Fizetni kell a fel nem használt vízért?

2012. június 22., 10:00 , 597. szám

„Tíz éve már, hogy külföldön dolgozom. A lakásomba bejelentett fiam is más városba költözött időközben, amit okmányokkal is igazolni tudok. A vízórám szavatossági ideje négy éve lejárt, azóta átlagfogyasztás alapján számították fel nekem a vízdíjat. Köteles vagyok fizetni egy olyan szolgáltatásért, amelyet igénybe sem vettem?”

– Sajnos, ebben az esetben valószínűleg nem sikerül majd elkerülni a számla kiegyenlítését, mivel a lakásban nem volt felszerelve az előírásoknak megfelelő vízóra. Amennyiben lett volna vízóra, látható lenne, hogy nem volt vízfelhasználás. Ezen kívül nem ártott volna elutazása előtt írásban tájékoztatni a lakásgazdálkodási vállalatot, vagyis a ZSEK-et, hogy a lakásban senki sem lakik, s akkor egyszerűen elzárták volna a vízcsapot.

Most már legfeljebb annyit tehet, hogy kérvényt ír a ZSEK vezetőjének címezve, amelyhez csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy ön külföldön tartózkodott, a fia pedig más városban élt a jelzett időszakban. Amennyiben bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a lakásban senki sem lakott a szóban forgó időszakban, a bírósághoz is fordulhat. Elképzelhető, hogy sikerül megnyernie a pert, s akkor nem kell megfizetnie a víz árát. Annyi azonban valószínűsíthető, hogy a perköltség lényegesen meghaladja majd a felhalmozódott vízdíjat.

hk