Rendkívüli találkozó Kárpátalja kormányzója, valamint Visk és Veléte vezetői között

2020. május 14., 20:11

Május 14-én a délutáni órákban rendkívüli találkozó keretében vitatták meg a kormány által elfogadott felháborító kistérségi egyesülési tervezetet Ungváron a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatalban Visk és Veléte önkormányzatainak vezetői, valamint Olekszij Petrov, Kárpátalja újonnan kinevezett kormányzója. A delegáltak úgy vélekedtek, hogyha a helyzet megkívánja, készek elmenni akár Kijevig, és a végsőkig harcolni, kiállni jogaik mellett.

A delegáció részletesen beszámolt a kormányzónak az eddig megtett Viski kistérség kialakításért végzett munkáról. Az önkormányzatok képviselői felháborítónak és érthetetlennek tartják, hogy hogyan születhetett egy népakarattal szembemenő tervezet. A két község már tavaly  meghatározó lépéseket tett a Visk központú kistérség kialakításáért, ezért teljességgel érthetetlenül állnak a kialakult helyzet előtt.

A megyei közigazgatási hivatal vezetője úgy véli, hogy ez a kérdés a viski kistérségbe tömörülni szándékozók javára kell, hogy eldőljön, amihez az első lépések már megtörténtek.  „Beszéltem a közösségek fejlesztéséért felelős minisztérium vezetőségével. Valóban van olyan álláspont, amelyet – többek között – a megyei közigazgatási hivatallal is egyeztetni kell, s amely most a mi távlati tervünket képviseli. Azt, amelyet a Huszti járás településeinek lakosai szavaztak meg. Ezt mi továbbítottuk. Én megírtam a szükséges kísérőlevelet a minisztérium számára. Remélem, hogy meghallanak bennünket, és számításba veszik a változtatásainkat” – mondta el Kárpátalja kormányzója.

Zsanna Mikitjuk, Veléte polgármestere szerint a Visk központú kistérség jól átgondolt, gazdaságilag is kidolgozott tervezet, melyet sok tárgyalás és egyeztetés előzött meg. „Ez egy gazdaságilag indokolt döntés volt a részünkről, ami a távlati terv szempontjából fontos, valós számításokkal rendelkezünk, amelyek azt igazolják, hogy a közösségünk nem fog állami juttatásoktól függni, és hogy közösségünk képes lesz Visk és Veléte fejlődését szolgálni. Különös tekintettel arra, hogy aktívan fejlesztjük a turizmust Velétén, Visken és Sajánban.”

„Visken nem akad senki, aki úgy nyilatkozna, hogy ő a Huszti kistérséghez szeretne tartozni. Nincs ilyen. Ez derült égből villámcsapás volt számunkra. A helyiek nagyon felháborodtak. Ezért tartottunk is egy soron kívüli tanácsülést, és Ukrajna elnökéhez, a Miniszteri Kabinethez és a megyei közigazgatási hivatalhoz fordultunk azzal a kéréssel, hogy vegyenek ki bennünket a Huszti kistérségből és hozzák létre a Viskit” – mondta el Jaroszláv Hajovics, Visk polgármestere.

2019. szeptember 26-án a megyei tanács három hónapi előkészület és tárgyalás után többségi szavazattal elfogadta Kárpátalján a kistérségek létrehozásának távlati tervét. Kárpátalja utolsó megyeként fogadta el ezt a tervet. Ebben a közös álláspontban benne volt többek között a Viski kistérség is, és meggyezés született abban, hogy ezen kistérségnek a létrehozása logikus, indokolt és teljes mértékben törvényszerű, valamint megfelel minden követelménynek, amelyet a kistérségekkel szemben támasztanak. „A mai napra ebben a tervben már csak a kormánynak van joga módosításokat végrehajtani, melyeket a megyei közigazgatás javaslatára megtehet” – mondta Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első helyettese. Elmondása szerint a 2019-es év végén elfogadott távlati tervet az elmúlt hónapokban többen több oldalból megpróbálták módisítani, lobbizni irányában, azonban a kormány részéről végső terv nem lett elfogadva egészen a tegnapi napig. „Ebben a tervben még a tegnapelőtt 64 kistérség elfogadása szerepelt, többek között a Viski is, tegnap azonban már csak 63-at fogadtak el, ezzel hozzácsatolva Visket és Velétét Huszthoz. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy a megyei tanács is, ha szükséges, egy soron kívüli ülést hoz létre, és a kormányhoz benyújtott beadvánnyal fogunk tiltakozni a kialakult helyzet ellen, hiszen sem a megyei tanács határozatát, sem pedig a helyi közösségek akaratát nem vették figyelembe a döntésnél, már pedig a törvény mindig előírja, hogy a kistérségek létrehozása önkéntes alapon működik. Mi az emberek, a közösségek érdekeit képviseljük, ezért kiállunk mellettük, ha kell, és reméljük, a kormány álláspontja is megváltozik” – emelte ki a megyei tanács első helyettese.

Hogy hogyan alakul a Visk központú kistérség sorsa, az mostantól a kormány lépésen múlik.

TV21Ungvár/VE