Tudomány és kereszténység

2019. február 27., 08:07 , 944. szám

Hatodik alkalommal került sor február 21-én az Ortutay Elemér nevét viselő Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciára, melyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Görögkatolikus Lelkészsége (GörögKör) és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium évről évre azért szervez, hogy felhívja a figyelmet a kereszténység és a különböző tudományágak kapcsolatára.

A hagyományosan a beregszászi főiskolán megrendezett konferencia bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál továbbá a fiatal keresztény kutatóknak, illetve arra ösztönzi a tudományokban elmélyülni kívánó fiatalokat, hogy válasszanak keresztény vonatkozású témát kutatásaik tárgyául.

Marosi István, a GörögKör és az Ortutay-kollégium vezetője köszöntőjében kiemelte: a keresztény tudományosság nem másfajta tudományt jelent, hanem másféle szemléletet. Ady szavaival élve: „Az Isten van valamiként: Minden Gondolatnak alján.” Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének helynöke a névadó Ortutay Elemérre emlékezett, aki az illegalitás időszakában is igyekezett átadni tudását a magukban az egyház iránt elhivatottságot érzők számára, ezzel pedig az egyház javára kamatoztatni ismereteit. Aki ma keresztény témájú kutatással foglalkozik, az valamiképpen az ő munkásságát viszi tovább.

A tudományosság szempontjából nagy jelentőségük van a diákköri konferenciáknak – emelte ki Beke Mihály András első beosztott konzul. A keresztény szellem és tudományosság napjainkban különösen fontos feladat. Végezetül Csatáry György, a főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője köszöntötte a jelenlévőket, emlékeztetve Bendász Istvánra és Hodinka Antalra, akik életükkel és munkásságukkal váltak kiemelkedővé a görögkatolikus egyház életében és a tudományosságban egyaránt.

A konferencia hagyományosan egy plenáris előadással veszi kezdetét. Ez alkalommal Horváth Zoltán György okleveles villamosmérnök, Podmaniczky-díjas egyetemi mestertanár Szent László-freskók a Felvidéken és Kárpátalján című előadását hallhatták az érdeklődők.

A fiatal kutatók előadásaira teológia és bölcsészet, illetve matematika és fizika szekcióban került sor neves szakmai zsűri értékelése mellett. A teológia és bölcsészet szekcióban a Rákóczi-főiskola történelem szakos hallgatója, Hiába Krisztina végzett az első helyen, a második pedig a Debreceni Egyetem néprajzos szakos hallgatója, Kész Réka lett. A matematika és fizika szekcióban az Ungvári Nemzeti Egyetem fizika szakos hallgatói győzedelmeskedtek: Bence Norbert az első, Bán Henrietta a második helyet kapta.

Espán Rita