Behívhatják-e a nőket októbertől?

2022. július 13., 19:30 , 1116. szám

Ősszel működésbe lép a nők katonai nyilvántartásának rendszere Ukrajnában. Sok lányt és anyát aggaszt a kérdés, hogy október 1. után behívhatják-e őket katonának. A lehetőségnek a BBC News Ukrajina járt utána.

Mikor kezdődik a nyilvántartásba vétel?

Júniusban látott napvilágot a Védelmi Minisztérium rendelete a nők katonai nyilvántartásáról, amely meghatározta azon szakterületek, szakmák körét, amelyek képviselőinek kötelező lesz katonai nyilvántartásba állni.

„Ez azt jelenti, hogy a nő katonakötelessé lesz, és a fegyveres erők, a nemzetőrség vagy más katonai alakulat tartalékosává válik. De ezek csak azon szakmákkal rendelkező nők, amelyeket meghatároz Ukrajna Védelmi Minisztériumának rendelete” – mondták el a hírportálnak a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjában.

A nők katonai nyilvántartásba vételének rendszere 2022. október 1-től kezdi meg teljes körű működését. A Védelmi Minisztérium többször is módosította a rendelet hatálya alá tartozó szakmák listáját, és elképzelhető, hogy ez a lista a hadsereg igényeinek függvényében további változásokon esik át.

Mit jelent a nyilvántartásba vétel?

A katonai nyilvántartásba vétel nem jelent automatikusan behívást, mozgósítást. A jelenleg a hadseregben szolgálatot teljesítő nők hivatásos katonák, vagy önként jelentkeztek szerződéses szolgálatra.

A hadkötelezettségről és katonai szolgálatról szóló törvény azonban nem határozza meg egyértelműen, hogy férfiakat vagy nőket kell-e behívni. A jogszabály hadköteles személyeket említ. Vagyis a nők – akárcsak a katonai nyilvántartásban szereplő férfiak – behívhatók katonai szolgálatra hadiállapot idején. Ezenkívül bevonhatók „az állam ellátását biztosító munka végzésére hadiállapot idején”. Ám azon szakterületek, szakmák köre, amelyekkel a nőknek katonai nyilvántartásba kell állniuk, sokkal szűkebb, mint a férfiak esetében.

Hanna Maljar védelmi miniszterhelyettes június közepén kijelentette, hogy az ukrajnai nők mozgósításának kérdése a közeljövőben nem merül fel, mert az elnöki rendeletnek megfelelően már meghatározták a mozgósítandók tervezett számát.

Megtilthatják az ország elhagyását?

A közösségi médiában felröppent a hír, hogy október 1-jét követően, miután működni kezd a nők katonai nyilvántartási rendszere – és amennyiben a hadiállapot fennmarad –, megtilthatják számukra a kiutazást Ukrajnából. Valójában ez a követelmény egyformán vonatkozik a nőkre és a férfiakra, és máris érvényben van Ukrajnában. A törvények értelmében a katonakötelesek csak bizonyos feltételek mellett utazhatnak külföldre, s a katonai nyilvántartásban szereplő férfiakra és nőkre egyaránt vonatkoznak bizonyos korlátozások.

„Helytelen azt állítani, hogy október 1-től teljes, abszolút tiltás lesz. A hadiállapot máris meghatároz bizonyos korlátozásokat a katonakötelesek utazására Ukrajna határain túlra” – mondja Marija Zvjaginceva, a Jogi Század civil szervezet jogásza.

A parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságában a BBC News Ukrajinának elmondták, hogy nincsenek napirenden olyan speciális törvényjavaslatok, amelyek további korlátozást írnának elő, ami az ország elhagyását illeti. Ha őszig nem változnak a jogszabályok, akkor a katonák és katonakötelesek külföldre utazására ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint jelenleg.

Azt, hogy a katonák és katonakötelesek közül ki hagyhatja el Ukrajnát, A mozgósítási felkészülésről és mozgósításról szóló törvény határozza meg. Kiutazhatnak többek között azok a katonaköteles nők és férfiak, akik három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelnek, a kiskorú gyermeküket egyedül nevelő anyák vagy apák, a 18 év alatti fogyatékos vagy örökbe fogadott gyermeket nevelő szülők, örökbefogadók, gyámok. Ide sorolandók azok is, akik nappali tagozatos vagy vegyes képzési formában külföldön tanulnak: a szakképzésben részt vevőktől az aspiránsokig és doktoranduszokig.

Kire vonatkozik mindez?

A Védelmi Minisztérium által meghatározott képesítéssel rendelkező nőket csak akkor veszik nyilvántartásba, ha egészségi állapotuk, életkoruk és családi állapotuk alapján alkalmasak a katonai szolgálatra. A katonaköteles nőknek katonai nyilvántartásban kell állniuk a lakóhelyükön. Háború idején a helyileg illetékes hadbiztos, az Ukrán Biztonsági Szolgálat vagy a Külső Hírszerző Szolgálat vezetőinek engedélye nélkül nem változtathatják meg lakóhelyüket a mozgósítás kihirdetése után. Ha lakóhelyet kell változtatnia, üzleti útra, tanulni vagy nyaralni kell mennie, a katonakötelesnek előzetesen személyesen kell értesítenie erről a territoriális toborzási és szociális támogatási központot (a volt hadkiegészítő parancsnokságot).

Az érintett szakterületek listáján szerepel többek között: élelmiszer-technológiák, orvostudomány, ápolás és gyógyszerészet, állatgyógyászat, számvitel és adózás, pszichológia, nyomdaipar, szociális munka és szociális ellátás. A kommunikáció területén: telefonkezelők, távírók, rádiósok, rádiószerelők stb. Technikusok, szerelők, operátorok a számítástechnika területéről. Valamint: időjárás-megfigyelők, térképészeti, légi fényképészeti szakemberek, földmérők, fordítók, programozók és szakácsok.

Egyes szakértők azonban felhívják a figyelmet, hogy a normatív dokumentumok nem rendelkeznek egyértelműen arra vonatkozóan, minek alapján – például iskolai végzettség vagy a nyilvántartásba vételkor gyakorolt hivatás – lehet megállapítani, hogy vonatkozik-e valakire a nyilvántartási kötelezettség.

Ugyanakkor a katonai nyilvántartásba vett nők, akárcsak a férfiak, egészségügyi vagy családi okok miatt halasztást kaphatnak a katonai szolgálatra való behívás alól.

 (zzz/bbc.com)