Nemzeti összetartozás napja Szürtében

2023. június 4., 17:28 , 1162. szám

Idén június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Szürtei Alapszervezete a református egyházközséggel és a település lakosaival közösen hagyományosan a református templom udvarán álló emlékmű előtt tartott megemlékezést.

Az egybegyűltek részt vettek az ünnepi istentiszteleten, melyen Kótyuk Zsolt református lelkész hirdetett igét, majd a templomkertben álló nemzeti összetartozás emlékműnél folytatódott az ünnepség. Braun Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke bemutatta a vendégeket: dr. Papp Ferencet, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulját, Balogh Líviát, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét, Palkó Katalint, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnökét, Puskár Árpádot, a Szürtei kistérség polgármesterét, Kótyuk Zsolt református lelkészt, Jankovics Zsoltot, a szobor alkotóját, Palkó Tibort és Nagy Imrét, a Szürtei Római Katolikus Egyháztanács képviselőit.

Ezt követően a vendégek elhelyezték az emlékezés koszorúit.

– A világ magyarsága ma, ahogy mi is itt, Szürtében egy csendes főhajtással emlékezik a magyarság103 évvel ezelőtt kezdődött szétszóratására. Ezt követően számos nehéz időszakot éltek meg a nemzetrészek, így itt, Kárpátalján is, hiszen több évtizedes demoralizáló szovjet diktatúra következett, amely a nemzeti öntudatot is darabokban hagyta maga után. Ezt a nemzeti öntudatot újra kellett szőni, s ez a nemzeti összetartozás napjának tizenhárom évvel ezelőtti megjelölésével kezdődhetett meg újra – emelte ki Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. – Mi itt, Kárpátalján különösen megérezhettük ennek a nemzeti összetartozásnak erejét, hiszen amióta egy újabb nehéz időt élünk meg a magyarság kálváriájában itt, ebben a nemzetrészben, azóta érezzük különösen a többi nemzetrész és az anyaország figyelmét. Ezt és azokat az imákat, amelyekkel bennünket a nemzettestvéreink a szívükben hordoznak, ezúton is hálásan köszönjük. S nagyon reméljük, hogy abban a szőttesben, amely most újraszövi a világ magyarságát, a kárpátaljai magyarság is egy erős, színes motívum lehet a jövőben is – zárta ünnepi gondolatait Balogh Lívia.

– Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké! Ámen – szállt a hűs nyári szellő szárnyán a megemlékezés végén Kótyuk Zsolt református lelkész közvetítésében a nemzeti összetartozás emlékművének igéje, amely nemcsak a jelenlévők számára hangzott áldásként, hanem minden nemzettársunk számára a világ bármely táján…

rv