Megvalósulhat a globalista elit világkormányzása?

Mi is a Nagy Újrakezdés

2022. november 29., 15:48

Nem egy tudományos-fantasztikus film olyan lehetséges jövőt mutat be, ahol egy óriási hatalommal rendelkező, esetleg a technika eszközeit is rossz célokra használó szűk elit diktatórikusan kormányozza a társadalmat. Ez ellen bontakozik ki aztán egy ellenállási mozgalom, s forradalmat robbantva ki, természetesen meg is dönti a parancsuralmat. Lehetséges, hogy e sci-fik zsarnoki államberendezkedése éppúgy megvalósul, mint például a Verne által megálmodott holdutazás?

Svájcban, Genfben már 1971-ben megalapították a Világgazdasági Fórumot (World Economic Forum), melynek Klaus Schwab német közgazdász lett az alapító-elnöke, és mindmáig ő a vezetője. A szervezet legfontosabb rendezvénye pedig az évente megrendezett davosi gazdasági világ-csúcstalálkozó, melyen befolyásos politikusok, üzletemberek, értelmiségiek, köztük tudósok tárgyalnak a különböző globális kérdések megoldásáról. És ezzel önmagában véve nem is lenne gond, hiszen tényleg vannak olyan problémák – például az éghajlatváltozás –, melyeket csak nemzetközi összefogással lehet kezelni. Ám mint Fricz Tamás magyar politológus, filozófus, közgazdász, a Civil Összefogás Fórum szóvivője rámutatott, a Világgazdasági Fórum a globalista gazdasági és politikai elit világuralmát akarja megteremteni. Kifejtette: a szervezet már 1992-ben elindította a Global Leaders for Tomorrow programot, melybe fiatal politikusokat, értelmiségieket vontak be, a kiválasztás szempontja pedig az volt, hogy a jelöltek fogadják el a globalista elit új világrendjével, világkormányzásával kapcsolatos terveket, s tagadják meg azokat a hagyományokat, melyek akadályoznák a kozmopolita világtársadalom felépítését, 2009-től pedig Young Global Leaders néven folytatták a programot. A Világgazdasági Fórum Fricz szerint a föderalizmus erősítését, a nemzetállamok alárendelt helyzetbe hozását tűzte ki célul, s ma már több ezer lobbiszervezet, köztük Soros György hálózata gyakorol nyomást az Európai Bizottságra, az Európai Parlamentre és az Európai Tanácsra, hogy azok támogassák a globalista elit célkitűzéseit.

Közben 2019 végétől terjedni kezdett a koronavírus-járvány, mely a következő két évben nagy arányokat öltött, s csapást mért mind a nemzeti gazdaságokra, mind a világgazdaságra. A Világgazdasági Fórum pedig az epidémiát meglovagolva, 2020-ban meghirdette a Great Reset, vagyis a Nagy Újraindítás programját, mely elvben a járvány utáni világ újrarendezéséről szól, a maga összességében viszont globális méretekben és mélyrehatóan át akarja alakítani a gazdaságot, valamint a társadalmat. S bírálói szerint megvalósulása nagyobb fokú, vagy éppen totális ellenőrzést hozna magával a gazdaság és a társadalom fölött, véget vetne a szabadpiac alapú gazdaságnak, illetve a demokráciának, s szocialista irányba tolná el a világot.

De konkrétan miről is szól a Nagy Újrakezdés? Meghirdetői szerint a kapitalizmus jelenlegi formájában nem alkalmas az emberiség általános jólétének a biztosítására, ezért „új kapitalizmust” kell létrehozni, a világgazdaság szociális átalakítását, mely nem használja ki, hanem megvédi a természetet, és nem növeli, hanem csökkenti a társadalmi különbségeket. A fenntartható fejlődés túltolásával azt hangoztatják, hogy a vállalatoknak és az államoknak nem szabad a pénzügyi és gazdasági fejlődésre törekedniük. Az új világrendben inkább olyan mutatókat kell kidolgozni, melyek annak alapján értékelik majd a cégeket, hogy hány kisebbségi hátterű dolgozót, jelen esetben afroamerikait, illetve harmadik világbeli bevándorlót alkalmaznak, emellett mennyire törekednek a férfiak és a nők közötti bérszakadék leküzdésére, továbbá mit tesznek a klímavédelem érdekében.

