Útonállók ragadták magukhoz a nyelvpolitikát Ukrajnában – ukrán hetilap

2020. február 23., 20:16

Ukrajnában minden nyelv használatát meg akarják tiltani az államnyelven kívül, megtorló-ellenőrző állami szerveket hozva létre, amelyek az állam teljes erejével készülnek lesújtani azokra, akik nem tudnak vagy nem akarnak lemondani évszázadok alatt kialakult életmódjukról – írta hétvégén megjelent számában a 2000 című hetilap.

A terjedelmes cikk szerint a nyelvek elnyomásával Ukrajna olyan, az emberi jogokat szavatoló alapvető nemzetközi konvenciókat sért meg, amelyeket ratifikált. Az ukrán mint egyetlen nyelv szószólói, akiknek rögeszméje minden más nyelv kiirtása, lábbal tiporják az alapvető emberi jogok és szabadságjogok európai konvencióját. Az Ukrajna kormányrúdjához került idegengyűlő döntéshozók nemcsak a nemzetközileg elismert emberi jogokat, hanem Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait is sárba tiporják. Az írás emellett felsorolja az ukrán alkotmánynak azokat a cikkelyeit, amelyek szavatolják az anyanyelv használatát, és amelyeket az állam megsért azzal is, hogy nem tartja be a nyelvi jogok garantálásáról aláírt nemzetközi szerződéseket.

Külön fejezetet szentel a cikk a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának, amelyet az ukrán parlament 2003. május 15-én ratifikált, de amelynek egyetlen rendelkezését sem tartja be az állam 2014 óta. Mi több, állítja az írás, az ukrán állam azzal, hogy semmibe veszi a saját törvényei mellett a nemzetközi kötelezettségvállalásait is, erővel tiporja el a jogot.

A nemzetközi szerződések, konvenciók, charták és ukrán törvények részletes ismertetése után a tanulmány szerzője arra a következtetésre jut, hogy az összes negatívum ellenére az ukrán nyelvpolitikai helyzet nem reménytelen. Állítása szerint minden érintettnek részletesen kell ismernie a jogait, és következetesen ki kell állnia azok betartatása mellett, függetlenül attól, hogy tetszik-e ez a hatalom képviselőinek.

(vb/karpat.in.ua)