KÁMME fotóműhely

Fotópályázati felhívás

2020. október 31., 13:39 , 1030. szám

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (továbbiakban: KÁMME vagy rendező) Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása alprojektje keretében, KÁMME Fotóműhely címmel DIGITÁLIS fotópályázatokat hirdet 18. életévét betöltött, határon túli magyar hivatásos és amatőr fotósok részére keresztény ünnepekhez kapcsolódva, az alábbi kategóriákban:

Kárpát-medencei arcok – Önarckép (Figyelem: nem szelfi, hanem olyan önarckép, amely a fotótechnika révén kifejezi a beküldő hitvallását, hogy hol helyezi el magát a világban)

1. Mindenszentek – Halottak napja – Advent (népszokások, a várakozás, a lelki felkészülés művészi ábrázolása)

2. Karácsony (még élő vagy újraélesztett népszokások, betlehemezés, kántálás, Jézus születésének ünnepe, Szent Család ünnepe, Kiskarácsony…)

3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki folyamatok, kérdésfeltevések, Istenkapcsolatok, még élő vagy újraélesztett népszokások…) 4. Pünkösd (Szentlélek eljövetelének és a keresztény egyház megalapításának ünnepe, még élő vagy újraélesztett népszokások, pünkösdi királyválasztás, búcsú)

A pályázatra nem eseményt rögzítő, vagy dokumentáló fotókat várunk, hanem a fotótechnika révén megfogalmazott művészi ábrázolást. A rendező a beküldött fotók válogatásából virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. A zsűri által legjobbnak választott alkotók meghívást kapnak a 2021-ben megrendezendő fotóművészeti alkotótáborba.

A pályázatra olyan új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet beküldeni, amely(ek) eddig még nem kerültek bemutatásra. A pályázatra egy szerző által beküldhető fényképek száma: legfeljebb 15 (tizenöt). Egy kategóriában beküldhető fényképek száma: legfeljebb 3 (három). Nem kötelező az összes kategóriában részt venni, azonban az első nevezéskor a Kárpát-medencei arcok – Önarckép kategóriát is teljesíteni kell és minden esetben elvárt a keresztény tematika. Digitális képek esetén az eredeti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel legyen. A pályázónak rendelkeznie kell az eredeti fotók „nyers” (lehetőség szerint RAW formátumú) változatával. A fotó(k) elnevezése tartalmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, ill. alulvonással a kép címét. Például: Nagy Janos_Advent_Erdely Pályázni a fotopalyazat.kamme@gmail.com email címre beküldött, digitális formátumú JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie.

Beküldési határidők: 1. kategória: 2020. december 13. 2. kategória: 2021. január 15. 3. kategória: 2021. április 10. 4. kategória: 2021. május 28.

A nevezés díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, beszkennelt nevezési lap és a fotó(k) egyidejű beküldésével érvényes. A nevezési lap letölthető a www.kamme.keesz.hu honlapról. A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is megküldhető a kategóriák beküldési határidejéig a KÁMME Alapítvány címére (1016 Budapest Aladár u. 17). A nevezés csak a határidőkig megérkezett fotó(k) és nevezési lap esetén érvényes.

A pályázó a pályázata és a nevezési lap beküldésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A pályázók pályaműve(i) beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel.

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a KÁMME-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A pályázók a pályaműve(i)k és az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendező a beküldött pályaműve(ke)t térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, nevük feltüntetésével: • a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; • a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekttel és a kiállítással kapcsolatos online és nyomtatott publikációkban felhasználja; • a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekt online és nyomtatott archívumában megőrizze; • nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; • a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekt katalógusába, kiadványába beválogassa és ott publikálja; • a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekt elszámolásában, szakmai beszámolójában megjelentesse. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a KÁMME csak a pályázóval kötendő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult.

A zsűrizés: A zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő képekről. Az elöl végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsűri külön körben dönti el. A zsűri az értékelt képanyagnak megfelelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról, a kiállításon való részvételről. A pályázatra beküldött fotók nem automatikusan kerülnek kiállításra! A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.

A zsűri tagjai: dr. Bába Szilvia, a Duna Palota ügyvezetője; Gedai Csaba fotóművész; Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész; Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese; Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész; Molnár János festő- és grafikusművész.

Díjazás: A rendező kategóriánként egy hivatásos és egy amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű (igény szerinti) fotóeszközzel. Azok közül a pályázók közül, akik valamennyi kategóriájában részt vettek, egy hivatásos és egy amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 150.000 Ft értékű (igény szerinti) fotóeszközzel. Minden résztvevő elektronikus emléklapot, a díjazottak nyomtatott oklevelet kapnak. A pályázók alkotásaik és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltételeket.

További információ: kamme.alapitvany@gmail.com vagy +36-1-328-0164. Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján, Facebook-oldalán és e-mail-ben. Kiállítás megnyitója és díjátadó: 2021 nyara, Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).