„Ismét megérett az idő arra, hogy összefogjunk, megmaradjunk”

Magyar középiskola egy patinás épületben

2024. február 25., 18:19 , 1198. szám

Az egykori ugocsai vármegyeháza patinás épületében működik a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola, melynek parkjában báró Perényi Zsigmond mellszobra és Bartók Béla fejszobra őrzi a Tisza menti város magyar múltját. A tanintézet pedig építi a helybeli magyar lakosság jövőjét.

– Jelenleg 49-en dolgozunk az iskolában: 32 pedagógus és 17 technikai munkatárs – indítja beszélgetésünket Nyibilevics Mónika, aki a múlt év júniusa óta vezeti igazgatóként az oktatási intézményt, korábban, 2013 és 1019 között pedig a nevelésért felelős igazgatóhelyettesi pozíciót töltötte be. – Hamarosan iskolai ápolónőnk is lesz, és bár gyermekpszichológusunk sajnos nincs, de van szociológusunk, aki kapcsolatot tart fenn a hátrányos helyzetű gyerekek családjával, és az osztályfőnökökkel együtt segítséget nyújt a felmerült problémák megoldásában. Itt említeném meg, hogy a helyi Tulipán Tanoda néptáncoktatója is rendszeresen eljár hozzánk, s első ízben tavaly, a nemzeti összetartozás napján mutatták be a gyerekeink a nemzeti összefogás táncát.

Visszatérve a pedagógusainkhoz, közülük nyolcan ingáznak a környező településekről: Verbőcről, Fancsikáról, Tiszaújhelyből, Tiszaújlakról és Tiszaszirmáról, egy ukrán nyelv és irodalom, egy matematika, egy kémia és biológia, valamint a fizika szakos tanárunk, akinek a fizikusi diplomája mellett még nincs pedagógusi végzettsége, de már pedagógusi továbbképzésben részesült, és tervezi a pedagógusi diploma megszerzését is. A tantárgyak mindegyikét szaktanár oktatja, köztük a négy ukrán nyelv és irodalom, illetve az ugyancsak négy magyar nyelv és irodalom szakos tanárunk. Az 1–4. osztályokban pedig hat alsó tagozatos pedagógusunk tanítja a gyerekeket.

Hány diákjuk van? Az elmúlt tanévben hány végzősük volt, a most folyó tanév kezdetén pedig hány elsős kisdiák lépte át az iskola küszöbét?

– 203 tanulónk van. A 2022–2023-as tanév végén 8-an ballagtak el a 11. osztályból, 27-en a két 9. osztályunkból, 2023. szeptember 1-jén pedig 24 első osztályossal gyarapodtunk. Egyébként több párhuzamos osztállyal rendelkezünk: van két 4., két 6., két 7. és két 9. osztályunk.

Mennyire jellemző, hogy a 9. osztály elvégzése után többen ballagnak el, mint a 11. osztály után? Hol tanulnak tovább a végzőseik, és mely oktatási intézmények a legnépszerűbbek?

– A háború kitörése óta többen fejezik be nálunk a tanulmányaikat a 9. osztály elvégzése után, és másutt folytatják azokat (ez a tendencia korábban nem volt megfigyelhető). Ők a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban, a Tiszapéterfalvai Református Líceumban, a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében, valamint a Kárpátaljai Magyar Líceumban tanulnak tovább. A legnépszerűbb a Felsőfokú Szakképzési Intézet, míg a Kárpátaljai Magyar Líceumban többen szakirányú képzésben vesznek részt, elsajátítva a szépészeti (kozmetológusi), a szakács, a gépkocsiszerelő, a számítástechnikus vagy éppen a cukrász szakmát, esetleg turisztikai képzésben részesülnek. A 11. osztályból elballagók pedig valamivel nagyobb számban folytatják tanulmányaikat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, mint az Ungvári Nemzeti Egyetemen, részben azért, mert a beregszászi főiskola közelebb van, részben pedig azért, mert a főiskolán minden tanszéken magyarul folyik a képzés.

Nagyszőlősön a lakosság mintegy 25–30 százaléka magyar. A helyi magyar családok, illetve az etnikailag vegyes családok milyen arányban íratják be önökhöz a gyermekeiket?

– Az előbbiek 90–98, az utóbbiak mintegy 70 százalékban hozzánk járatják a gyermekeiket. De ukrán családok is vannak, akik ide íratják be a gyerekeiket.

Miért ilyen vonzó a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola a vegyes családok számára? Mitől függ, hogy épp ide járatják a gyermekeiket, és milyen szintű magyar nyelvtudással jönnek az iskolába a vegyes házasságokból származó gyerekek?

