Módosult a Rákóczi-főiskola 2022-es évi felvételi szabályzata

2022. május 25., 16:37 , 1109. szám

Az országban jelenleg zajló háborús állapotok nagymértékben megváltoztatták mindennapjainkat, egész életünket. Ami eddig megszokott volt, az most már a múlté, alkalmazkodnunk kellett és kell az újonnan kialakult körülményekhez. Ezek a körülmények nagy hatást gyakorolnak az oktatási folyamatra, így a felsőoktatási eljárásra is. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2022. május 2-án hagyta jóvá a 2022-es felvételi eljárás rendjét, amelynek megfelelően elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) módosított felvételi szabályzata. A szabályzatról részletesen Tóth Attila, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkára számolt be hetilapunknak.

Az előző esztendőkhöz hasonlóan a Rákóczi-főiskola 2022-ben is alap (bachelor) és mester (magiszteri) szintű képzésekre hirdet felvételt.

Idén, a főiskola bachelor szintű képzési kínálata jelentős mértékben növekedett, a korábbi 12 szak helyet 16 szakra hirdet felvételt: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, számvitel és adóügy, német nyelv és irodalom, természettudományok, informatika, illetve pénzügyek, bank és biztosítás. Ezekre a képzésekre – középiskolai végzettség alapján – nappali és levelező tagozaton egyaránt várják a jelentkezőket az első évfolyamra (kivétel a kémia szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni).

A módosított eljárás sajátosságai közé tartozik, hogy a nem állami finanszírozási intézmények jóval nagyobb szabadságot kaptak a felvételi követelmények meghatározása során.

Az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolhatók az óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia, természettudományok, informatika, német nyelv és irodalom szakok) a szabályozás 2022-ben lehetővé teszi azt, hogy a felvételi eljárás során kizárólag az intézménybe benyújtott motivációs levelek értékelését vegyék figyelembe. Ennek értelmében a megnevezett szakokra történő felvétel során nem kell bemutatni sem független értékelésen szerzett tanúsítványok, sem a 2022-ben helyettük lebonyolítandó multidiszciplináris teszt eredményeit.

A főiskolai szakkínálatban a számvitel és adóügy, pénzügyek, bank és biztosítás, illetve a turizmus szakok az úgynevezett konjunkturális (népszerű) csoportba tartoznak, amelyekre szigorúbb előírások vonatkoznak. Az adott esetekben a motivációs levél benyújtása mellett a jelentkezőknek rendelkezniük kell 2022-ben teljesített multidiszciplináris teszt eredménnyel, vagy olyan 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben szerzett szertifikátokkal, amelyek az adott szakokra kötelezők voltak a szóban forgó években.

Ezek, szakoktól függően a következőek: Számvitel és adóügy, illetve pénzügyek, bank és biztosítás szak: ukrán nyelv és irodalom (1. tárgy), matematika (2. tárgy), Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia (3. tárgy). Turizmus szak: ukrán nyelv és irodalom (1. tárgy), idegen nyelv (2. tárgy), Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia (3. tárgy).

Az előző évekhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra is jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt diplomával. Nekik a beiratkozáshoz a motivációs levél benyújtásán kívül a külső független értékelésen vagy a multidiszciplináris teszten szerzett két tanúsítvány megléte is kötelező: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia szakok, melyek esetében elegendő az ukrán nyelv szertifikát) vagy multidiszciplináris teszt ukrán nyelv részének eredménye, a második a matematikából, vagy Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy kémiából szerzett szertifikátok egyike, illetve felhasználhatók a multidiszciplináris teszt Ukrajna története vagy matematika részegységeinek eredménye.

Azon jelentkezők számára, akik már korábban megszerzett bachelor, magiszter vagy specialiszt szintű diplomával jelentkeznek, illetve akik már rendelkeznek legalább egy sikeresen lezárt tanévvel (bármilyen ukrajnai felsőoktatási intézményben), alapképzésben a felvételi eljárás során kizárólag a motivációs levél benyújtása kötelező.

