Távoktatás Munkácson – problémákkal és sikerekkel

A fiatalabb tanároknak könnyebben ment az átállás

2020. június 6., 17:28

II. Rákóczi Ferenc és Munkácsy Mihály városában, sajnos, igencsak kisebbségi létbe szorult a magyarság, melynek egyik tartóoszlopa a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola, melynek igazgatójával, Schink Istvánnal beszélgettem az online oktatásról, annak kezdeteiről, buktatóiról és eredményességének a kérdéséről. De mielőtt belevágnánk a távoktatás témájába, röviden ismerkedjünk meg e lényegében szórványhelyzetben működő magyar tanintézet diákjainak a nemzetiségi összetételével.

– Az iskolánkban összesen negyvenhét pedagógus négyszázhetvennyolc gyermeket oktat. Sajnos, színmagyar családban nagyon kevés gyermek nevelkedik, véleményem szerint az összlétszám csupán húsz százaléka. A vegyes házasságokban a nagyszülők még elvétve magyarnak vallják magukat, és beszélik is a nyelvünket, de ahogy lejár életük órája, sajnos, egyre kevesebben vannak. A gyermekek többsége pedig ukrán családban nevelkedik. Miért választották a szüleik mégis a magyar iskolát? Egyesek azért, mert magyar felmenőik vannak, s valóban a gyökereik felé húznak, míg mások a kialakult politikai helyzet miatt döntöttek így.

Mikor indult be a távoktatás, és milyen nehézségekkel kellett megbirkózniuk a pedagógusoknak, illetve a tanulóknak?

– A karantén meghirdetése után egy-két napunk jutott arra, hogy egy többé-kevésbé működő rendszert hozzunk létre, természetesen online felületen (Classroom, Viber, Zoom). A távoktatásnak így egyszerre több buktatójával is szembesülnünk kellett. Egyrészt a tanulók közül nem mindenki rendelkezett megfelelő technikai eszközökkel, s voltak gyerekek, akik bár rendelkeztek is a megfelelő eszközökkel, ám mivel a szülők továbbra is dolgoztak, a diákok a felügyeletük nélkül nem boldogultak a „kütyükkel”, illetve magával a programmal. Természetesen a tanári karnak is időbe tellett, míg átállt a távoktatásra, s itt jegyezném meg, hogy az átállás a fiatalabb kollégák számára zökkenő-mentesebbre sikerült.

Két hónap távlatából mennyire tekinthető eredményesnek az online oktatás?

– Magával a távoktatással és annak eredményességével kapcsolatban igen megoszlanak a vélemények. Viszont egyet leszögezhetünk: a személyes találkozásokat, együttléteket és a közös munkát nem válthatja fel a virtuális világ.

Mit lehet a hallottakhoz hozzáfűzni? Talán csak annyit: reméljük, hogy a következő tanévben újra élő tanórák váltják fel az online foglalkozásokat.

Lajos Mihály