Megtartotta a KMNE a 2020. évi tisztújító közgyűlését

2020. szeptember 19., 20:46 , 1025. szám

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) éves tisztújító közgyűlésére szeptember 19-én került sor Beregszászban, a Kálvin téren.

A rendezvényt Török Dénes, a KMNE leköszönő elnöke nyitotta meg. Nemzeti imádságunk eléneklése után Taracközi Ferenc beregszászi református vezető lelkész és Marosi István görögkatolikus parochus kért áldást a közgyűlésre és az egybegyűltek életére. A rendezvény levezető elnökének Dancs Györgyöt választották, a titkári feladatokra Taracközi Ferencet jelölték ki. Ezenkívül a napirendi pontoknak megfelelően jóváhagyták a mandátum- és szavazatszámláló bizottság összetételét.

Ezt követően a közgyűlés résztvevői meghallgatták Török Dénes 2019. és 2020. évi elnöki beszámolóját. A nyolc év után önként távozó elnök elmondta, hogy a KMNE napra pontosan nyolc évvel ezelőtt 34 család tagságával alakult meg. Az eltelt időszakban közel 800 család kérte a felvételét az egyesületbe, ez gyerekekkel együtt csaknem 4000 főt jelent. Ezzel Kárpátalja egyik legnagyobb civil szervezetévé váltak, amely a nehézségek és próbák ellenére folyamatosan fejlődik. Van igény arra, hogy a keresztény értékek mentén a családot, házasságot, gyermekvállalást fontosnak tartó családok közösséget alkossanak, megismerjék egymást, és ebből erőt merítsenek a mindennapokra, illetve az általuk megélt értékeket bemutassák és vonzóvá tegyék a felnövekvő ifjúság, valamint a még kiscsaládosok számára is – fogalmazott Török Dénes. Kiemelte az egyesület irodai dolgozóinak és elnökségi tagjainak releváns tevékenységét, ezért Kajla Brigittának és Pisták Enikőnek, illetve az aktuális elnökségi tagoknak ajándékkal kedveskedett a leköszönő elnök. Ezt követően köszönetet mondott a szervezet támogatóinak: a történelmi egyházak vezetőinek, a Rákóczi-főiskolának, Magyarország Kormányának, illetve Grezsa István miniszteri biztosnak. „A mai napon személyesen is búcsúzom mindenkitől, akit megismerhettem az elmúlt 24 évben, amelyet Kárpátalján töltöttem, nyolc évet a KMNE elnökeként. Köszönöm, hogy befogadtatok, és hogy otthonom lehetett ez a vidék” – zárta szavait elérzékenyülve Török Dénes. Beszámolóját vastaps kísérte, s az egyesülettől díszoklevelet vehetett át az elmúlt időszakban végzett munkájáért.

Ezt követően Bárdos Viktória olvasta fel az ellenőrző bizottság éves pénzügyi és programbeszámolóját.

Dancs György ismertette az egyesület alapszabálya és struktúrája terén történt módosításokat. A közgyűlés megszavazta a változásokat.

A tisztújító közgyűlés résztvevői a két elnökjelölt, Szűcs Zoltán és Tarpai József beszédét követően szavaztak a jelöltekre, majd a voksolást követően a mandátum- és szavazatszámláló bizottság megszámlálta a leadott voksokat. Az eredményt Bárdos István bizottsági elnök ismertette. Ennek értelmében a 145 szavazatból 143 volt érvényes: Szűcs Zoltán 41 voksot kapott, így a KMNE új elnökének Tarpai Józsefet választották meg 102 szavazattal.

Tarpai József megköszönte a jelenlévők támogatását. „Nagy felelősséget tettetek a vállamra, hiszen nem egyszerű évnek nézünk elébe. Tehetségemhez mérten mindent meg fogok tenni, illetve azt szeretném, hogy mindnyájan partnerek legyetek ebben” – fogalmazott a KMNE új elnöke.

Ezután szavazásra bocsájtották a KMNE jelenlegi elnökségének összetételére vonatkozó kérdést. A közgyűlés nyílt szavazással jóváhagyta a mostani elnökség 9 tagból álló tagságát, így nem döntött újak megválasztásáról.

A KMNE 2020. évi tisztújító közgyűlése a Szózat eléneklésével ért véget.

D. P.