Fontos megjegyezni, hogy az újonnan induló szakok esetében (német nyelv és irodalom, informatika, természettudományok, pénzügyek, bank és biztosítás) az intézmény 2022-ben nem bonyolít le felvételt az alapképzés 2. évfolyamára.

A II. RF KMF mesterképzései terén is bővült a kínálat, ugyanis 2022-ben már tíz szakra hirdet felvételt. Mégpedig matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói, biológia, földrajz, számvitel és adóügy, illetve oktatási intézményvezetés szakokra. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy specialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. Az adott képzési szinten is megfigyelhetők különbségek a felvételi követelmények terén, mivel a számvitel és adóügy szak kivételével a többi szak esetében elegendő a motivációs levél benyújtása.

A számvitel és adóügy szak esetében, a motivációs levél benyújtása mellett, kötelező egy tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes teszt és egy belső szaktárgyi vizsga teljesítése is. Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes teszt a nemzeti multidiszciplináris teszthez hasonló technológia alapján lesz lebonyolítva, vagyis egy számítógépes alapú, de fizikai jelenlétet igénylő megmérettetésről van szó. Az adott vizsgára elektronikusan kell regisztrálni 2022. június 27. és július 18. között.

Az országos felvételi eljárásrend tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes teszt lebonyolításának időszakát 2022. augusztus 10. és 17. között határozták meg. Érdemes külön szólni azon felvételizőkről, akik specialiszt vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek, mivel a 2022-es felvételi szabályzat értelmében esetükben a Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes tesztet a főiskolán tett idegen nyelv egyéni felvételi elbeszélgetéssel helyettesíthetik.

A motivációs levél – amely a 2022-es felvételi eljárás legfontosabb feltétele – formai és tartalmi követelményeit illetően négy fő részre osztható. A benyújtott munkák meghatározott pontrendszer szerint lesznek értékelve, így rangsorolva a jelentkezőket.

Először is tartalmaznia kell a jelentkező személyes adatait, érettségi bizonyítványának átlagát (mesterképzésre történő jelentkezés esetében ez alap- vagy már meglévő mesterdiploma), valamint két tantárgyban (a választott szakirány tantárgyi követelményeinek megfelelően) elért eredményét. A motivációs levél második része magára a motivációra fekteti a hangsúlyt, azaz, a jelentkező miért választja az adott intézmény adott szakát, valamint a sikeres elvégzését követően hol és miként szeretné kamatoztatni megszerzett tudását. A harmadik rész a jelentkező korábbi három tanévében elért eredményeit (alapképzés esetében különböző tantárgyi vetélkedők, versenyek, mesterképzés esetében publikációk, konferenciák), nyelvtudását igazoló dokumentumát, érdeklődési területét kell, hogy tartalmazza. Fontos, hogy a motivációs levélnek tartalmaznia kell a versenyeken elért helyezéseket, publikálásokat igazoló dokumentumot. Végezetül a felvételi bizottság értékeli a benyújtott motivációs levelek formai kivitelezését (formázás, kialakítás, helyesírás) is.

Az idei évben a Rákóczi-főiskola mind alap, mind mester szintű képzéseire kizárólag elektronikus formában van lehetősége jelentkezni minden érdeklődőnek. A jelentkezési folyamat során fellépő problémák megoldásban, illetve a folyamat megkönnyítésében az intézmény adminisztratív bizottsága nyújt majd segítséget.

A II. RF KMF szabályzata szerint az alap- és mesterképzésekre történő jelentkezéshez a motivációs levél úgy magyar, mint ukrán és angol nyelven is benyújtható.

A felvételi eljárással kapcsolatos részletes információkról, a felvételi vizsgák témáiról, a különböző típusú mintafeladatok és a motivációs levél pontos formai és tartalmi követelményeiről az intézmény honlapján (www.kmf.uz.ua) lesz lehetősége tájékozódni minden érdeklődőnek június 1-től.

kmf.uz.ua /K. K.