A nyugdíjasok utazási kedvezményéről

2019. június 9., 10:18

„Kell-e viteldíjat fizetni a 70 év feletti nyugdíjasnak, ha autóbuszjáraton utazik? Az Ungvári járás egy kis falujában élek, már elmúltam 70 éves. Ha az egyik faluból a másikba utazom autóbusszal, amelyek között a távolság 2 km, 5 hrivnyát fizetek. Még egy évvel ezelőtt, 2018-ban Ungvárról hazautazván a buszállomáson 1,88 hrivnyát kellett fizetni a jegyért, ezért a pénzért 20 km-t utazhattam. Igaz, előzőleg a falunktól Ungvárig a sofőr 16 hrivnyát vett el. Viszont Ungváron minden nyugdíjas ingyen utazhat az autóbuszjáratokon. Azt szeretném megtudni, miért nem utazhat egy 70 év feletti nyugdíjas ingyen a falusi buszjáratokon? Védi valamilyen törvény a 70 év feletti nyugdíjasokat? Igaz, azok a nyugdíjasok, akik részt vettek a csernobili katasztrófa elhárításában, vagy a rokkantnyugdíjasok ingyen utazhatnak az autóbuszokon.”

– A kérdést az 1993. évi 354. számú kormányrendelet szabályozza (Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування). Ennek első pontja félreérthetetlenül fogalmaz: „Bevezetni az ingyenes utazást a városi tömegközlekedési eszközökön és az elővárosi járatokon (a metró és a taxi kivételével) az öregségi nyugdíjasok számára”. Talán mondanunk sem kell ezek után, hogy a hetven év feletti nyugdíjasokra nem vonatkozik külön rendelkezés vagy kedvezmény e tekintetben.

Tudni kell, hogy Ukrajnában elővárosinak (приміський) számítanak a települések közötti, de legfeljebb 50 km hosszú járatok is. Így az idézett rendelet értelmében ungvári járási olvasónk a megyeszékhelyre vagy valamelyik szomszédos faluba tartva elvben ingyen utazhat autóbuszon, iránytaxin vagy vonaton, ha felmutatja nyugdíjas-igazolványát. (A kedvezményre feljogosító igazolvány vagy egyéb dokumentum eredetijének felmutatása utazáskor kötelező.)

Megjegyzendő, hogy az ingyenesség nem terjed ki sem az autóbuszállomás szolgáltatásaiért esetleg megállapított különdíjra, sem a csomagszállításért fizetendő pótdíjra, vagyis ezeket a nyugdíjasoknak is fizetniük kell.

Ugyanakkor a még 2000-ben elfogadott Az állami szociális normákról és az állami szociális garanciákról (Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії) című törvény 19. cikkelye értelmében a közlekedés terén igénybe vehető szociális kedvezmények és biztosításuk feltételei kizárólag törvényben szabályozhatók. Mivel azonban ilyen törvény az öregségi nyugdíjasokra vonatkozóan máig nem létezik, az állam – és nyomában számos települési-regionális önkormányzat – pedig folyamatosan késik a közlekedési vállalatokat a kedvezményre jogosult utasok szállítása fejében megillető kompenzáció folyósításával – illetve mivel ezek a normatívák rendre elmaradnak a fuvarozók tényleges kiadásaitól –, a nyugdíjasokat megillető utazási kedvezmény gyakorlatilag csak ott vehető igénybe az autóbuszokon, ahol e kedvezmény finanszírozásáról külön határoz a helyi regionális önkormányzat, vagy készpénz formájában utalja ki a jogosultaknak az utazási hozzájárulást a 2018. évi 197. számú kormányrendelet alapján (lásd: Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах). Ennek a faramuci helyzetnek tudható be, hogy miközben a csernobili katasztrófában érintettek vagy a rokkantnyugdíjasok ingyen utazhatnak (róluk, illetve kedvezményeikről törvény rendelkezik), addig a kedvezményezettek legnagyobb csoportjának, az öregségi nyugdíjasoknak sok helyütt fizetniük kell.

Sajnos, nem sikerült megbízható forrásból tájékozódnom arról, vajon az Ungvári Járási Tanács (esetleg a Kárpátaljai Megyei Tanács) 2019-re rendelkezett-e a nyugdíjasok utazási kedvezményeinek támogatásáról, de úgy gondolom, hogy amennyiben megkeresi faluja polgármesterét vagy a körzet járási tanácsi képviselőjét, ők szívesen tájékoztatást adnak arról, szerepel-e a nyugdíjasok utazási kedvezményének finanszírozása a helyi költségvetésben.

Tovább nehezíti a nyugdíjasok helyzetét, hogy nem egy fuvarozó félig-meddig – vagy tán egészen – illegálisan működik napjainkban, illetve nem tart be minden szabályt. Így tőlük hiába is várnánk az utazási kedvezmény megadását.

Ha a fuvarozó nem biztosítja a nyugdíjast egyébként megillető utazási kedvezményt, feljelentést lehet tenni ellene a rendőrségen vagy az ügyészségen, de akár közvetlenül a bírósághoz is fordulhat a polgár. Feljelentés, de különösen kereset benyújtása esetén azonban nem árt, ha tanúvallomásokkal, esetleg a járművezető által kiadott teljes áru menetjeggyel is alá lehet támasztani a fuvarozó szabálytalan eljárását.

hk