Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Czébely Lajos

2023. november 12., 13:41 , 1185. szám

Szűk körben a viski református parókián adták át Czébely Lajos református kántor, helytörténész, költő, nyugalmazott tanár számára Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnökének rangos elismerését. A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést a helyi magyar közösséget szolgáló, többek között a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás érdekében végzett elkötelezett és kitartó munkája elismeréseként adományozták Czébely Lajosnak.

A magát elsősorban tanárnak valló Czébely Lajos az elmúlt évtizedek során számos publicisztikával, több verseskötettel, valamint helytörténeti monográfiával is gyarapította a kárpátaljai magyarság szellemi és kulturális értékeit, mindemellett elhivatott pedagógusként tevékenykedett több mint negyvenöt éven át. Nemcsak az iskolai közösségnek, de a helyi viski magyarságnak is meghatározó alakja. A kitüntetésre a viski református gyülekezet javasolta Czébely Lajost. A díjat Magyarország Ungvári Konzulátusának főkonzulja, Bacskai József adta át. A különös díjátadó alkalmával a főkonzul elmondta: „Visken, mondhatnánk azt is, hogy a felső-Tisza-vidéki magyarság egyik központjában vagyunk. Czébely Lajos a helyi közösség alapvető támasza volt és mind a mai napig az” – emelte ki beszédében a konzul. Mint fogalmazott: „A kitüntetés előterjesztője a település református közössége volt, s az, hogy ilyen családias körben sikerült átadni a kitüntetést, az nekik is köszönhető. A Mindenható is így akarta, hogy ma Visken adjuk át a kitüntetettnek, ezt a nagyszerű díjat” – jegyezte meg Bacskai József.

Jenei Károly református lelkész szerint Czébely Lajos nemcsak kiváló pedagógus, de valódi kántortanító is, aki elhivatott alázattal szolgálja a helyi református közösséget immáron több évtizede, folytatva ezáltal édesapja örökségét. A pedagógus az egyházban kifejtett szolgálata mellett a viski kulturális és közösségi életnek is meghatározó alakja.  „Közösségi vonatkozásban mi elsősorban mint egyházi embert igyekeztünk javasolni. Hiszen nálunk ő a nagybetűs kántor minden értelemben, természetesen hozzátéve azt, hogy az a fajta közösségi munka, hogy az iskola történetét vagy a nagyközség történetét mint egy monográfiát megírta, az egy pluszérték számunkra” – hangsúlyozta a lelkész. Mint mondta: „Nagyon sok éven keresztül gyakorlatilag sem egyházi, sem kulturális, sem más típusú megemlékezés vagy rendezvény nem történt meg anélkül, hogy Czébely Lajos ne szólalt volna fel ott, vagy pedig ne idéztük volna valamelyik megszólalását, vagy könyvéből valamelyik részt. S mondtuk, ezt azért tudjuk, sőt a mai napig is azért tudhatjuk, mert ő olyan alázatos és kitartó volt, hogy utánajárt és ezt könyv formájában is kiadta.”

A díj kapcsán maga a kitüntetett így nyilatkozott: „Az egész díjátadások sorozata, mint egy aranyeső a számomra. De a meglepetés mellett örömmel is tölt el, hogy van Magyarország határain kívül és belül olyan sok ember, aki méltányolta az igyekezeteimet és érdemesített erre a díjra, és ezt elfogadták. Valójában az érdemekről nem tudok beszélni, mert egész életemben igyekeztem a közösségeket szolgálni, legyen az bármi: zenekar, énekkar, egyházi gyülekezet, iskolai és még sorolhatnám, hogy miben sikerült ez alatt a hetven év alatt részt vennem. Az biztos, hogy az első nagy közösségem ungvári diákkoromban volt, utána gáti magyartanárként 21 év, majd ezt követően Visken 26 év magyar szakos tanárként, és ahogy elértem a nyugdíjaskort, igyekszem egyházi szolgálatommal, a templom orgonistájaként segíteni a közösséget, ameddig bírom” – jegyezte meg Czébely Lajos.

A sokoldalú közéleti tevékenységet folytató Czébely Lajos a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést megelőzően pár héttel vehette át a KMKSZ javaslatára Orbán Viktor miniszterelnöki kitüntetését, a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat. Czébely Lajos igen tevékeny nemcsak az egyházi életben, de a KMKSZ aktív tagjaként jelen van mind a mai napig a helyi közösségi életben is. 

VE