II. Erzsébet angol királynő magyar ősei

2011. május 6., 10:00 , 538. szám

Április 29-én világraszóló menyegző volt Londonban a királyi udvarban. Vilmos királyi herceg és a polgári családból származó Kate Middleton esküdtek örök hűséget. A több ezer meghívott között jelen volt egy erdélyi származású főnemes, gróf Kálnoky Tibor is. A magyar kommentár szerint ismeretség köti a grófot a királyi családhoz.

Azt viszont régebbről tudjuk, hogy II. Erzsébet őfelségének ükanyja magyar asszony volt, gróf kisrédei Rhédey Klaudia, Rhédey László és báró Inczédy Ágnes leánya. Egy farsangi bálon ismerkedett meg az alig 20 éves csodaszép grófnő a nála 8 évvel idősebb Sándor württembergi herceggel. Meglátni és megszeretni csak egy pillanat műve volt. A bál után kérőként jelentkezett a herceg Rhédey gróf uramnál, aki elutasította a kérőt azzal az indokkal, hogy nem tud magyarul, meg hogy ez a Rhédeyek számára rangon aluli (?) lenne. Az erdélyi főúri családban büszkén őrizgették a fejedelmi ősök emlékét. Rhédey Ferenc máramarosi főispán például egy évig volt Erdély fejedelme, földi maradványai a huszti vár romjai között nyugszanak. Kemény János fejedelem is az ősök között található, de még Aba Sámuel királyig is próbálták a Rhédeyek őseiket visszavezetni. A herceg családjában még nagyobb megütközést keltett a szerelem híre, de hát az igazi szenvedély legyőzi az akadályokat: végül is két év múlva egybekeltek a fiatalok, addigra Sándor herceg is megtanult magyarul és magyar huszárruhát is öltött magára. Három gyerekük született: Klaudia 1836-ban, Ferenc 1837-ben és Amália 1838-ban. A negyedik gyermeket várva egy utazás alatt erősen megfázott, elvetélt és a sok vérveszteség következtében Rhédey Klaudia 29 évesen, 1841. október 1-jén meghalt. Október 21-én temették el az erdőszentgyörgyi református templomban, ahol egykor megkeresztelték. Ferenc fiuk lett II. Erzsébet dédapja. A királyi család az általuk is feldíszített sírhelyet már többször meglátogatta.

Így hát nem is olyan messzire nyúlnak Erzsébet királynő magyar gyökerei. Az pedig számunkra, kárpátaljaiak számára külön családtörténeti érdekesség, hogy a mi irányunkban a családfának ez az ága tovább követhető. Mint feljebb olvashattuk, Rhédey Klaudia édesanyja báró Inczédy Ágnes volt, akinek ükanyja Inczédy Pálné bilkei Lipcsey Klára, ennek pedig dédanyja az úrmezei - ma Ruszke Pole - születésű Sarmasághy Zsigmondné csebi Pogány Krisztina, akinek édesapja csebi Pogány Menyhért Máramaros vármegye alispánja, édesanyja fancsikai születésű Biky Zsófia volt. Biky Zsófia 1652-ben halt meg 41 évesen és a máramarosszigeti református templomban nyugszik. Csebi Pogány Menyhért nagyanyja gönczruszkai Kornis Anna, Kornis Gáspár huszti várkapitány és Dolhay Ilona leánya volt.

Ezekre valószínűleg a királyi családnak már nem terjed ki a figyelme, velük inkább csak mi büszkélkedhetünk.

Közli: Józan Lajos huszti lelkész