Megtartotta tisztújító közgyűlését a beregszászi KMKSZ-alapszervezet

2020. február 18., 15:27

Február 15-én került sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezetének tisztújító közgyűlésére.

A gyűlést Molnár D. István, a beregszászi alapszervezet elnöke nyitotta meg, aki ezután bemutatta a meghívott vendégeket: Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzult, Beke Mihály András első beosztott konzult, Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, Sin Józsefet, a beregszászi középszintű szervezet elnökét és Horkai Sámuelt, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének tiszteletbeli elnökét.

A napirend elfogadását követően Molnár D. István helyi alapszervezeti elnök megtartotta éves beszámolóját, melyben részletezte a 2019-es évben megrendezett eseményeket, megemlékezéseket. Kiemelte, hogy az elmúlt évben több rendezvényt is közösen szervezett meg a KMKSZ és az UMDSZ, valamint más magyar szervezetekkel és a történelmi egyházakkal is együttműködtek. Emellett még több honismereti kirándulás is színesítette a beregszászi alapszervezet elmúlt évét.

Ezt követően Darcsi Karolina, a KMKSZ frakcióvezetője beszámolt a KMKSZ és UMDSZ közös városi tanácsi frakciójának eddigi tevékenységéről, munkásságáról. Kiemelte, hogy számos olyan fejlesztést sikerült kezdeményeznie a frakciónak, amelyek mára már megvalósultak vagy folyamatban vannak. Emellett hangsúlyozta, hogy mindezeket egy olyan környezetben sikerült indítványozni, ahol mögöttünk áll az anyaország támogatása, és a KMKSZ központi szervezete, amely arra törekszik, hogy Beregszász városa megmaradjon a kárpátaljai magyarság központjának. Ezek mellett köszönetét fejezte ki képviselőtársai felé, akik mind kitartottak és helytálltak a sokszor igazságtalan és rosszindulatú támadásokkal szemben.

Orosz Géza, Beregszász város alpolgármestere, aki a műszaki vonalat vezeti a polgármesteri hivatal tisztségviselői között, röviden bemutatta a város infrastrukturális állapotát és fejlesztéseit. Hangsúlyozta, hogy a város vízelvezetési rendszerének egyes részei már több, mint 120 évesek, még az Osztrák–Magyar Monarchia idején lettek telepítve. Ezen szakaszok cseréje napirenden van, valamint javítási munkálatok is zajlanak a város több részén.

A továbbiakban Lőrincz Lajos, a beregszászi alapszervezet titkára beszámolt a szervezet pénzügyi helyzetéről. Az alapszervezet elnöke ezután részletezte, hogy jelenleg, azaz a 2019-es év végére a szervezet 1219 tagot számlált.

Ezt követően Szilágyi Mátyás főkonzul tartotta meg köszöntőbeszédét, aki hangsúlyozta, hogy az alapszervezet nehéz és felelősségteljes munkát végez a kárpátaljai magyarság megóvása érdekében.

Beszédében Brenzovics László, a KMKSZ elnöke elsősorban köszönetét fejezte ki az alapszervezet tagjainak kitartó munkájukért, amivel segítik és könnyíteni próbálják a kárpátaljai magyarság életét. „A KMKSZ harmincegy éves és az elmúlt három évben, vagyis az utolsó tisztújítás óta a kárpátaljai magyarság történetének egyik legnehezebb időszakát éltük át közösen. Amikor is igen súlyos atrocitásokkal, támadásokkal kellett szembenéznünk, amelyek eddig nem voltak jellemzők. De a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ezt kibírta, és továbbra is bátran föllép a kárpátaljai magyarság jogaiért” – mondta az elnök úr.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke a kifejtette az Ukrajnában jelenleg fennálló állapotokat a kettős állampolgárság, a közegészségügy és a közoktatás ügyét érintve. Ezek mellett beszédében részletezte az aktuális decentralizációs helyzetet, szólva a már kialakult és a jövőben kialakuló kistérségekről.

Ezt követően Horkai Sámuel, a KMKSZ beregszászi alapszervezetének tiszteletbeli elnöke is megtartotta köszöntő beszédét. Bátorított mindenkit, hogy a kárpátaljai magyarságot eddig ért támadásokat kibírtuk, a jövőben is lesznek ilyenek, de azokat is ki fogjuk bírni.

A beszédek után következett a tisztújítás. Az egyöntetű szavazás végeredményeképpen mindenki megtarthatta az eddig betöltött tisztségét, és folytathatják munkájukat.

K. K.