Csokorba szedték a feladatokat

A KMPSZ központi tanévnyitó ünnepségén

2010. szeptember 18., 10:00 , 505. szám
Orosz Ildikó a tanévnyitón. Az asztalnál Gulácsy Géza, Berki Károly és Kész Barnabás

2010. szeptember 11-én, szombaton a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola dísztermében rendezték meg - hagyományteremtő szándékkal - a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) központi tanévnyitó ünnepségét, melyen elsőként Kész Barnabás, a KMPSZ Nagyszőlősi Regionális Szervezetének elnöke üdvözölte az egybegyűlt tanárokat, valamint a meghívott vendégeket: Manzinger Krisztiánt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatala Külhoni Magyarok Osztályának a vezetőjét, Nagy Petronellát, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulját, Jókai Tibort, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének irodavezetőjét, dr. Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettesét, a KMKSZ alelnökét, dr. Orosz Ildikót, a KMPSZ elnökét, megyei képviselőt, Milován Sándort, a KMKSZ alelnökét, megyei tanácsi képviselőt, ifj. Sari Józsefet, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete elnökét, Rezes Károlyt, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökét, Hercog Györgyöt, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet helyettes vezetőjét, Braun Lászlót, a Megyei Oktatási Főosztály képviseletében, Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyház püspökét, Bendász Dániel görög katolikus esperest, Bán Zsolt Jónás római katolikus plébánost, Trescsula László görög katolikus parochust, valamint Molnár Lóránt református tiszteletest.

Ezt követően Tegze Hajnalka, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola igazgatóhelyettese köszöntötte a házigazdák nevében a megjelenteket. Majd a mikrofonhoz lépett dr. Orosz Ildikó, s kifejtette: a pedagógusszövetség azért határozta el a központi tanévnyitó ünnepség megtartását (a rendezvényre a jövőben minden évben sort fognak keríteni), hogy a tanév elején csokorba szedjék a feladatokat és a lehetőségeket. Emlékeztetett rá: Ukrajna azért csatlakozott a bolognai folyamathoz, s ennek jegyében azért vezette be a független vizsgaközpontok intézményét, az emelt szintű érettségit, hogy ezzel az Európai Unióhoz közelítse az ukrajnai oktatási rendszert. Csakhogy míg az Európai Unióban a középiskolák végzősei azon a nyelven adhatják le a vizsgáikat, amelyiken tanultak, a nemzetiségi iskolák diákjai számára pedig kötelező érettségi vizsgatárgy az adott nemzetiség nyelve és irodalma, addig nálunk nem is választhatják a nevezett tárgyat, sőt az ő számukra is kötelezővé akarták tenni, hogy minden tantárgyból ukrán nyelven vizsgázzanak. És bár az új hatalom ígéretet tett a nacionalista tendenciák megváltoztatására, s felülbírálták azt a tervet, mely szerint az érettségizőknek valamennyi vizsgát ukránul kellett volna leadniuk, továbbra is kötelező maradt az ukrán nyelv- és irodalomvizsga. Sőt a közeljövőben már választható vizsgatantárgy lenne az orosz nyelv és irodalom is, a magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatban viszont nincsenek hasonló elképzelések. Ezért a felszólaló azzal a kéréssel fordult a jelenlevőkhöz: tegyenek meg mindent a magyar nyelv és irodalom rehabilitálásáért, azért, hogy újból lehessen belőlük érettségizni a független vizsgaközpontokban is.

A magyar iskolákban pedig el kell érni az ukrán nyelv eredményes oktatását.

Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője felolvasta dr. Hoffmann Rózsának, a Magyar Köztársaság oktatásért felelős államtitkárának üdvözlő levelét, melyben a politikus ígéretet tett rá, hogy az anyaország kormánya a magyar tanintézmények munkafüzetekkel való ellátásától a diplomáciai tárgyalásokig mindent megtesz azért, hogy támogassa a kisebbségben élő magyarság anyanyelvű oktatását.

Dr. Brenzovics László számba vette a kárpátaljai magyar iskolákat érő kihívásokat, azt, hogy egyre kevesebb gyermek születik, s következésképpen mind kevesebb elsőst iskoláznak be. A 12 osztályos oktatásról a 11 osztályosra való visszatérés pedig azt jelzi, hogy távolodunk Európától, míg az óvodai nevelés kötelezővé tétele nem volt jól előkészítve, nincs sem elég óvoda, sem elegendő óvónő. Ki kell viszont használnunk a lehetőségeket, az előző nyolc esztendőtől eltérően ugyanis most olyan kormánya van az anyaországnak, mely törődik velünk, kisebbségben élő magyarokkal. A lehetőségek kiaknázása mellett pedig fontos feladat a magyar nyelv és irodalom felvételi vizsgatárggyá való minősítése - a KMKSZ tárgyalásokat is folytat az oktatási minisztériummal ez ügyben -, illetve a tankönyvkiadás kérdésének a rendezése, el kell érnünk, hogy akár saját könyvkiadással, akár magyarországi segítséggel biztosítsuk iskoláink magyar nyelvű tankönyvekkel való ellátását.

Jókai Tibor - a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség üdvözletét tolmácsolva - leszögezte: a kisebbségben élő magyar pedagógusok feladata, hogy hűek maradjanak szülőföldjükhöz, s úgy neveljenek, úgy tanítsanak, hogy követendő példaképek legyenek diákjaik számára. Vargha László, a Tiszabökényi Általános Iskola idén nyugdíjba vonult igazgatója, aki 52 évig vezette a tanintézményt, felidézte hosszú pedagógusi pályájának tapasztalatait. Barta Krisztina, a Salánki Mikes Kelemen Középiskola frissdiplomás angoltanára megosztotta a hallgatósággal egy pályakezdő gondolatait. Zán Fábián Sándor püspök úr - egyebek mellett - kifejtette: a magyar ember attól is magyar, hogy kiáll nemzeti érdekei védelméért. Bendász Dániel esperes úr visszaemlékezett azokra az időkre, amikor még ő is pedagógusként dolgozott, s technikumi tanárként oktatta, nevelte a felnövekvő nemzedéket. Zárszavában pedig Kész Barnabás - többek között - kiemelte: a megjelent tanárok, köztisztviselők, egyházi emberek, politikusok valamennyien egy csónakban eveznek, meg kell hát ragadni egy-egy evezőlapátot, s keményen kell dolgozni azért, hogy be ne szippantsa a csónakot az örvény, ne hagyjuk veszni a kárpátaljai magyar oktatást, mert a templom mellett az iskola az itteni magyarság megmaradásának záloga.

Lajos Mihály