S azzal egyet is lehet érteni, hogy a vállalatoknak törekedniük kell a globális felmelegedést csökkentő technológiák alkalmazására, továbbá, arra, hogy női alkalmazottaik ugyanakkora teljesítményért ugyanannyi fizetést kapjanak, mint a férfi munkatársak. Ám a kisebbségi hátterű, jelen esetben afroamerikai, illetve harmadik világbeli vendégmunkás vagy bevándorló munkavállalókat nem mások rovására kell alkalmazni, s ne az legyen felvételük kritériuma, hogy kisebbségiek. (A migránsbefogadás amellett káros dolog.) A fejlett és az elmaradott országok, sőt még a fejlett országok gazdagabb vagy éppen szupergazdag és szegényebb vagy éppen mélyszegénységben élő polgárai között valóban jelentős, sőt gyakran óriási életszínvonalbeli különbségek vannak. Ezek csökkentése jó gondolat, de nem járhat együtt a fejlett országokban élő polgárok életszínvonalának a csökkentésével. Ahogy a fejlett országok szegény rétegeinek a felzárkóztatására is szükség van, de nem a középosztály rovására. E problémák összetettek, ezért összetett megoldást igényelnek, de nem marxista fordulat révén.

Ugyanakkor különös, hogy a Nagy Újrakezdés programjában az a Világgazdasági Fórum ítéli el a jelenlegi kapitalista rendszert, melynek tagjai között ott találjuk nem egy mamutcég, konszern, bank vezetőit, olyan szuper gazdag személyeket, akik épp az általuk kritizált rendszernek köszönhetően, esetleg épp a nyersanyagok nagymértékű kitermelése révén váltak milliárdosokká. A programmal szembenállók úgy vélekednek, hogy a globalista elit tagjai az említett program által csak át akarják menteni hatalmas gazdasági és ebből fakadó politikai hatalmukat az általuk vizionált új világrendbe. Hiszen ha a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetését hirdetik, sokaknak nem fogja szúrni a szemét az általuk felhalmozott vagyon és befolyás, amiről így azt állíthatják, hogy mindezt a közjó megteremtésére fordítják, miközben felépítenek egy, a szocializmusra hajazó világgazdasági rendszert, hatalmuk révén pedig világkormánnyal váltják fel a nemzetállamokat, diktatúrával a demokráciát. Donald Trump volt amerikai elnök egyenesen kijelentette, miszerint a Nagy Újrakezdés nem más, mint a kommunista új világrend…

Reálisak a globalista elit által vezetett világkormánytól, illetve a zsarnokságuktól való félelmek? A Világgazdasági Fórum idei davosi csúcstalálkozóján elhangzott, miszerint a globális energiaválság csak átmeneti jelenség, de a legtöbb ország számára fájdalmas lesz, viszont nem szabad ellenállniuk azoknak a nemzeteknek, melyek arra készülnek, hogy megőrizzék szuverenitásukat a globális menetrenddel szemben. Vagyis a nemzeti érdekeket alá kellene rendelni a globalista elit akaratának. Még jó, hogy nem minden ország követte az elvárásokat. Ugyanezen a fórumon fejtette ki a Credit Suisse és Franciaország vezető jegybankárja, hogy öt éven belül megjelenhetnek a központi banki digitális valuták, melyek digitális világpénzzé változhatnak, és teljesen felválthatják a papírpénzt. A már idézett Fricz Tamás szerint viszont a különböző államok polgárai így a bankok rabszolgái lehetnek. Dr. Anisits Ferenc gépészmérnök, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára ugyancsak elítéli a globalista célkitűzéseket. Szerinte az Európai Unió politikai központosító törekvése az első lépés az új világrend és a világkormány felé. Viszont – mint felveti –, „ha az Európai Bizottság alacsony legitimációja ellenére döntéseket hoz (például a migrációról), amelyért a nem közvetlenül választott vezetői nem viselnek felelősséget, akkor hogyan működne a világkormány? Hogyan érvényesülne a szubszidiaritás elve?” De mi is a szubszidiaritás elve? Az, hogy a problémáknak lehetőleg azok keletkezési helyén kell megoldódniuk, és a felsőbb szintek beavatkozásának a szükséges minimumra kell korlátozódniuk, viszont a szükséges segítséget meg kell adniuk. Amúgy ez az elv az Európai Unió (EU) egyik fontos alapelve is, így felmerül az EU megújításának a kérdése is, mely viszont már egy másik téma. […] Visszatérve a világkormány víziójához, mint dr. Anisits Ferenc rámutat, a világkormány létrejötte azt jelentené, hogy a nemzetek lemondanának az önrendelkezési jogukról, ám óriási rizikó lenne, ha sorsunk alakítását mások kezébe adnánk. Viszont szerinte a globalista terv nem fog sikerülni, minden új világrend elképzelés káoszban végződik.

Megvalósul-e a Világgazdasági Fórum Nagy Újrakezdése, a társadalom átalakítása, egy világkormány, melyet a globalista elit uralna? Vagy még megvalósulása előtt elbukik a társadalmi ellenálláson? Vagy valóra válik, de később elsöpri egy forradalom? A kérdésekre csak a jövő ad választ…

Lajos Mihály