„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban”

2015. november 11., 09:21 , 774. szám

Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel az egyetemek és a főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben

1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési irányai.

2. Magyarország vagy egy másik új EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.

3. Az európai egységes piac jelentősége.

4. A gazdasági és monetáris unió helyzete. A pénzügyi és gazdasági válság uniós kezelése.

5. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság).

6. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.

7. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.

A pályázat formai követelményeit a függelék tartalmazza.

A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét (telefonszámát, e-mail címét), továbbá annak az egyetemnek, főiskolának a megnevezését (felsőoktatási intézmény, kar, szak, évfolyam), ahol tanulmányait folytatja. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot – egy példányban – az alábbi címre kérjük küldeni:

Dr. Bárány Tibor törvényhozási főigazgató-helyettes

Országgyűlés Hivatala

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. kerület, Balassi Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába).

A pályázat beküldésének határideje: 2016. február 15. (hétfő)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:

I. helyezett 400 000 Ft

II. helyezett 300 000 Ft

III. helyezett 200 000 Ft

valamint két különdíj, egyenként 150 000 Ft

(A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A pályázat helyezettje számára – a fent megjelölt díjon felül – lehetőség nyílik arra, hogy szakmai gyakorlatként egy hónapot az Országgyűlés Hivatalában töltsön el.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2016 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.

Függelék

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázatra benyújtandó pályaművek formai követelményei:

1-2 szerzői ív terjedelem (legfeljebb 80 000 leütés irodalomjegyzékkel, melléklettel együtt), 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköztávolság, 2,5-ös margók, sorkizárt. A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált forrásokra és azt irodalomjegyzékkel kell ellátni. A források pontos megjelölésére az alábbi formai követelményeket kell alapul venni:

a) Irodalomjegyzék esetén

1. Önálló mű: SZERZŐ VEZETÉKNEVE, keresztneve: A mű teljes címe, a megjelenés éve, kiadó. (pl.: FOSTER, Nigel G.: EC Legislation, 2002. Oxford University Press.)

2. Cikk folyóiratból: SZERZŐ VEZETÉKNEVE, keresztneve: Az idézett cikk teljes címe. A folyóirat teljes címe, a megjelenés éve, hányadik szám, oldalszám. (Pl.: BEREND T. Iván: A gazdasági ciklusok és hatásuk Európa átalakulására. Európai Tükör, 2004. 9. szám, 3-9. o.)

3. Cikk tanulmánykötetből: SZERZŐ VEZETÉKNEVE, keresztneve: Az idézett cikk teljes címe, in: a kötet szerzőinek/szerkesztőjének VEZETÉKNEVE, keresztneve: A kötet teljes címe, a megjelenés éve, kiadó, oldalszám. (Pl.: KAWASHIMA, Takeyoshi: Dispute Resolution in Contemporary Japan, in: VON MEHREN, Arthur Taylor (szerk.) Law in Japan. The Legal Order in a Changing Society, 1963. Harvard University Press, 41-71. o.)

b) Lábjegyzet esetén – első ízben idézés: hasonlóan az irodalomjegyzékhez

c) Lábjegyzet esetén – már idézett műre hivatkozás

SZERZŐ VEZETÉKNEVE, i. m. oldalszám. (Pl.: FOSTER, i. m. 25. o.)

Ha már több művére hivatkozott a szerzőnek, akkor a hivatkozott mű megjelenésének éve zárójelben kiegészíti az előbbit. (Pl.: FOSTER (2002), i. m. 18. o.)

Ha a következő lábjegyzet ugyanabból a műből származik: Uo. 9. o.