Répás Zsuzsanna államtitkár-helyettes Kárpátalján

230 évvel ezelőtt indult a református oktatás Beregrákoson

2011. szeptember 9., 10:00 , 556. szám
Gulácsy Géza, Brenzovics László, Ljubka Katalin, Répás Zsuzsanna és Kovács Miklós a munkácsi megbeszélésen

A hét végén Kárpátaljára látogatott Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, a Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetője, ahol Beregszászban részt vett a református líceumok tanévnyitóján. A helyettes államtitkár asszony a nap folyamán Ljubka Katalin, a Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetője kíséretében Munkácson találkozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel: Kovács Miklós elnökkel, Brenzovics László alelnökkel és Gulácsy Géza elnökségi taggal, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnökével. A felek a megbeszélésen a kárpátaljai magyarságot érintő kérdéseket tekintették át.

Délután az államtitkár-helyettes a munkácsi járási Beregrákosra utazott.

Beregrákoson 230 évvel ezelőtt indult a református oktatás, és 101 évvel ezelőtt épült fel a jelenleg is használt iskolaépület, amelyben 100 éve kezdődött a tanítás. Erre ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek a beregrákosiak és vendégeik. Az ünnepség a Beregrákosi Általános Iskola udvarán folytatódott, majd a tornateremben megnyitották a beregrákosi oktatás múltját bemutató iskolatörténeti kiállítást.

Az ünnepségen jelen volt Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, Fedor Tibor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztályának vezetője, Ljubka Katalin, a Nemzetpolitikai Államtitkárság osztályvezetője, Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, Mihajlo Motilcsak, a megyei oktatási főosztály vezetője, valamint a Kárpátaljai Református Egyház képviselői, tanfelügyelők, iskolaigazgatók és még sokan mások.

Az ünnepi istentiszteleten Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök hirdetett igét, aki több mint 20 éven keresztül volt a helyi gyülekezet lelkipásztora. A püspök úr hangsúlyozta: „230 esztendővel ezelőtt Beregrákoson megindult a lelki oktatás is a tudomány mellett, és református irányzattal. Nagy dolog ez, atyámfiai, ma már történelem. Tudjuk, hogy akkor is nehéz idők voltak, a múltban sok nehézséggel kellett szembesülnie népünknek, de ez a múlt arról tesz bizonyságot, hogy velünk az Isten, és megáldott az Isten. Igen nagy dolog fiatalokat nevelni, mi is voltunk fiatalok valamikor, és úgy gondolom, amit fiatal korunkban megértettünk, szívünkbe zártunk, az öreg korunkban is eligazítás, emlék, erőforrás és boldog reménység. És ha valaha szükség volt a fiatalok nevelésére, lelki irányítására, akkor most különösen.”

Répás Zsuzsanna államtitkár-helyettes ünnepi beszédében a bibliai Dánielhez hasonlította a nyelvét és hitét minden nehézség ellenére is megőrző beregrákosi magyarokat. Majd így összegezte a példázatot: „Mi is történt Dániellel? Hű maradt. Mi lett hűségének eredménye? Tízszer különb lett az egész ország minden tudósánál és varázslójánál. Ma, hogy itt állhatunk, annak a jele, hogy Beregrákoson 230 éve élnek Dánielhez hasonló emberek, beregrákosi Dánielek, akik hűségesek maradtak. Hűségesen megőrizték nevüket, nyelvüket, kultúrájukat, hitüket, mindazt az ajándékot, amelyet Istentől sáfárságra kaptak… Tisztelt ünneplő gyülekezet! Egy olyan közösség tagjai előtt beszélhetek, akik szórványban élnek. Nap mint nap szembesülnek az asszimiláció kényszerével, nap mint nap erőfeszítést kell tenniük azért, hogy magyarként élhessenek. Köszönöm mindazoknak, akik ezt a feladatot felvállalják. Köszönettel tartozom azoknak, akik őrzőként fenntartják nemzetünk határait. A magyar identitás, kultúra és nyelv megmaradása az itt élő pedagógusok áldozatos munkáján, a gyermekeiket magyar iskolába írató szülőkön, a magyar iskolába járó kisdiákokon, a jövő generáció képviselőin múlik. A magyar kormány látja mindazt az erőfeszítést, amelyet a szórványban élő közösségek tagjai tesznek és erejéhez mérten segítséget nyújt ezekhez az erőfeszítésekhez. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a mostani kormányzati ciklusban kiemelt feladatként kezeljük a szórványban élő közösségek ügyét” – hangsúlyozta az államtitkár-helyettes asszony.

Orosz Ildikó a református iskola szellemiségének közösségmegtartó szerepét hangsúlyozta.

Molnár Béla, a Beregrákosi Általános Iskola igazgatója köszöntötte az iskola egykori tanárait és diákjait, akik az ünnepségre ellátogattak, majd kijelentette: „Ha mi ugyanúgy folytatjuk az őseink által elkezdett munkát, vagy még jobban, akkor 100 év múlva is lesz jövője közösségünknek, sőt 230 év múlva és azt követően is.”

Páll László beregrákosi református lelkész felolvasta a most hetven éves Molnár Rudolfné Sütő Katalinnak, a Beregrákosi Általános Iskola volt igazgatójának levelét, aki 1969-től 1994-ig dolgozott az iskolában. Majd a tiszteletes úr részletesen ismertette a beregrákosi iskola fordulatokban gazdag történetét.

Az ünnepi istentisztelet végén a fiatalok az alkalomhoz illő verseket szavaltak, és szolgált a gyülekezet énekkara is, majd mindenki átvonult a százéves iskola udvarára, ahol Bacskai József ungvári főkonzul ünnepélyesen átadta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium könyvcsomagját.

Az ünnepség végén a vendégek jelenlétében nyitották meg a 100 éves iskola történetét bemutató fotókiállítást, amely most is megtekinthető a jubiláló iskola tornatermében.

A rendezvény szeretetvendégséggel ért véget, ahol mindenki megkóstolhatta az iskolaépületet pontosan megmintázó ünnepi tortát is.

Tudósítónk