Halálos földimogyoró került forgalomba

2023. január 29., 18:18

Erre az Állami Élelmiszer- és Fogyasztóvédelmi Szolgálat Kárpátaljai Megyei Főosztálya hívja fel a lakosság figyelmét.

A RASFF (Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszere ‒ Rapid Alert System for Food and Feed) 2023. január 19-i 2022.3810-fup 3. számú tájékoztatója értelmében az aflatoxinok (B1 és B1, B2, G1 és G2 összmennyisége) határértékének túllépését észlelték az Egyiptomból (exportőr: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egyiptom) Lengyelországon keresztül (importőr: ATLANTA POLAND) S.A., Lengyelország) Ukrajnába (címzett: LLC "LASOSCHI UKRAINE", Vysochana St. , 13-G, Horodenka, Ivano-Frankivsk régió, 78100) exportált héjas földimogyoróban.

Kérik, hogy haladéktalanul értesítsék az illetékes megyei főosztályt a forgalomban lévő termék felfedezéséről (Minaji u. 39 a, Ungvár, Kárpátalja, 88 015, telefon: (0312) 64-71-79). A törvény értelmében a piac szereplői kötelesek a forgalomban lévő élelmiszereket a törvényben meghatározott esetekben kivonni és/vagy visszahívni, ha megállapítást nyer, hogy ezek a termékek egészségkárosító hatást gyakorolhatnak, és legfeljebb két munkanapos határidőn belül kötelesek írásban tájékoztatni az esetről az illetékes szervet (Állami Élelmiszer- és Fogyasztóvédelmi Szolgálat Kárpátaljai Megyei Főosztálya).

Tájékoztatásul: Az aflatoxinok az Aspergillus nemzetséghez tartozó gombák élettevékenységének termékei. Ezek a halálos mikotoxinok ellenállnak a hőkezelésnek, és nem érzékenyek a szerves oldószerekre. Jelenleg az aflatoxin család négy fő képviselőjét ‒ az aflatoxinok B1, B2, G1, G2 ‒ és több mint 10 vegyületet foglal magába, amelyek az M1, M2, B2A, G2a, GM1, P1, Q1 főcsoport származékai vagy metabolitjai. A legveszélyesebb és legáltalánosabb aflatoxin az aflatoxin B1. Az Aflatoxin B1 hepatotróp méreg és elsősorban a májat érinti.

(goloskarpat.info/RV)