Vasárnapi üzenet: 2019. július 14.

2019. július 14., 10:25 , 963. szám

Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” A királyi tisztviselő kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!” Jézus így válaszolt: „Menj el, a te fiad él!” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él.  (Jn 1, 48–51)

A tartományi kiskirálynak, Antipasnak volt Kapernaumban egy katonákból és tisztségviselőkből álló kolóniája. A kolónia tagjai általában nem voltak zsidók. Egy tisztségviselő fia beteg volt. Az apa elmondása szerint halálos volt a betegség. Ennek az apának el kellett mennie Jézushoz, miután Ő megközelítette a lakóhelyét. Jézus nem erőlteti az emberre magát, de megközelíti az embert, hogy számára Jézus megtalálható távolságban legyen. Ez a távolság szűrő. Ezt a távolságot csak azok hajlandóak megtenni és legyőzni, akik hisznek Jézusban, és tőle remélik a gyógyulást. Jézus megközelít, megtalálható távolságba kerül, hogy megtaláljuk. Aki nem hajlandó legyőzni a távolságot, magát megtagadva (felkelve, lemondva, befizetve, felfüggesztve, megfordulva), csak hogy Jézushoz kerüljön, annak nem lesz találkozása az Úrral. Bizonyára több beteg volt a környéken és Kapernaumban is, de csak ez az egy ember reménykedett Jézusban. Akiben reménység van Jézus felé, az nem fog csalódni, és a reménység fogja szelektálni. Pl.: akik hiszik, hogy Isten itt akar és tud reményteljes jövőt adni, azok nem csalódnak, és megtalálják egymást.

Az apa hitét vonja Jézus kétségbe, amely hozzá vitte. De az apa, a kétségbe vont hit ellenére is ragaszkodik Jézushoz, és továbbra is hívja magához. Ha látszólagos elutasítással kerülünk is szembe, tudunk-e mégis Jézushoz ragaszkodni? Mint Mária, amikor Jézus elutasította a kérését a kifogyott borral kapcsolatban, de mégis meghagyta a szolgáknak, hogy amit csak mond Jézus, azt tegyék meg. Ha nem is látszik az életünkön és a jelenünkön Jézus cselekedete (mert nem látjuk a reményteljes jövő megvalósulását), mégis tudjuk-e hívni Őt, és erre másokat is tudunk-e tanítani?

Radvánszky Ferenc
református lelkipásztor