Új tisztségviselőket választottak

Ülésezett a KMKSZ Választmánya

2014. május 1., 08:29 , 694. szám

Három új titkárt és gazdasági felelőst választott a KMKSZ Választmánya, továbbá áttekintette a közelgő ukrán elnökválasztás kapcsán felmerült feladatokat, nyilatkozatban ítélte el a készülő nyelvtörvényt és a felsőoktatási törvényt, valamint megvitatta a KMKSZ ifjúsági szervezetének újjászervezésével kapcsolatos feladatokat. Lapunk megbízott főszerkesztőjévé munkatársunkat, Molnár Ferencet választotta a Választmány.

Az ülés kezdetén egy perc néma felállással emlékezett a KMKSZ Választmánya néhai Riskó Györgyre, a KMKSZ korábbi kulturális titkárára, lapunk megbízott főszerkesztőjére, akit aznap helyeztek örök nyugalomra a beregardói temetőben.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke beszámolt a Választmánynak brüsszeli útja tapasztalatairól, melynek során egy Ukrajna jövőjét elemző konferencián a kárpátaljai magyarság helyzetéről és a KMKSZ céljairól tájékoztatta a résztvevőket, akik között ismert európai politikusok, EP-képviselők és szakértők mellett jelen voltak Ukrajna Európai Parlament mellett működő képviseletének a munkatársai és a nemzetközi sajtó képviselői is. Brenzovics László a konferencián azt hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság egy szabad, demokratikus, európai irányultságú Ukrajnát akar, olyat, ahol tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek jogait. Kiemelte, hogy ha nem veszik figyelembe, hogy itt őshonos nemzeti kisebbségek élnek, akkor Ukrajna stabilitása aligha őrizhető meg.

A KMKSZ elnöke elmondta továbbá, hogy a KMKSZ Elnöksége találkozott a történelmi egyházak vezetőivel, Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével, Majnek Jenő Antallal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökével, valamint Demkó Ferenc görögkatolikus esperessel. A találkozókat nagyon hasznos megbeszéléseknek nevezte, ahol sikerült bizonyos félreértéseket tisztázni, megbeszélni a közös ügyeket és az együttműködési lehetőségeket. Megállapodtak abban, hogy hasonló megbeszélések a jövőben is lesznek, és ezentúl együttes erővel lépnek majd fel a kárpátaljai magyarság érdekében.

Brenzovics László beszámolt az EBESZ két küldöttségével, illetve az ENSZ Ungváron járt küldöttségével folytatott megbeszéléseiről, akiket tájékoztatott a közösségünk helyzetéről és követeléseiről. Örömtelinek nevezte, hogy egy kezdeményező csoport célul tűzte ki, hogy újraalakítja a KMKSZ ifjúsági szervezetét. Bejelentette továbbá, hogy ha minden jól alakul, a május 25-én esedékes választásokat követően lesz képviselőnk az Európai Parlamentben, Bocskor Andrea személyében. „Óriási dolog az, hogy az első ukrán állampolgárságú EP-képviselő a brüsszeli parlamentben egy kárpátaljai magyar fiatalasszony lesz. Ez jelzi, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna EU-integrációs törekvései és a kárpátaljai magyarság mellett. Mindez nekünk erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy továbbvigyük azt a munkát, amit eddig is végeztünk.”

Darcsi Karolina, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára előadásában ismertette a Választmánnyal a közelgő ukrajnai elnökválasztáson induló 23 jelöltet és azok ígéreteit, különös tekintettel a kisebbségekkel kapcsolatosakat.

Brenzovics László bejelentette, hogy a KMKSZ-t megkereste Petro Porosenko stábja, akik azt szeretnék, hogy a Szövetség támogassa a közvélemény-kutatások szerint legnépszerűbb elnökjelölt kampányát. A KMKSZ Elnöksége ennek kapcsán elfogadott egy legfontosabb közösségi céljainkat tartalmazó szerződéstervezetet, melynek szövegét jelenleg egyeztetik. A KMKSZ Választmánya felhatalmazta az Elnökséget a tárgyalások folytatására és az egyeztetett szöveg aláírására.

A Választmány a KMKSZ gazdasági-önkormányzati titkárává választotta Mester Andrást, Mezőgecse polgármesterét, politikai-kommunikációs titkárrá Darcsi Karolinát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát, kulturális titkárrá Kész Gézát, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltárának és Múzeumának korábbi igazgatóját, gazdálkodót, a KMKSZ gazdasági felelősévé pedig Balogh Oszkár vállalkozót. Majd jóváhagyták a megválasztott tisztségviselők munkaköri leírását is.

Riskó György halálával megüresedett a Kárpátalja című hetilap főszerkesztői posztja is, helyére Brenzovics László Molnár Ferencet javasolta, akit ugyancsak egyhangúlag választott megbízott főszerkesztővé a Választmány. A KMKSZ irodaigazgatójává ismét Budai Zsuzsannát választották.

A KMKSZ Választmánya az új nyelvtörvény és a felsőoktatási törvény tervezetét mind Ukrajna Alkotmányával, mind a hatályos államközi szerződésekkel, mind az érvényes európai és nemzetközi normákkal ellentétesnek minősítette, és nyilatkozatokban ítélte el. Megállapították, hogy a nyelvtörvénytervezet jelentős szűkítéseket tartalmaz a kisebbségi anyanyelvi oktatás, az média, a földrajzi névhasználat stb. területén, s abba eleve olyan jogi kibúvókat építettek be, amelyekre hivatkozva a törvény érdemi végrehajtása elszabotálható. A Választmány nyilatkozatában azt kéri Ukrajna parlamentjétől, hogy a korábbi ígéretekhez híven, a nemzeti kisebbségek igényeinek megfelelően szabályozza majd a nyelvi jogokat, és olyan szabályozást és intézkedéseket fogadjon el, melyek figyelembe veszik az Alkotmány és a nemzetközi normák által garantált anyanyelvhasználatra vonatkozó jogokat. Nyilatkozatban ítélte el a felsőoktatási törvénytervezetet is a KMKSZ Választmánya, amely csak ukrán nyelven engedélyezné a felsőfokú oktatást. Az elfogadott nyilatkozatokat a KMKSZ elnökének javaslatára megküldik az ukrán parlament és kormány mellett az EBESZ-nek, a Velencei Bizottságnak és az ENSZ-nek is.

Pataki Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára ismertette A kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési stratégiai tervét, melyet hozzáértő kárpátaljai szakemberekből álló csapat dolgozott ki. Brenzovics László javasolta, hogy az ismertetett tervet nevezzék el Egán Ede Tervnek – a javaslatról a testület a későbbiekben dönt.

Végül Dobsa István, a KMKSZ Tiszakeresztúri Alapszervezetének elnöke ismertette a KMKSZ Ifjúsági Szervezetét újjászervező kezdeményező csoport nyilatkozatát.

Badó Zsolt