XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

2022. február 16., 19:48 , 1096. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF), az Országos Tudományos Diákköri Tanács OTDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Miniszterelnökség családokért felelős tárca nélküli minisztere, a Nemzeti Tehetség Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával meghirdeti a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVI. KTDK).

A konferenciára 2022. május 13-án kerül sor a Rákóczi-főiskolán. A rendezvény célja a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése. A XVI. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely segíti a teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.

A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatója nevezhet pályamunkát. Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve magyar. Kivételt jelentenek az idegen nyelvű, filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók. A rendezvény a kárpátaljai felsőoktatásban részt vevők számára a XXXVI. TDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.

A szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK-szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaság-tudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány. E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt kérjük, egyeztessenek a szervezőkkel.

A konferenciára nevezni az online regisztrációs felületen van lehetőség, amely az OTDK honlapján érhető el.

A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.

A szervezők a konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is várják. A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az alapítvány irodájában.

A nevezési dokumentumok leadási határideje: 2022. március 10.

A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozatot) kizárólag elektronikus formában legkésőbb 2022. március 10-ig lehet feltölteni a regisztrációs felületre, illetve elküldhető a geniusja2019@gmail.com vagy a ktdk.info@gmail.com címre. A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód!

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap. A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják. A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indul a konferencián. A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai megtekinthetők a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.uz.ua honlapokon.

A konferencián részt vevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.

További információkkal kapcsolatban keressék a szervezőket: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. tel.: + 380-31-41-4-29-68. E-mail: geniusja2019@gmail.com. Honlap: www.genius-ja.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány