Vasárnapi üzenet: 2022. szeptember 25.

2022. szeptember 25., 08:34 , 1126. szám

„Jól van, derék és hű szolga!”   Máté 25, 23

Krisztusban Kedves Testvérek!

Pünkösd utáni 16. vasárnap a talentumokról szóló példabeszédet olvassuk. Isten az egész vagyonát a szolgáira bízta azzal a kéréssel, hogy amikor visszajön, akkor számadást tart majd velük szemben. Így tesz Isten nemcsak a szolgákkal, hanem velünk, keresztény emberekkel is.

A teremtéskor Isten ránk bízta a földet, hogy munkálkodjunk rajta, egész vagyonát adta nekünk, a teremtett világot, amely magába foglalja a természetet, az állatvilágot és embertársainkat. A szolgák rögtön el is kezdték a feladatukat, vállalkozásba kezdtek, de nem mindenki sokszorosította meg a talentumokat, volt, aki elásta és nem kamatoztatta.

A példázat elsődlegesen nem személyes a talentumokról, képességekről szól, hanem arról, hogy Isten mindenét ránk bízza. Mindenkinek fel kell ismernie, hol a helye az életben és a világban. Hinnie kell, hogy Isten képesnek látja az embert, hogy eredményesen végezze szolgálatát. A Szentírásban is látunk olyan embereket, akiket Isten alkalmasnak látott különböző feladatokra. Ilyen volt például Mózes, aki arra hivatkozott, hogy nem tud beszélni.

Sokszor mi, emberek is alkalmatlannak találjuk magunkat az adott tevékenységhez, amit éppen végzünk, legyen ez tanári pálya, orvos, szülő, pap. Isten nem véletlenül helyez minket az adott munkakörbe, tudja, hogy képesek vagyunk végigcsinálni, kapunk erőt hozzá.

Isten megáldja, megdicséri azokat a szolgákat, akik befektették talentumaikat, együtt örül velük, biztatja őket: „Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe.” Isten ezzel a mennyországot kínálja elénk, a mi feladatunk, hogy akarjunk oda bejutni. Ámen!

Egressy Márton
tiszaújlaki görögkatolikus áldozópap