégiai jelentőségét, esélynövelő, integráló szerepét. A következő időszakra nemzetpolitikai döntéseket szorgalmaznak a szak- és felnőttképzés egységes Kárpát-medencei rendszerének létrehozása érdekében, e mintaprojekt megvalósítására készen áll a 6 éve működő PannonForrás Kárpát-medencei Felnőttképzési Hálózat.

A konferencia támogatói a budapesti Szülőföld Alap, a Bécsi Kereskedelmi Kamara és Ilona Stüberl, a bécsi magyar étterem tulajdonosa voltak.

V. N.