Egyelőre nem lettünk „külföldi ügynökök”

Visszavonták a törvényt

2014. január 30., 04:42 , 681. szám

Január 28-án az ukrán parlament visszavonta a 2014. január 16-án kézfelemeléssel elfogadott antidemokratikus törvényeket, közöttük azt is, amely szerint a külföldi támogatásban részesülő társadalmi szervezetek „külföldi ügynöknek”, „ágens”-eknek minősülnek.

A visszavont törvény szerint azoknak a társadalmi szervezeteknek, amelyek külföldi forrásból származó pénzben vagy egyéb tulajdonban részesülnek, s Ukrajnában politikai tevékenységet folytatnak, a nevükbe kellett volna foglalniuk a „külföldi ügynök szerepét betöltő társadalmi egyesülés” kifejezést.

Erre való tekintettel a társadalmi szervezeteknek három hónapon belül kérvényezniük kellett volna a tartózkodási helyük szerint illetékes bejegyzési szervnél (regisztrációs szolgálatnál vagy igazságügyi főosztálynál) a speciális nyilvántartásba történő felvételüket.

Az Igazságügyi Minisztérium jogában állt volna bírósági úton betiltani azon társadalmi szervezetek tevékenységét, amelyek megtagadják az újrajegyzést.

A Kolesznyicsenko–Olijnik-féle törvény kötelezte volna az „ügynököket”, hogy havonta adjanak írásos tájékoztatást irányítótestületeik személyi összetételéről, illetve a külföldi forrásokból származó pénz- vagy egyéb tulajdonbeli juttatásaikról.

A törvény szerint ugyancsak havonta kellett volna jelentést tenni ezen összegek tervezett felhasználásáról és tényleges hasznosulásukról, illetve az érintett szervezetek tervezett tevékenységéről és tényleges tevékenységükről. Mint arról korábban már hírt adtunk, a szóban forgó szabályozás a kárpátaljai magyar szervezeteket is érintette volna.

A visszavonás után január 28-án a régiós képviselő, Vagyim Kolesznyicsenko csekély módosítással újra benyújtotta a törvénytervezetet, ám azt lapzártánkig a parlament nem tárgyalta.

(pravda.com.ua/Kárpátalja)