A lakosság nem szeretne a Gorond központú kistérséghez tartozni

Izsnyéte Munkácsot választotta

2020. február 5., 16:18 , 992. szám

A munkácsi járási Izsnyéte lakosai már több falugyűlésen is egyhangúlag megszavazták, hogy a közigazgatási reform során a Munkács központú kistérséghez szeretnének csatlakozni. Munkács város polgármestere és a városi tanács is szívesen befogadná a nagy földterülettel rendelkező falut. Csakhogy az Izsnyétével szomszédos Gorond saját „hromadát” (közigazgatási kistérséget) alakított, amelybe minden létező eszközzel szeretné bekényszeríteni Izsnyétét. Ebben a törekvésükben csöppet sem zavarja őket, hogy az izsnyéteiek legalább 90%-a mást szeretne. Manipulatív televíziós riport, a lakosságot megtévesztő aláírásgyűjtés, a polgármester ellen irányuló lejárató kampány, a tanácshatározat bírósági úton történő megsemmisítésére tett kísérlet jellemzi a gorondiak módszereit.

Orosz Jánost, Izsnyéte polgármesterét ottjártunkkor arra kértem, mondja el az elejétől, hogyan alakult ki a jelenlegi helyzet: „Már 2017-ben felkeresett engem Ivan Turjanica, Gorond polgármestere azzal kapcsolatban, hogy szeretne Gorond központtal „hromadát” alakítani. Akkor elmondtam neki, hogy mi falugyűlésen döntjük majd el, hogy a település hová csatlakozzon, én pedig az ott hozott döntést fogom képviselni. 2017. augusztus 13-án tartottuk ezzel kapcsolatban az első falugyűlést, ott a megjelentek egyhangúlag egyetértettek abban, hogy nem szeretnének csatlakozni egy Gorond központú kistérséghez. Ezt követően, augusztus 28-án a helyi tanács ülésén minden jelen lévő képviselő arra szavazott, hogy nem csatlakozunk a gorondi kistérséghez. A község magyar és ukrán nemzetiségű lakosai is egyetértettek abban, hogy ők a Munkács központú kistérséghez szeretnének csatlakozni, az egészségügyi ellátás és minden más szempontból is az lenne számunkra a legelőnyösebb. Ezt követően megkerestem Munkács polgármesterét, Andrij Balogát, majd a városi képviselőtes-tületnek is jeleztem, hogy Izsnyéte Munkácshoz szeretne csatlakozni. Ők mindannyian támogatásukról biztosítottak” – meséli a polgármester.

A története során mindig vegyes népességű Izsnyéte kb. 2000 fős lakosságának jelenleg 70%-a magyar nemzetiségű, 30%-a pedig ukrán. Bohus Anna, az Izsnyétei Községi Tanács földmérője a falu többségében ukránok által lakott részén, Oroszvégen lakik, a polgármester által vázolt előzményeket kiegészítve elmondta: „Tudja, mi közösen a Druzsba Kolhozhoz tartoztunk Goronddal. Az akkori tapasztalatok miatt Izsnyétén sem az ukránok, sem a magyarok nem szeretnének egy Gorond központú kistérséghez csatlakozni. Igaz, vannak olyan fiatalabb lakosok a faluban, akik többsége Gorondról került ide, leginkább házasság révén, legfeljebb ők támogatják ezt az elképzelést, de elenyésző kisebbségben vannak. Illetve a községi tanács képviselői közül hármat sikerült valamilyen ígéretekkel maguk mellé állítani a gorondiaknak. Ráadásul a három képviselőnk egyike valójában Gorondon lakik, csak papíron van itteni lakcíme.”

Bohus Anna elmondta még, hogy egy idő után a faluban terjeszteni kezdték, hogy a magyar bíró Beregszászhoz akarja csatolni Izsnyétét, ahol hamarosan még kórház sem lesz, mert átköltöztetik Nagyszőlősre. Akkor majd az öregek járhatnak Szőlősre orvoshoz. Emiatt 135 ember aláírt egy petíciót a Beregszászhoz csatolás ellen, most azokat az aláírásokat használják fel Gorond érdekében. Ez csalás, az aláírók is azt szeretnék, hogy Munkácshoz kerüljön a falu.

