Leválasztható egy darab a lépcsőházi folyosóból?

2017. július 9., 12:12 , 860. szám

„Lakásunk a lépcsőházi folyosó legvégéről nyílik egy többemeletes épületben. Leválaszthatnám-e egy ajtóval – saját célra, amolyan előszobát alakítva ki – ennek a folyosónak azt a részét, amelyet úgyis csak én, illetve a családom használ? Hogyan, melyik hivatalban szerezhetek erre engedélyt? Az épületet a lakók által létrehozott egyesület, úgynevezett OSZBB irányítja. Engedélyeznie kell az egyesületnek is az átalakítást?”

– A lakása előtti folyosórész, amelyről szó van, az épület valamennyi lakójának közös osztatlan tulajdonát képezi.

A tulajdonjog érvényesítésének sajátosságairól többlakásos épületben című jogszabály (Закон Ук­раї­ни «Про особ­ли­вос­ті здійс­нен­ня пра­ва влас­нос­ті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку) 1. cikkelyének 6. pontja a többlakásos épület közös tulajdonaként határozza meg a közös helyiségeket (beleértve a kiszolgálóhelyiségeket is); az épület teherhordó és térelválasztó konstrukcióit; azokat a mechanikus, villamos, víz- és csatornázási, valamint egyéb berendezéseket az épületen belül és azon kívül, amelyek egynél több lakás- vagy nem lakáscélú helyiséget szolgálnak ki; a többlakásos épület telkén elhelyezkedő, a társtulajdonosok szükségleteinek kielégítésére szolgáló épületeket és építményeket; valamint az épülethez tartozó földterület tulajdonjogát.

Az 5. cikkely kimondja, hogy a többlakásos épület közös tulajdona a társtulajdonosok közös osztatlan tulajdona. Ugyanezen cikkely értelmében ez a közös tulajdon nem osztható fel a társtulajdonosok között, s a társtulajdonosok nem jogosultak arra, hogy számukra saját természetbeni részt jelöljenek ki a többlakásos épület közös tulajdonából.

Ily módon a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges saját részt elkeríteni a lépcsőházi folyosóból, amely a többlakásos épület közös osztatlan tulajdonának minősül.

hk