Felhívás – XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

2024. február 26., 12:10 , 1198. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetség Program, valamint Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVIII. KTDK), amely minden év tavaszán az ukrán tudomány napja alkalmából (idén május 18-a) kerül megrendezésre.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2024. május 17., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

A KTDK célja: a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XVIII. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését vagy azok elmélyítését.

A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők számára a XXXVII. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK-szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaság-tudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány.

A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felületen lehet:

https://forms.gle/xq4mD4p2hH7Dpsv88

nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is várjuk!

A nevezési lap letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapjáról.

A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag elektronikus formában legkésőbb

2024. március 9., 09.00 óráig lehet feltölteni a regisztrációs felületre, illetve elküldhető az genius.kftt@kmf.org.ua vagy a ktdk.info@gmail.com címre.

A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód!

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.

A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat legalább három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai megtekinthetők a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.uz.ua honlapokon.

RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:

A konferencián részt vevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.

További információ az alábbi elérhetőségeken kapható:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna

tel.: + 380-31-41-4-29-76

e-mail: genius.kftt@kmf.org.ua

honlap: www.genius-ja.uz.ua