A bíró is elrendelheti a részlettörlesztést

2020. július 28., 10:52 , 1016. szám

„Hitelt vettem fel, amelynek a részleteit sokáig nem fizettem. Nemrég idézést kaptam a bíróságtól, meg egy 2013-ból való banki számla másolatát. Akkor még 18 éves se voltam! Jelenleg a tartozásom 50 ezer hrivnya. Ennyit semmiképpen sem tudok kifizetni. Hogyan kérhetném meg a bíróságot, hogy csökkentsék a tartozás vagy a kamat és a büntetőkamat összegét? Esetleg elrendelheti a bíró, hogy részletekben adjam meg a tartozásomat?”

– Mindenekelőtt szögezzük le, hogy az adós nem mentesül pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése alól csupán azért, mert nem tud fizetni. A késedelmesen fizető adós a hitelező követelésére köteles megadni a tartozása teljes összegét, figyelembe véve az inflációs rátát a késedelem teljes idejére, valamint évi háromszázalékos kamatot számítva fel az idejében vissza nem fizetett összeg után – hacsak szerződés vagy törvény nem állapít meg más kamatot erre az esetre. Amennyiben a hitelező követelése jogos, nincs mód elkerülni az adósság haladéktalan törlesztését, illetve a kamatok, büntetőkamatok stb. megfizetését.

Ezért is célszerű még a bírósági eljárás kezdete előtt tisztázni, pontosan mennyivel is tartozik a banknak. Ehhez érdemes felkeresnie egy pénzügyi szakembert vagy jogászt, aki a bankkal kötött hitelszerződés és az azóta az ügyben született kimutatások, számlák, egyéb dokumentumok alapján ellenőrzi a számokat, illetve a követelések jogosságát. Amikor azután az ügy a bíróság elé kerül, önnek módja lesz a bank követelésével kapcsolatos minden esetleges kifogását előadni a bírónak, s ezek alapján esetleg kérni a tartozás összegének mérséklését. Ha a bíróság ennek ellenére helyt ad a bank követelésének, méltánylandó okokra hivatkozva (az adós vagy családtagjainak betegsége, természeti katasztrófa, járvány, az adósság törlesztéséhez szükséges javak hiánya stb.) még mindig kérvényezheti a bírónál a törlesztés későbbi időpontra halasztását vagy a részletfizetés engedélyezését.

Azt se felejtsük el, hogy önnek bármikor lehetősége van megkeresni a hitelezőjét, s peren kívül megállapodni vele a tartozás restrukturálásáról és részletekben történő törlesztéséről. Ehhez célszerű kérvényben fordulni a bankhoz.

hk