A kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepsége Visken

2023. szeptember 10., 17:03 , 1176. szám

Visken tartotta hagyományos központi tanévnyitó ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szeptember 9-én. Az eseményen a szövetség elnöke, Orosz Ildikó hangsúlyozta: „A KMPSZ továbbra is a kárpátaljai oktatási-nevelési intézmények működésének, fejlődésének a segítését tartja a legfontosabb feladatának.” A kárpátaljai magyarok jogszűkítését illetően megjegyezte: „Ez a föld a mi hazánk is, itt nyugszanak őseink, ezért egyforma jogokat szeretnénk magyar közösségként is, hogy az országot, melynek polgárai vagyunk, államalkotó tényezőként és azokat megillető jogokkal és lehetőségekkel építhessük.”

A kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitójának ezúttal az egykori máramarosi koronaváros ékszerdoboza, a nagy múltú viski református templom adott otthont. Az ünnepség istentisztelettel vette kezdetét, melyen Jenei Károly helyi református lelkész hirdette Isten igéjét.

A lelki útravalót követően az állami és nemzeti himnuszokkal vette kezdetét a KMPSZ tanévnyitója, melyen Orosz Ildikó elnök köszöntötte a megjelenteket, majd kiemelte: „Az elmúlt tanév a háború árnyékában zajlott. A tanév alatt és a nyári szünidőben a kárpátaljaiak életét átitatta a bizonytalanság és kiszámíthatatlanság.”

A kárpátaljai magyar oktatás kapcsán az elnök megjegyezte: „Az elmúlt évekből megmaradtak a különböző oktatási törvények, melyek a nemzeti kisebbségeket, köztük a magyar kisebbséget is hátrányosan érintik. Igen kevés pozitív jelét tapasztalták annak, hogy Ukrajna kormánya és parlamentje hajlandó lenne visszavonni a jogsértő döntéseit, amelyek a nemzetiségek meglévő oktatási rendszerét létükben veszélyeztetik.” Az elnök asszony leszögezte: a kárpátaljai magyarság nem adja fel, kitartó szívóssággal kéri vissza elvett jogait az anyanyelvű oktatás terén, amit minden fórumon továbbra is képvisel majd a szövetség.

A KMPSZ elmúlt éves munkája, és a nyári időszakban kifejtett munka kapcsán kifejtette: „Igyekeztünk lehetőségeinkhez képest mindent megtenni, hogy enyhítsük a gyerekek számára a háború okozta nehézségeket. A KMPSZ szervezésében 800 gyerek nyaralhatott a Zánkai Erzsébet-táborban, közülük 200 ukrán iskolás, az éven megtartott tantárgyi vetélkedőkön 4 362 tanuló vett részt, a »Határtalanul« nyári iskolákban 55 iskola 2 500 gyereke foglalkozott.”

Az elnök asszony köszönetét fejezte ki a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, valamint a magyar állami és civil szervezeteknek a folyamatos támogatásért.

A közelmúltban zajló botrányos munkácsi események kapcsán hangsúlyozta: „Felháborodással konstatálják, hogy a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolában tapasztalható folyamatok tovább csökkentik a minőségi magyar tannyelvű oktatás megmaradásának esélyeit a városban. A munkácsi városvezetés által folytatott magyarellenes akciók etnikai feszültségeket gerjesztenek, ami nem szolgálja sem a kárpátaljai közösség, sem Ukrajna érdekeit, ezért kérjük az illetékes állami szerveket, hogy biztosítsák törvény adta jogaink betartását.”

A kialakult helyzet ellenére a KMPSZ felmérése alapján a Kárpátalján működő 99 oktatási intézményben, ahol van magyar nyelvű oktatás, a 2023/2024-es tanévben összesen 14 728 diák kezdte meg a tanulást magyar osztályokban. Az idei tanévben 1 126 kis elsős diák kezdte meg a tanévet a kárpátaljai magyar oktatási rendszerben.

Orosz Ildikó a megjelent pedagógusoknak eredményes tanévet kívánt, s a következő szavakkal zárta beszédét: „Tegyetek meg mindent azért, hogy a rátok bízott gyerekek megtanuljanak szeretni.”