– A nyelvtudás mértéke családfüggő. Ha az édesapa magyar, akkor is rendelkezik nyelvtudással a gyermek, de ha az édesanya magyar, akkor magasabb szintű nyelvtudással bír, hiszen az anyjától hallja az első szavakat, a magyar az anyanyelve. Nagy szerepük van a magyar nagyszülőknek is, akik magyarul beszélgetnek az unokáikkal, és sok függ attól is, hogy a magyar vagy az ukrán nyelv dominál-e a családban. Van rá példa, hogy a gyerek jobban ért magyarul, mint ahogy beszéli a nyelvünket, aztán az iskolai környezettől függ, mennyire zárkózik fel a beszédkészség terén a magyarul jobban beszélő iskolatársaihoz. Ha az osztályában több a színmagyar vagy a magyarul jól beszélő, vegyes házasságból származó diák, akkor erősebb a motiváció, hogy a mi nyelvünkön érintkezzen velük, és felzárkózik hozzájuk a beszédkészség terén. Sőt, ukrán tanulók is vannak, akik az iskola előtt magyar óvodába jártak, így alapszintű magyar nyelvtudással lépik át tanintézetünk küszöbét, és ha nem is teljes, de 50–60 százalékos magyar nyelvtudással kerülnek ki az iskolánkból. S miért népszerű az oktatási intézményünk? Az itt tanuló diákoknak már vagy az apjuk, vagy az anyjuk itt tanult, és ezért is íratják be hozzánk a gyerekeiket, de azért is, mert sok rendezvényünk van: farsangi bál, szalagavató, Mikulás-napi, karácsonyi, március 15-i ünnepség, október 6-i megemlékezés, így a színes programjaink révén is vonzók vagyunk.

Tudtommal hamarosan egy átadási ünnepségre is sor kerül az iskolában.

– Igen. Március 15-én az iskolamúzeumunk egyik részében Bartók Béla-emlékkiállítás nyílik. A néhai Grigora Éva Bartók-hagyatékát helyezzük el ott: hanglemezeket, fényképeket, kottákat, újságcikkeket, könyveket.

Most pedig térjünk át az iskola szaktantermeire, számítógépekkel, audiovizuális segédeszközökkel, magyar nyelvű szemléltetőkkel, munkafüzetekkel, tankönyvekkel, ismeretterjesztő művekkel, szépirodalommal való ellátottságára.

– Ukrán nyelv és irodalom, matematika, biológia, magyar nyelv és irodalom, informatika, fizika szaktanteremmel, angol nyelvi lingafon kabinettel rendelkezünk. Informatikai szaktantermünkben 14 számítógép áll a diákok rendelkezésére, melyeket még az egykori Nagyszőlősi Járási Adminisztráció oktatási osztálya adott át nekünk. Tavaly dr. Bezzeg Tamás ungvári magyar konzul magyarországi iskolákból származó komputereket, Bacskai József ungvári magyar főkonzul 4 laptopot adományozott, míg a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány segítségével 1 új laptoppal, kivetítővel, illetve színes nyomtatóval gazdagodtunk. A szaktantermeinkben (az informatikait leszámítva) kivetítő és interaktív tábla található, az öt alsó osztály közül négyben, illetve a 7. osztály termében ugyancsak interaktív tábla áll a tanulók rendelkezésére, míg a kivetítőt a szülők vásárolták meg. Egy nagyszőlősi születésű, de már Vácott élő volt földink magyar nyelvű szemléltetőeszközöket adományozott nekünk. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) teljesen ellát minket tankönyvekkel és munkafüzetekkel. A könyvtárunkban összesen 11 139 könyv található, köztük 7 008 tankönyv és 4 131 szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő mű.

Milyen eredményeket érnek el sportversenyeken, illetve tanulmányi vetélkedőkön?

– Tornatermünk nincs, de a helyi Szelíd Lovasközpontban – a Nagyszőlősi Kistérségi Tanács Oktatási Osztálya, valamint a Nagyszőlősi Városi Tanács engedélyével – kerítünk sort a foglalkozásokra. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány támogatásának köszönhetően megalakult a kézilabdacsapatunk, mely 2023. december 9-én megnyerte a GENIUS Kézilabda Kupát. A most folyó tanévben a KMPSZ magyar nyelv és irodalom tanulmányi versenyén pedig két 3.-os és egy 6.-os tanulónk továbbjutott a következő fordulóba. Végezetül pedig megjegyezném: nagyon jó kapcsolatunk van a városi KMKSZ-alapszervezettel, mely jelentős segítséget nyújt nekünk.

A tanári karral, a szülői tanáccsal, támogatóinkkal együtt azért küzdünk, hogy ismét versenyképessé tegyük iskolánkat, bővítsük a gyermekeknek nyújtott lehetőségek tárházát. Iskolánk falainak ereje ugyanis nem a kőben vagyon, hanem a gyermekeknek adott tudásban, képességeik felismerésében és azok fejlesztésében. Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik a viszontagsággal teli nehéz időkben mellénk álltak, hiszen ismét megérett az idő arra, hogy összefogjunk, megmaradjunk.

Lajos Mihály