Ünnepi köszöntés a munkácsi öregcserkészeknél

Olvasói levél

2020. január 23., 13:22

Kerek dátum megünneplésére jött össze a munkácsi 10. Sz. Munkácsy Mihály Öregcserkész­csapat: Földessy Tibor 90. születésnapját méltatta a társaság. Földessy Tibor a munkácsi, de állíthatom, tágabb érdelemben a kárpátaljai cserkésztársadalom élő legendája, sőt, mi több, az összmagyar öregcserkészet azon kisszámú csoportjához tartozik, amelynek tagjai betöltötték ezt a nagy tiszteletet kiváltó életkort.

Ha Tibi bá’ életrajzát röviden kellene ecsetelnem, kiemelkedik a születése Ungváron, visszaköltözése családostul Munkácsra, az 1944-ben megejtett első cserkész-fogadalomtétele, amit 70 (!) év múlva követett az öregcserkész-eskütétel, vagy hogy a polgári életben a helyi ruhagyárban eltöltött évtizedek alatt a főmechanikusi beosztásig jutott el ünnepeltünk, akkor is csak csipetnyi adatközlésre jutottam eseménydús életének bemutatása során.

Köszöntötték Tibi bá’-t Zemkó Tibor csapatparancsnok, Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke és természetesen mi, csapattársak, jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánva a jubilánsnak.

Mit lehet mindehhez hozzátenni? Az idő könyörtelenül rohan, aki ma 90, holnap 91 – e sorok írója kívánalmának köszönhetően is –, vagy hogy csapatunkon belül létezik a „80-asok klubja”, úgy, hogy közben fegyelmezettség, frissesség és állóképesség tekintetében sok fiatal is megirigyelhetné csapattagjaink kondícióját.

A cserkészköszöntés marad: Jó munkát!

Fedeles Jenő
cserkészcsapattag