Kárpátaljai medikusok is részt vettek a komáromi egészségügyi konferencián

2022. június 13., 18:19 , 1112. szám

Kárpátaljai medikusok a komáromi egészségügyi konferencián

Az anyaországi résztvevők mellett az elcsatolt területek magyarlakta vidékeiről, így Kárpátaljáról is voltak résztvevői annak az egészségügyi konferenciának, amelyet június 11-én tartottak a szlovákiai Komáromban. A XIV. Arányi Lajos Napok keretén belül a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság és a Magyar Egészségügyi Társaság szervezésében megrendezett fórumon a 8 fős kárpátaljai küldöttséget dr. Csík Adalbert-Ferenc, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társaságának (KMEDT) elnöke vezette. A KMEDT tagságából többen a háború miatti utazási korlátozások miatt nem tudtak részt venni a konferencián.

„Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását!” – ez volt a konferencia fő mottója, így az előadásokat is javarészt e téma köré építették.

Az előadás-sorozatot dr. Gyurgyík László szociológus kezdte, aki a 2021-es népszámlálás adatainak tükrében részletesen ismertette a felvidéki magyarság demográfiai helyzetét. Ebből kiderült, hogy nemcsak létszámában, de arányaiban is jelentős mértékben megfogyatkozott a szlovákiai magyar kisebbség. Ennek egyik legfőbb okaként az előadó azt említett, hogy a vegyes házasságok miatt egyre több a magát ugyan magyar anyanyelvűnek, de nem magyar nemzetiségűnek valló személy.

Mint mondta, érdemes azt is megfigyelni, hogy a felvidéki magyarok főként a falvakban, kisvárosokban élnek, a nagyvárosokból viszont hiányoznak.

Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes Európa – családok nélkül? címmel tartott előadást, melynek az adta szomorú aktualitását, hogy 1966 és 2020 között az öreg kontinensen 45%-kal csökkent a születések száma.

Valamelyest ehhez a témához kapcsolódott dr. Csókay András agysebész előadása is az abortuszok riasztó számát illetően, aki pár éve azzal szerzett világhírnevet, hogy annak a magyar orvoscsoportnak volt a vezetője, amely sikeresen szétválasztott a bangladesi sziámi ikreket.

A mélyen vallásos doktor előadásából kiderült, hogy a sziámi ikrek rendkívül komplikált műtétje is csak azért sikerülhetett, mert egymillió magyar imádkozott értük.

A szakmai és hitbéli szempontból is hasznos, értékes konferencia tudományos részét követően a résztvevők megkoszorúzták Arányi Lajos emléktábláját, látogatást tettek a dél-komáromi Csillagerődben, majd ünnepi vacsorával zárták az eseménydús napot.

(tamási)