2014. január 5.

2014. január 2., 09:29 , 677. szám

Evangelii Gaudium – Az evangélium öröme!

Az elmúlt évben a hit évét éltük meg, amely 2013 novemberében befejeződött. Az egyházmegyénkben Majnek Antal püspök atya és munkatársai azon kezdtek el gondolkodni, hogy ezt az évet jó lenne folytatni. Ehhez adta az ötletet Ferenc pápa Evangelii Gaudium – az evangélium öröme! című könyve.

Néhány részlet a könyvből:

„Az Evangélium öröme betölti mindazok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Azok, akik engedik, hogy megváltsa őket, megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső űrtől és az elszigetelődéstől. Jézussal az öröm megszületik, és mindig újjászületik bennünk.

Arra hívok minden keresztényt, bárhol és bármely helyzetben legyen is, hogy újítsa meg még ma személyes találkozását Jézussal. Vagy legalább döntse el, hogy kész arra, hogy találkozzon Vele, és keresni fogja Őt nap mint nap, szüntelenül. Senkinek sincs oka arra, hogy azt gondolhassa, hogy ez a meghívás nem neki szól, mert „senki sincs kizárva abból az örömből, amelyet az Úr hoz nekünk.”

Az egész teremtés részt vesz az üdvösségnek ebben az örömében: „Zengjetek dicséretet, egek. és ujjongj, te föld! Hegyek, daloljatok örömötökben! Mert az Úr megvigasztalja népét, és megkönyörül szegényein.” (49.Zs13)

„Azoknak gazdagodik leginkább az élete, akik félreteszik a biztonságot, és szenvedélyes szeretettel vetik bele magukat abba a küldetésbe, hogy életet adjanak másoknak.” Igazából ezt jelenti a misszió. Napjaink világa, amely hol félelemben, hol reménységben keres, nem szomorú és kedveszegett, türelmetlen vagy aggódó evangelizátoroktól tudja befogadni az Örömhírt, hanem az Evangélium olyan szolgáitól, akiknek az élete ragyog a buzgóságtól, és akik előbb befogadták magukba Krisztus örömét.”

Ezért karácsonykor püspök atya meghirdette a Munkácsi Egyházmegyében az evangélium örömének évét.

Az evangéliumot, mely jelentésében örömhír, naponta olvassuk, és próbáljuk kiolvasni, mit is üzen. Mert Ő ott akar lenni minden percünkben, bennünk akar lakást venni, bennünk akar továbbélni, még a nehézségek közepette is. A napok evangéliumát élve valóban kérdés, hogy van bennünk öröm?! Ezért ebben az évben az evangélium öröméről fogunk elmélkedni, gondolkodni.

A karácsony öröme, hogy megszületett a Messiás. Ez Istennek dicsőséget, az embereknek békességet és örömöt hozott. Január 6-án, vízkereszt ünnepén, mely a három királyok imádását hozza el.

Most tehát örvendezzünk, mert megszületett Krisztus, eljött közénk és elhozta nekünk az örömhírt! Rajtunk múlik, engedelmeskedünk-e szelíd parancsainak, hogy akarata szerint örömünk teljes legyen, és ezt az örömöt ne vehesse el tőlünk senki. MA+ma

Michels Antal beregszászi plébános