Tao Te King: Az Út és Erény könyve (25.)

2022. március 20., 12:44 , 1099. szám

Íme az ős-zűrből keletkezett,

az ég és föld előtt született:

mily békés, mily üres!

Magában van, nem változik,

zavartalan mindenütt működik.

Ő az ég-alattinak anyja.

Nevét nem ismerem,

kisebb nevén út-nak mondom,

elmém szerint nagynak mondom,

a nagyot távolodónak mondom,

a távolodót eltűnőnek mondom,

az eltűnőt visszatérőnek mondom.

            Ezért

nagy az út,

az ég,

a föld,

s a király.

A világon négy nagy létezik

s a király köztük az egyik.

Az ember a földet követi,

a föld az eget követi,

az ég az  út-at követi,

az út önnön rendjét követi.

 

 

Az Út és Erény könyvéről nem lehet eléggé megilletődötten szólni. Az egyik legősibb ránk maradt hiteles összefoglalása az emberi létezésnek. És ezt a becses értéket a mi utolérhetetlen Weöres Sándorunk azzal fokozza számunkra, hogy fordítása nemcsak maradéktalanul átadja, hanem költői erővel még meg­győzőbbé teszi.

Az Út és Erény könyvének huszonötödik számozott verse ráadásul úgy lesz összefoglalása az emberi társadalom hiteles felépülésének, hogy közben az egyén életének is mértéke lehet. Rendkívül összetett ismeretanyagot közvetít, melynek most csupán egyik elemét tudjuk kiemelni. Mégpedig azt, amit „a király” szerepe tölt be.

A vers első nagy tagolt szakasza alapján jut a gondolat odáig, hogy kimondja: „a világon négy nagy létezik”: „az út, az ég, a föld, s a király”. Ám ezek közül „a király” csak az egyik. Uralkodása pedig csak akkor lesz valódi, hiteles, igazságos, „út-at” betöltő, ha magát a többi háromnak alárendeli.

Eszünkbe juthat a mi Evangéliumunk, Jézus egyik fontos mondata – „Én vagyok az út, az igazság és az élet” –, mert mindmáig figyelmeztető tétel; az „Út és Erény” igazságát is magába foglalta. Abban a korban különösképp figyelmeztető, amikor demokráciáink „király”-jelöltjei már a megválasztásuk előtt hebehurgyák, összevissza beszélnek, sőt képesek minden második nap letagadni, amit előző nap mondtak...

                Penckófer János