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának beosztott ideiglenes ügyvivője köszöntőjében kiemelte: „Azt látjuk, hogy a magyar diákok szép számmal jelen vannak a magyar iskolákban. Ennek nagyon örülünk, hiszen Ukrajnában több mint ötszáz napja háború dúl. A magyar kormány igyekszik minden támogatást megadni Ukrajna számára. Ezen a nyáron több ezer ukrán diák nyaralt magyar városokban. Bízunk benne, hogy a háború mihamarabb véget ér. A magyar kormány a béke álláspontján van. Nagyon fontos, hogy ezt a vészterhes időszakot a kárpátaljai magyarság minél nagyobb számmal átélje, ebben a pedagógusok nagyon nagy segítséget adnak. Önök azt az új generációt nevelik föl, akik a kárpátaljai magyarság törzsállományát fogják adni”. Mint fogalmazott, a magyar kormány továbbra is igyekszik mindenben segíteni a kárpátaljai magyar közösséget.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke beszédében hangsúlyozta: „Több mint ötszáz évvel ezelőtt megszólalt az első csengő a viski magyar közösség életében. A történelem vérzivataros időszakában is zajlott az oktatás itt, a Máramarosban, méghozzá az egyház által. Legyünk büszkék arra, hogy az oktatás most is elkezdődhetett. Hosszú út vezetett ahhoz, hogy Visken egy fedél alá tömörítse az oktatási intézmény a diákokat. [...]Szükséges, hogy legyenek intézményeink, s azokban élet, valamint elhívatott, a munkájukat odaadással végző pedagógusok, szülői közösségek. Mindezek kellenek ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar iskolarendszereink megmaradjanak. Nem véletlen, hogy a mostani tanévnyitó a református templomban van, hiszen a XXI. század a hitet vette támadás alá, de nekünk ragaszkodnunk kell keresztény kultúránkhoz.”

Az ünnepélyes gondolatokat követően a Viski Kölcsey Ferenc Líceum diákjainak ünnepi előadását tekinthették meg a megjelentek: a viski Dalos pacsirták magyar népdalcsokrot adtak elő, az intézmény elsősei dalban, versben köszöntötték a pedagógusokat. Lator Fanni a Diák imáját tolmácsolta tanáraiért, Szabó Gabriella, az intézmény magyar tanára előadásában pedig a Tanár imája diákjaiért hallgathatták meg. Becske Karina Csézy Ez az otthonom című dalát adta elő, míg Nyisztor Szebasztián Reményik Sándor Templom és Iskola című versét szavalta el a megjelentek számára.

Szeles Emma, a Viski Kölcsey Ferenc Líceum nyugalmazott pedagógusa köszöntötte a pályakezdő tanárokat: „A tanár személye ugyanolyan fontos, mint az, amit tanít. Ahhoz, hogy formálni tudjuk tanulóink személyiségét, feltétlen odafigyelés, igényeikhez való alkalmazkodás, sok türelem és kellő alázat szükséges. Hinni kell, hogy mindegyik gyerekben van valami különleges, értékes, amire építeni lehet, és amit megtalálni és fejleszteni minden pedagógus kiemelt feladata. Nekünk, kisebbségi iskolák pedagógusainak jobban kell teljesíteni, és még többet, hogy a szülők iskolánkat, a magyar iskolát válasszák. Itt formálódik a jövőnk, iskoláink életképessége megmaradásunk záloga.”

Ambrus Zsanett, a Viski Kölcsey Ferenc Líceum pályakezdő pedagógusa köszöntve pedagóguskollégáit és megosztva gondolatait pályája elején a következőképpen fogalmazott: „Kezdő pedagógusnak lenni olyan, mint kezdő festőnek. Előttem a szép fehér vászon, minden szükséges eszköz beszerezve, van elképzelés, hogy mit szeretnék a vásznon látni, megvan hozzá az elméleti tudásom is, csak a gyakorlat és a tapasztalat hiányzik. Azonban tudom, hogy ezen úton nem vagyok egyedül, ahogyan a kezdő festő mellett is ott vannak a gyakorlott művészek, mellettem is itt vannak a már kellő tapasztalattal rendelkező pedagógustársak, akik segítsége által a kezdetbeli nehézségek is leküzdhetőek. Pedagógusnak lenni olyan nemes feladat, amiért megéri mindent bele adni. Hiszen nap mint nap igazi csodákkal töltjük az időt, akik mellett minden nap új kalandokba lehet vágni a tudás erdejében. Minden nap más, minden nap egy új lehetőség, pedagógusnak lenni kiváltságos feladat, amely nagy felelősséggel jár.”

A köszöntő, lélekemelő gondolatokat követően Benedek Imre felolvasta a KMPSZ nyilatkozatát.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Várady Enikő