Tisztújító közgyűlés Tiszaújlakon

2020. február 25., 19:23

A Tisza-menti nagyközségben február 22-én a községháza dísztermében tartották meg – nagyszámú KMKSZ-tag részvételével – a 413 főt számláló KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését.

Bencze Rudolf alapszervezeti elnök beszámolójában szólt az elmúlt évben lebonyolított megemlékezésekről, az 1848-ban a nemzetőrségbe belépett 163 helyi lakos emléktáblájának a felavatásáról, valamint az emléktáblával ellátott emlékfal körül létesítendő park tereprendezési munkálatainak a megkezdéséről. A tervek között szólt a parkosítás befejezéséről, a Turul-ünnepség napjára megszervezendő futóversenyről, illetve a Rákóczi-szabadságharc kitörésekor a Tiszában, a település közelében elsüllyedt, két felfegyverzett folyami hajó felfedezéséről, és a roncsokban talált tárgyak felszínre hozatalának a tervéről. Kifejtette: történelmünket őrizni kell, de méltóknak is kell lennünk kuruc és nemzetőr elődeinkhez, s a magyar becsület megköveteli, hogy a magyar választópolgárok ne legyenek megvehetőek. Visszaemlékezett a tavalyi parlamenti választásokra, amikor is Tiszaújlakon dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke kapta meg a legtöbb voksot. Az előttünk álló helyhatósági választások kapcsán pedig kiemelte azok sorsunkat befolyásoló mivoltát. „Itt az idő: most, vagy soha!” – szögezte le, idézve a Nemzeti dalt.

Barta József, a megyei tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke és a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke felidézte Fodó Sándornak, a KMKSZ alapító elnökének az álmát, hogy szövetségünk meghatározó politikai tényező legyen Kárpátalján, s kijelentette: ez az álom valóra vált. Elértük, hogy a Fidesz színeiben indulva egy kárpátaljai magyar politikus asszony, Bocskor Andrea személyében európai parlamenti képviselőnk legyen, aki az Európai Parlamentben hívja fel a figyelmet a problémáinkra, és a mi érdekeinket képviseli ott. Ezt követően kifejtette, milyen pozitívum volt az a tény, hogy az ukrán Legfelső Tanácsban is volt egy parlamenti képviselőnk, aki ebbéli minőségében megannyi külföldi tárgyaláson is szót emelhetett az érdekünkben, ám sajnos, a múlt évi parlamenti választásokon elszenvedett vereség miatt már nincs képviselőnk a Legfelső Tanácsban. A megyei tanácsban viszont van egy nyolcfős és összetartó képviselői frakciónk, mely a politikai helyzet kedvező alakulása folytán a mérleg nyelvévé vált a tanácsban, szavazatai nélkül egyetlen döntést sem lehet elfogadni, javaslatait pedig mindig elfogadja a tanács. Mint Barta József megjegyezte, a megyei tanács a legfőbb politikai küzdelmet Kijevvel vívja, s Kárpátalja érdekében közösen lépnek fel a központi vezetéssel szemben. A Nagyszőlősi Járási Tanácsban is lehetett volna egy erős frakciónk, amennyiben az itteni UMDSZ-képviselők összefogtak volna a KMKSZ képviselőivel, ám ez, sajnos, nem következett be.

A továbbiakban a politikus felsorolta a Magyarországról kapott támogatásokat, az óvodai és iskolai felújításokat, a közszférában dolgozóknak nyújtott fizetéskiegészítést, az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programot, s hogy Magyarország a továbbiakban is támogat, de csak akkor, ha mi is teszünk a megmaradásunkért, és az anyaországban látják, hogy a kárpátaljai magyarság élni akaró közösség. Hangsúlyozta az idei helyhatósági választások fontosságát, és arra hívta fel a figyelmet, hogy minden magyar választópolgárnak részt kell rajta vennie, és a magyar jelöltekre kell szavaznia, akik az ő érdekeit képviselik. Csak így érhetjük el, hogy továbbra is legyen szavunk a megyei tanácsban. Kitért az adminisztratív reformra, melynek során Tiszaújlak is kistérségi központ lesz, valamint a földprivatizáció fontosságára, hiszen a föld fel fog értékelődni, de csak abban az esetben maradhat megművelői kezén a föld, ha privatizálják, hivatalosan is tulajdonukba veszik.

A hozzászólásokban elhangzott, hogy a KMKSZ-tagok hozzanak létre saját Facebook-csoportot, ahol megbeszélhetik közös ügyeiket. A javaslatot Barta József is támogatta.

A közgyűlés megfelelőnek ítélte a tiszaújlaki KMKSZ-alapszervezet tevékenységét, s újraválasztotta Bencze Rudolf elnököt és Bródi Sándor alelnököt.

Lajos Mihály