Hogyan szerezzünk másolatot a diplomáról?

2019. október 14., 10:29 , 976. szám

„A jelentkezéshez új munkahelyemre szükségem lenne a főiskolai diplomámra, de még évekkel ezelőtt elhagytam. Utánanéztem, és kiderült, hogy a főiskola, ahol tanultam, időközben megszűnt, vagy legalábbis teljesen átalakult. Ki tudja ezek után igazolni, hogy diplomás vagyok? Kaphatok másolatot a diplomámról?”

– A felsőfokú végzettséget igazoló okmány és/vagy melléklete másolatának megszerzéséhezés írásbeli kérelmet kell benyújtani az eredeti dokumentumot kiállító felsőoktatási intézménynek címezve. Ezt személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján is meg lehet tenni. Ha megszűnt az intézmény, ahol ön tanult, mert átszervezték, beolvadt egy másikba vagy felszámolták, a jogutódjához kell fordulni. Amennyiben az oktatási intézmény jogutód nélkül szűnt meg, esetleg a jogutód nem folytat oktatási tevékenységet, a kérvényt az Oktatási és Tudományos Minisztériumnak kell benyújtani. A minisztérium ki fogja jelölni azt az intézményt, amely kiállíthatja a másolatot.

A kérvényben a személyes adatokon és a lakcímen kívül meg kell adni annak az oktatási intézménynek a nevét, ahol a diplomát szerezte, valamint tanulmányai befejezésének időpontját. Szükség lesz a dokumentum megnevezésére, amelyről másolatot szeretne kapni, s meg kell nevezni az okot is, amiért szükség lett rá.

Amennyiben sem az oktatási intézmény, sem a minisztérium vagy annak illetékes hivatalai nem rendelkeznek adatokkal az ön tanulmányairól, jogában áll a bírósághoz fordulni, kérve a felsőfokú végzettség tényének megállapítását. Az eljárás során szüksége lesz minden közvetlen és közvetett bizonyítékra, amely igazolja, hogy valóban diplomát szerzett. A bírósági végzés birtokában kérvényezheti az oktatási minisztériumban, hogy jelöljék ki azt a felsőoktatási intézményt, amely a másolatot kiállítja. A kérvényhez csatolni szükséges a bírósági végzés másolatát.

hk