„A lakosság elhatározása ellenére 2019 elején a megye perspektivikus tervének kidolgozásakor Izsnyétét mégis Gorondhoz rajzolták – folytatja Orosz János polgármester –, meg sem kérdeztek minket. Néhány ügyeskedő terjeszteni kezdte, hogy én Izsnyéte Beregszászhoz csatolásáról aláírtam a szerződést. Oroszvégen tavaly nyár közepén a testület két képviselője kezdte gyűjteni az aláírásokat a Beregszászhoz csatolás ellen. 2019. szeptember 8-án újra összehívtam a falugyűlést Izsnyétén, ahol 203 ember egyhangúlag megszavazta a Munkácshoz csatlakozást. A helyi tanács két aláírásgyűjtő képviselőjéből az egyik nem jött el a falugyűlésre, a másik okoskodott, de végül ő is megszavazta a Munkácshoz történő csatlakozást. Gorond szóba sem került mint lehetőség, azt már korábban kizártuk. A falugyűlés után a tanácsülésen is egyhangúlag megszavazták a jelen lévő képviselők azt a tanácsi határozatot, amely arról döntött, hogy a Munkács központú »hromadához« csatlakozik Izsnyéte. Majd a Munkácsi Városi Tanács is pozitív határozatot hagyott jóvá a csatlakozásukkal kapcsolatban. A törvényeknek megfelelően a községi tanács képviselőinek többsége újra szavazott az ügyben, majd a Munkácsi Városi Tanács ismételten megszavazta, és elkezdtük előkészíteni a szükséges dokumentációt, amelyet az eljárási rendnek megfelelően Ungvárra vittünk a megye kormányzójához jóváhagyásra. A kormányzó meglepetésünkre nem írta alá, visszaküldte átdolgozásra a papírokat. Azt viszont, hogy mit kell benne átdolgozni, senki nem tudta megmondani. Ma úgy gondolom, az időt akarták csak húzni. Ekkor kezdtünk mi egy aláírásgyűjtésbe, ekkor 1040 helyi lakos kérte aláírásával a Munkácshoz történő csatlakozást. De még ez sem volt elég ahhoz, hogy aláírja a kormányzó. Azóta elküldtük ezzel kapcsolatos levelünket Kijevbe is.

Közben a Gorond érdekeiért küzdő két képviselőnk az Ungvári Adminisztratív Bíróságon próbálja semmissé nyilváníttatni az Izsnyétei Községi Tanácsnak a Munkácsi kistérséghez csatlakozással kapcsolatos határozatát. Most is rendszeresen járok ebben az ügyben a bíróságra. A helyi tanács határozatképességéhez nyolc képviselőnek jelen kell lennie az ülésen, néhányan viszont külföldön dolgoznak a testületből. Kiszámolták, hogy ha hárman nem jönnek el a tanácsülésre, akkor csak hét képviselő lesz itt. Ezúttal nem volt szerencséjük, mert véletlenül hazalátogatott egy Németországban és egy Magyarországon dolgozó tagja is a testületnek, akik itt voltak és szavaztak. Erről fényképeket is töltöttünk fel a községi tanács honlapjára. Ők arra hivatkoznak, hogy nem volt a tanácsülés határozatképes, de ennek az ellenkezőjét dokumentumokkal és fotókkal is tudtam bizonyítani a bíróságon. Meggyőződésem, hogy minket fog igazolni majd a bírói döntés. Amennyiben mégsem, akkor folytatom a küzdelmet tovább, hisz mellettünk van az igazság és a falu lakossága is. Nem kényszeríthetnek minket idegen emberek arra, hogy Gorondhoz csatlakozzunk, hisz a törvény értelmében a helyi lakosok dönthetnek ebben a kérdésben” – hangsúlyozta Orosz János.

A helyieket az háborította még fel, hogy az M-Studio nevű televíziós csatorna forgatócsoportja egy manipulált, az igazsággal köszönőviszonyban sem lévő összeállítást közölt az ügyről. A forgatócsoport autójában ott ült a Gorondi Községi Tanács egyik alkalmazottja, aki megmutatta, hogy kiket kérdezzenek meg Izsnyétén. Ennek ellenére sokan Munkács mellett érveltek a kamera előtt, de azok nyilatkozatait többségében kihagyták a tudósításukból, inkább gorondiakat beszéltettek az izsnyéteiek helyett. A helyi postásról meg azt hazudták, hogy azért van Munkács mellett, mert a városban dolgozik, holott Izsnyétén postás, nem Munkácson. Ezen annyira felháborodtak a helyi emberek, hogy kilenc gépkocsival mentek Ungvárra a kormányzóhoz, hogy tisztázzák az ügyet. Az izsnyéteiek nem akarják elhinni, hogy Ungváron csak a csalással megszerzett 135 aláírás számít, a községi tanács által összegyűjtött 1040 meg nem. Találgatják, hogy ki állhat a gorondiak mögött. Viszont elhatározták, hogy mindenáron kitartanak döntésük mellett, ha kell, tüntetnek, vagy akár polgári engedetlenségre is hajlandóak, hisz joguk van eldönteni, hogy kikkel akarnak közös önkormányzatban élni és kikkel nem. Első lépésként a polgármester vasárnap, február 9-re, magyar idő szerint 13 órára ismét összehívja a falugyűlést, hogy tájékoztathassa a lakosságot a kialakult helyzetről.

Badó Zsolt